Červen 2024
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

VÝSTAVA O KC GOLF

20.5.2024
Výstava o KC Golf, která vyzdvihuje jeho architektonickou hodnotu

„Sen milovníků kultury stal se skutkem“ je podtitulem výstavy mapující historii a architekturu kulturního domu v Semilech, kterou můžete navštívit ve foyer KC Golf. Poetický slogan je převzatý z místní kroniky, jejíž záznamy o výstavbě a historické fotografie byly jedním z důležitých zdrojů, ze kterých čerpali autoři konceptu výstavy – pracovníci libereckého Národního památkového ústavu Mgr. Petra Šternová a MgA. Michael Čtveráček.

Výstava v první části představuje fragmenty projektové dokumentace, včetně situačních technických výkresů, modelu, návrhů interiérů a designového nábytku. Druhá část je věnována právě dobovým fotografiím z výstavby objektu v letech 1972–1979 a třetí část představuje již hotové interiéry, tak jak vypadaly v době slavnostního otevření kulturního domu v prosinci 1979. Výstavu doplňují i originální velkoformátové půdorysy a vzorkovníky povrchů. Doporučujeme však také rozhlédnout se po samotném interiéru a pohledem spočinout na originálních stropních svítidlech, či typicky červených zaoblených tvarech, případně se pohodlně usadit na původní sedačku a prolistovat dobové tiskoviny.

Jedinečnou atmosféru výjimečně zachovaných prostor našeho kulturního centra vyzdvihovali přednášející i návštěvníci komponované akce KC 1979, při níž byla na začátku května výstava zahájena. Odborníci se shodují, že v Semilech představuje budova kulturního domu nejvýznamnějšího zástupce architektury 2. poloviny 20. století a především pro své unikátně dochované autorské interiéry a výtvarná díla by jí měla být udělena památková ochrana.

Za podobou kulturního domu stojí významní liberečtí architekti Pavel Švancer a Lidmila Švarcová, spolupracovníci známějšího Karla Hubáčka. Architektonickou hravost, smysl pro detail a zdařilé urbanistické začlenění budovy semilského kulturního domu do organizmu města vyzdvihují mnozí památkáři. Ceněné jsou také dílčí výtvarné realizace na míru, jako například tapisérie od Ludmily Hromkové-Křečanové a Evy Vávrové, opona se stříkanými obrazci od Vladimíra Křečana, kovová plastika Přadlena od Blanky Nepasické a mnohé další.

Všechny tyto dominantní prvky, včetně těch, které se nacházejí v prostorách běžně nepřístupných, mohli návštěvníci obdivovat při komentované prohlídce kulturního centra, kterou budeme pro velký zájem opakovat ještě v průběhu podzimu tohoto roku.

Srdečně vás tedy zveme ke shlédnutí této výstavy, která vás možná inspiruje k tomu, podívat se na dobře známé a mnohokrát navštívené prostory novýma očima.