Duben 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5

SEMILSKÝ PAROHÁČ

16.10.2014 19:00:00 - 19.10.2014

SEMILSKÝ PAROHÁČ 2014

16.ročník přehlídky divadelních a loutkářských souborů

čtvrtek 16. října

sál KC Golf

19.00
ACH TA JULIE

PREMIÉRA DOMÁCÍHO DIVADELNÍHO SOUBORU
Komedie francouzského humoristy Henri-Pierra Camiho v režii Zdeňka Lindnera je plná absurdity, velkolepých nesmyslů a elegantních slovních hříček. Pro nemoc však bude uvedena pouze část představení.
PODIO Semily

restaurace KC Golf

19.45
HVĚZDNÉ DÁLKY aneb galaktická roztržka, čili kterak impérium úder nevrátilo
LS Vozichet jablonec n. N.

pátek 17. října

Radnice

14.30
DVĚ POHÁDKY PRO ROŠŤÁKY

O pravé princezně a princovi a Vyčarovaná pohádka s princeznou Miškou.
Hana Eisenbergerová

15.00
POHÁDKA O PÍSNIČCE
Veselé putování přes tři muzikantská království - pro malé i velké zpěváky od 3 let.
Divadlo Harmonika Praha

15.45 NÁKUPY
Humorná scénka o našich „radostech“.
K&T při ZUŠ Semily

restaurace KC Golf

17.00
CIRKUS PRDÍTKO
Představení pro odvážné děti a ještě odvážnější rodiče! Diváci při něm zažijí nevídané a spatří neviditelné. Kdo se bojí, nesmí do cirkusu!
Divadlo Dobré kávy, Jakub Folvarčný

sál KC Golf

18.00
PUSH THE BUTTON

Sitcomová gameska s živým beatboxem! Vtipná, do detailu propracovaná pantomimická show s náročnou choreografií. Virtuální svět počítačových her a desítky možností... V jedné z rolí Michaela Hradecká!
Mime Fatale

předsálí KC Golf

19.00
MAREK VOJTĚCH
Krátké písně o životě ve středním věku. Šanson-polka, šraml-waltz a flašinetářský rock´n´roll - akordeon a zpěv.

restaurace KC Golf

20.00
MORFIUM
Stínoherní meotarové převyprávění temné povídky Michaila Bulgakova.
Bažantova LD Poniklá

předsálí KC Golf

20.30 SAXOFONOVÉ KVARTETO ZE ZLIČÍNA
Kvarteto Romana Krásy, patří k tradičnímu a oblíbenému vystoupení…

sál KC Golf

21.00
PSYHCO
Hororová komedie o hasiči a jeho setkání se sebevědomou psycholožkou, jejíž ordinace je plná nejen lékařských tajemství.
Divadlo Tří Pardubice

restaurace KC Golf
VEČERNÍ KAMARÁDSKÉ MUZICÍROVÁNÍ

sobota 18. října

10.00
TRADIČNÍ PRŮVOD A MÁČENÍ POROTY V JIZEŘE

Radnice

10.30
NA ŘADĚ JE ŠÍPKOVÁ
Pohádka na motivy Šípkové Růženky
ČMUKAŘI Turnov

13.30 Z AFRICKÝCH POHÁDEK
Vstupte s námi do světa zalitého horkým sluncem a nechte se unášet příběhem plným kouzel a zázraků.
DS STUDIO při ZUŠ Semily

14.00 O TŘECH KŮZLÁTKÁCH
I když nejsou děťátka kůzlátka hodná a poslušná, snad to dobře dopadne aneb i mámy kozy si někdy chtějí v klidu vypít kávu.
LS Matičky Semily

15.00 A PAK SE TO STALO
Příběh o třech kamarádech, kterých si nikdo nevšímá, o třech neužitečných předmětech a především o třech nepořádných dětech.
DAMÚZA Praha

restaurace KC Golf

17.30
ROMEO & JULIETKA aneb Montekové a Kapuletky
Hříčka na klasické motivy vznikla z pozorování dětí, konfliktů kluka a holky v kladném i záporném slova smyslu. Volně vychází ze Shakespeara, ale je zasazena do prostředí dnešních dětí.
Turnovské divadelní studio

18.00
RAKVIČKÁRNY, BLEŠÍ CIRKUS A KOBRA
Typické jarmareční výstupy s dřevěnými maňásky a s poněkud černým humorem a představí se i světoznámé bleší artistky.
Lidový loutkář Jirka Polehňa

předsálí KC Golf

19.00
AURORA JaSBAND
Kapela se zabývá interpretací klasických a známých i méně klasických a méně známých jazzových standardů nezřídka doplněných o romantické, či lehce politické, humorné texty.

sál KC Golf

20.00
PLOVÁRNA
Pohybová humoreska žonglérsko – akrobatického uskupení (bra)Tři v tricku na motivy Rozmarného léta. Nechte na sebe dýchnouti atmosféru časů minulých, když muži pečovali o své zdraví a tělesnou čistotu v říčních lázních…
Divadlo Bratři v tricku

restaurace KC Golf

21.00
IDOLLS + KAPELA SEN
Na jevišti hrají IDOLLS v hledišti hrají emoce. Co všechno se nestane během jednoho koncertu. Všichni milují idoly a být svůj vlastní idol je čím dál větší problém. A co když je tím idolem právě autor Jirka Jelínek…
Divadlo DNO

23.00
AURORA JaSBAND - noční vystoupení kapely a přátelZměna programu vyhrazena.

Vstupné dobrovolné!

Info: www.podio.cz tel.732111686

https://www.facebook.com/kulturnicentrumgolf

č​t​v​r​t​e​k​ ​1​6​.​1​0​.​ ​A​C​H​ ​T​A​ ​J​U​L​I​E​.​.​.​
p​á​t​e​k​ ​1​7​.​1​0​.​ ​D​V​Ě​ ​P​O​H​Á​D​K​Y​ ​P​R​O​ ​R​O​Š​Ť​Á​K​Y​ ​
p​á​t​e​k​ ​1​7​.​1​0​.​ ​P​O​H​Á​D​K​A​ ​O​ ​P​Í​S​N​I​Č​C​E​ ​
p​á​t​e​k​ ​1​7​.​1​0​.​ ​C​I​R​K​U​S​ ​P​R​D​Í​T​K​O​
p​á​t​e​k​ ​1​7​.​1​0​.​ ​P​U​S​H​ ​T​H​E​ ​B​U​T​T​O​N​ ​ ​
p​á​t​e​k​ ​1​7​.​1​0​.​ ​M​A​R​E​K​ ​V​O​J​T​Ě​C​H​ ​ ​
p​á​t​e​k​ ​1​7​.​1​0​.​ ​M​O​R​F​I​U​M​
p​á​t​e​k​ ​1​7​.​1​0​.​ ​S​A​X​O​F​O​N​O​V​É​ ​K​V​A​R​T​E​T​O​ ​Z​E​ ​Z​L​I​Č​Í​N​A​
p​á​t​e​k​ ​1​7​.​1​0​.​ ​P​S​Y​H​C​O​
p​á​t​e​k​ ​1​7​.​1​0​.​ ​V​E​Č​E​R​N​Í​ ​K​A​M​A​R​Á​D​S​K​É​ ​M​U​Z​I​C​Í​R​O​V​Á​N​Í​
s​o​b​o​t​a​ ​1​8​.​1​0​.​ ​T​R​A​D​I​Č​N​Í​ ​P​R​Ů​V​O​D​ ​A​ ​M​Á​Č​E​N​Í​ ​P​O​R​O​T​Y​ ​V​ ​J​I​Z​E​Ř​E​
s​o​b​o​t​a​ ​1​8​.​1​0​.​ ​N​A​ ​Ř​A​D​Ě​ ​J​E​ ​Š​Í​P​K​O​V​Á​
s​o​b​o​t​a​ ​1​8​.​1​0​.​ ​Z​ ​A​F​R​I​C​K​Ý​C​H​ ​P​O​H​Á​D​E​K​ ​
s​o​b​o​t​a​ ​1​8​.​1​0​.​ ​O​ ​T​Ř​E​C​H​ ​K​Ů​Z​L​Á​T​K​Á​C​H​ ​
s​o​b​o​t​a​ ​1​8​.​1​0​.​ ​O​ ​K​Ó​Č​E​ ​A​ ​P​S​É​K​U​
s​o​b​o​t​a​ ​1​8​.​1​0​.​ ​R​O​M​E​O​ ​&​ ​J​U​L​I​E​T​K​A​ ​a​n​e​b​ ​M​o​n​t​e​k​o​v​é​ ​a​ ​K​a​p​u​l​e​t​k​y​
s​o​b​o​t​a​ ​1​8​.​1​0​.​ ​R​A​K​V​I​Č​K​Á​R​N​Y​,​ ​B​L​E​Š​Í​ ​C​I​R​K​U​S​ ​A​ ​K​O​B​R​A​ ​
s​o​b​o​t​a​ ​1​8​.​1​0​.​ ​A​U​R​O​R​A​ ​J​a​S​B​A​N​D​
s​o​b​o​t​a​ ​1​8​.​1​0​.​ ​P​L​O​V​Á​R​N​A​ ​
s​o​b​o​t​a​ ​1​8​.​1​0​.​ ​I​D​O​L​L​S​ ​+​ ​K​A​P​E​L​A​ ​S​E​N​ ​
s​o​b​o​t​a​ ​1​8​.​1​0​.​ ​I​D​O​L​L​S​ ​+​ ​K​A​P​E​L​A​ ​S​E​N​
s​o​b​o​t​a​ ​1​8​.​1​0​.​ ​A​U​R​O​R​A​ ​J​a​S​B​A​N​D​ ​-​ ​n​o​č​n​í​ ​v​y​s​t​o​u​p​e​n​í​ ​k​a​p​e​l​y​ ​a​ ​p​ř​á​t​e​l​
N​E​T​R​A​D​I​Č​N​Í​ ​Z​N​Ě​L​K​Y​ ​A​ ​H​U​D​E​B​N​Í​ ​V​S​T​U​P​Y​
< Zpět na přehled akcí