Červen 2024
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kurz tance a společenského chování 2023

14.9.2023 19:00:00
Kurz tance a společenského chování 2023
První lekce kurzu tance a společenského chování, který vedou manželé Mertlíkovi z Jičína, hudební doprovod zajišťuje skupina Allegro.
Vstup pro všechny účastníky i návštěvníky kurzu je pouze ve společenském oblečení.

V sále KC Golf Semily od 19.00 hod.
Vstupné: na legitimaci

Rozpis lekcí kurzu tance a společenského chování 2023:

POZOR ZMĚNA ZAČÁTKU PRODLOUŽENÝCH!!!
čtvrtek 14.9. / 1. lekce - od 19.00

neděle 17. 9. / 2. lekce - od 15.00

neděle 24. 9. / 3. lekce - od 15.00

neděle 1. 10. / 4. lekce - od 15.00

sobota 7. 10. / 1. PRODLOUŽENÁ od 20.00

neděle 22.10. / 5. lekce - od 15.00

čtvrtek 26.10. / 6. lekce - od 19.00

sobota 28.10. / 2. PRODLOUŽENÁ od 20.00

neděle 5.11. / 7. lekce - od 15.00

čtvrtek 9.11. / 8. lekce - od 19.00

sobota 11.11. / 3. PRODLOUŽENÁ – MAŠKARNÍ od 20.00

neděle 19.11. / Polonéza - nácvik 9. lekce - od 15.00

sobota 25.11. / VĚNEČEK od 19.00
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY TANEČNÍCH KURZŮ PRO MLÁDEŽ

1. Kurz tance a společenského chování bude zahájen ve čtvrtek 14. září v 19 hodin v sále KC Golf. Kurz bude probíhat od září do 25. listopadu (viz. níže rozpis jednotlivých lekcí) a povede jej taneční mistr Petr Mertlík s partnerkou (Taneční studio M Jičín), hudební doprovod zajišťuje skupina Allegro.
Kurzovné činí 1 700 Kč za osobu za 13 lekcí (včetně 3 prodloužených a věnečku).

2. Přihláška do kurzu je závazná. Po zaplacení kurzovného obdrží každý účastník legitimaci, která ho opravňuje k účasti na kurzu, tato legitimace je nepřenosná. Při každé návštěvě lekce účastník předkládá průkazku ke kontrole u vstupu.

3. Z důvodu platnosti zákona o ochraně osobních údajů je nutné, aby přihlášku svým podpisem potvrdil zákonný zástupce každého kurzisty, který tím uděluje výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů k tomu, že tyto údaje budou zpracovány a archivovány k interním potřebám. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán, a to písemnou formou. Údaje klientů neposkytujeme třetím osobám.

4. Docházka do kurzu je záležitostí jeho účastníků, nenavštívené lekce nemohou být z kurzovného odečítány.

5. Vstup pro všechny účastníky i návštěvníky kurzu je pouze ve společenském oblečení!
Společenské oblečení pro účastníky kurzu a pro návštěvníky je zásadní podmínkou závaznou pro všechny, kteří se chtějí zúčastnit pravidelné hodiny. Pro pány platí, že musí mít společenský oblek, včetně kravaty nebo motýlku. V případě pochybností ohledně oblečení je závazný názor pořadatelů u vchodu.

6. K odkládání svrchního oblečení a zavazadel (vyjma dámské kabelky) slouží šatna.

7. Z kurzů pro mládež není možné odcházet v průběhu výuky.

8. Konzumace alkoholických nápojů účastníky kurzu není dovolena. Věk účastníka není v tomto případě rozhodující. Není možné donášet do sálů a přilehlých prostor jakékoliv vlastní nápoje a jiné poživatiny. Osoby v podnapilém stavu nebudou vpuštěny nebo budou vyvedeny z budovy.

9. Upozorňujeme všechny účastníky kurzu, že se jedná o výuku tance, nikoliv o taneční zábavu, a proto je nutné dodržovat stanovená pravidla chování v kurzu!

10. Vstupné na jednotlivé lekce je zdarma, na prodloužené 150 Kč a na závěrečný věneček 200 Kč.

11. Předprodej na závěrečný věneček bude zahájen 1. listopadu 2023 v 10 hodin (na sále je omezený počet míst!). Vstupenky můžete nakupovat online na www.kcgolf.cz v kanceláři KC Golf, v Turistickém informačním centru Semily a v pokladně kina Jitřenka.

12. Doporučené oblečení pro účastníky kurzu:
Chlapci: společenský oblek, polobotky, nejlépe na koženém podpatku, motýlek nebo kravata, bílé rukavice – jsou vhodné, ale nejsou podmínkou.
Děvčata: jednoduché společenské šaty, sukně a halenka, boty nejlépe na středně vysokém podpatku – ne sportovní.

13. Tematicky zaměřené lekce:
MAŠKARNÍ PRODLOUŽENÁ – trochu neformální prodloužená, kterou si tanečníci mohou užít v karnevalových kostýmech. Je libovolné, zda se bude jednat o celý kostým, nebo maska či škraboška bude kombinovaná se společenským oděvem.

NÁCVIK POLONÉZY – na této lekci je účast nutná! Zkouší se řazení a nácvik polonézy. Pro přihlášené páry probíhá taneční soutěž.
VĚNEČEK – neboli ples v bílém je slavnostním zakončením celého kurzu. Dívkám se doporučují dlouhé, nejlépe bílé šaty a chlapcům tmavý oblek, bílá košile a motýlek.

14. Přihlášením do kurzů účastník stvrzuje, že se seznámil s tímto řádem tanečních kurzů a souhlasí s jejich dodržováním.

15. Všechny účastníky kurzu zveme i na Zatoulanou prodlouženou, která proběhne 29.12. od 19.30 v KC Golf.

16. Bližší informace a případné dotazy Vám sdělíme v kanceláři KC Golf, telefonicky na čísle 481 625 092, 606 040 733 nebo na e-mailu zc.flogck@ofni

< Zpět na přehled akcí