Červen 2021
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

KPH 2020 - 2021

14. září Bumlebass + H9

5. října J.Horčička - V.Poláchová - M.Doubravská ( klavír - zpěv - harfa)
přesun na jaro 2021

14. prosince FolkloreClassic - M.Janoušková
přesun na prosinec 2021

18. ledna Absolventi ZUŠ

15. února I.Ženatý – I.Ardašev (housle - klavír)

29. března Slavic Trio (hoboj - klarinet - fagot)

26. dubna Prague Philharmonia Wind Quintet - Jan Čenský (umělecký přednes)

10. května P.Hostinský - P.Herzog (varhany - trubka)

21. června Check Accordion trio