Listopad 2023
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3

Kurz tance a společenského chování 2023

4.5.2023 - 1.9.2023

ZÁPIS DO TANEČNÍHO KURZU PRO MLÁDEŽ ZAČNE OD 1.6.2023

OMEZENÍ PRO ZÁPIS DO TANEČNÍHO KURZU PRO DĚVČATA
Od 8.6. je zápis pro děvčata pozastaven. ZAPISUJEME POUZE CHLAPCE. Doufáme, že se stav vyrovná a dívky budou mít znovu možnost se do kurzu přihlásit.

Kulturní centrum Golf Semily pořádá tradiční kurz tance a společenské výchovy, který bude probíhat od září do prosince. Kurz povede Taneční studio M Jičín s mistrem Petrem Mertlíkem a partnerkou, hudební doprovod bude zajišťovat skupina Allegro Jičín.

Zápis do tanečních začíná v kanceláři Kulturního centra Golf od 1. června 2023. Po zaplacení kurzovného ve výši 1.700 Kč obdrží každý účastník průkazku, která ho opravňuje k účasti na kurzu. Kurz začne ve čtvrtek 14. září a obsahuje třináct lekcí, z toho tři prodloužené a 25. listopadu závěrečný Věneček.

Bližší informace ke kurzu obdržíte v kanceláři č.8 v KC Golf Semily, na tel. 481 625 092 a na e-mailu zc.flogck@ofni .

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY TANEČNÍCH KURZŮ PRO MLÁDEŽ

1. Kurz tance a společenského chování bude zahájen ve čtvrtek 14. září v 19 hodin v sále KC Golf. Kurz bude probíhat od září do 25. listopadu (viz. níže rozpis jednotlivých lekcí) a povede jej taneční mistr Petr Mertlík s partnerkou (Taneční studio M Jičín), hudební doprovod zajišťuje skupina Allegro.
Kurzovné činí 1 700 Kč za osobu za 13 lekcí (včetně 3 prodloužených a věnečku).

2. Přihláška do kurzu je závazná. Po zaplacení kurzovného obdrží každý účastník legitimaci, která ho opravňuje k účasti na kurzu, tato legitimace je nepřenosná. Při každé návštěvě lekce účastník předkládá průkazku ke kontrole u vstupu.

3. Z důvodu platnosti zákona o ochraně osobních údajů je nutné, aby přihlášku svým podpisem potvrdil zákonný zástupce každého kurzisty, který tím uděluje výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů k tomu, že tyto údaje budou zpracovány a archivovány k interním potřebám. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán, a to písemnou formou. Údaje klientů neposkytujeme třetím osobám.

4. Docházka do kurzu je záležitostí jeho účastníků, nenavštívené lekce nemohou být z kurzovného odečítány.

5. Vstup pro všechny účastníky i návštěvníky kurzu je pouze ve společenském oblečení!
Společenské oblečení pro účastníky kurzu a pro návštěvníky je zásadní podmínkou závaznou pro všechny, kteří se chtějí zúčastnit pravidelné hodiny. Pro pány platí, že musí mít společenský oblek, včetně kravaty nebo motýlku. V případě pochybností ohledně oblečení je závazný názor pořadatelů u vchodu.

6. K odkládání svrchního oblečení a zavazadel (vyjma dámské kabelky) slouží šatna.

7. Z kurzů pro mládež není možné odcházet v průběhu výuky.

8. Konzumace alkoholických nápojů účastníky kurzu není dovolena. Věk účastníka není v tomto případě rozhodující. Není možné donášet do sálů a přilehlých prostor jakékoliv vlastní nápoje a jiné poživatiny. Osoby v podnapilém stavu nebudou vpuštěny nebo budou vyvedeny z budovy.

9. Upozorňujeme všechny účastníky kurzu, že se jedná o výuku tance, nikoliv o taneční zábavu, a proto je nutné dodržovat stanovená pravidla chování v kurzu!

10. Vstupné na jednotlivé lekce je zdarma, na prodloužené 150 Kč a na závěrečný věneček 200 Kč.

11. Předprodej na závěrečný věneček bude zahájen 1. listopadu 2023 v 10 hodin (na sále je omezený počet míst!). Vstupenky můžete nakupovat online na www.kcgolf.cz v kanceláři KC Golf, v Turistickém informačním centru Semily a v pokladně kina Jitřenka.

12. Doporučené oblečení pro účastníky kurzu:
Chlapci: společenský oblek, polobotky, nejlépe na koženém podpatku, motýlek nebo kravata, bílé rukavice – jsou vhodné, ale nejsou podmínkou.
Děvčata: jednoduché společenské šaty, sukně a halenka, boty nejlépe na středně vysokém podpatku – ne sportovní.

13. Tematicky zaměřené lekce:
MAŠKARNÍ PRODLOUŽENÁ – trochu neformální prodloužená, kterou si tanečníci mohou užít v karnevalových kostýmech. Je libovolné, zda se bude jednat o celý kostým, nebo maska či škraboška bude kombinovaná se společenským oděvem.

NÁCVIK POLONÉZY – na této lekci je účast nutná! Zkouší se řazení a nácvik polonézy. Pro přihlášené páry probíhá taneční soutěž.
VĚNEČEK – neboli ples v bílém je slavnostním zakončením celého kurzu. Dívkám se doporučují dlouhé, nejlépe bílé šaty a chlapcům tmavý oblek, bílá košile a motýlek.

14. Přihlášením do kurzů účastník stvrzuje, že se seznámil s tímto řádem tanečních kurzů a souhlasí s jejich dodržováním.

15. Všechny účastníky kurzu zveme i na Zatoulanou prodlouženou, která proběhne 29.12. od 19.30 v KC Golf.

16. Bližší informace a případné dotazy Vám sdělíme v kanceláři KC Golf, telefonicky na čísle 481 625 092, 606 040 733 nebo na e-mailu zc.flogck@ofni

Všem účastníkům i návštěvníkům kurzu tance přejeme hodně úspěchů a dobrou zábavu!

Kolektiv Kulturního centra Golf Semily, p.o.

Rozpis lekcí kurzu tance a společenského chování 2023:


čtvrtek 14.9. 1. lekce - od 19.00

neděle 17. 9. 2. lekce - od 15.00

neděle 24. 9. 3. lekce - od 15.00

neděle 1. 10. 4. lekce - od 15.00

sobota 7. 10. 1. PRODLOUŽENÁ od 19.00

neděle 22.10. 5. lekce - od 15.00

čtvrtek 26.10. 6. lekce - od 19.00

sobota 28.10. 2. PRODLOUŽENÁ od 19.00

neděle 5.11. 7. lekce - od 15.00

čtvrtek 9.11. 8. lekce - od 19.00

sobota 11.11. 3. PRODLOUŽENÁ – MAŠKARNÍ od 19.00

neděle 19.11. Polonéza - nácvik 9. lekce - od 15.00

sobota 25.11. VĚNEČEK od 19.00

< Zpět na přehled akcí