Červen 2024
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Všeobecné obchodní podmínky nákupu vstupenek prostřednictvím sítě internet

1. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí při nákupu vstupenek na představení Kulturního centra Golf, a to jen při nákupu prostřednictvím internetové stránky www.kcgolf.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

2. Způsob nákupu vstupenky

Po vybrání a označení vstupenek na konkrétní představení je zákazník povinný vyplnit zobrazený elektronický formulář a zadat všechny požadované informace. Potvrzením zadaných údajů dochází k přesměrování na web stránku GoPay, kde po doplnění dalších osobních údajů bude zákazník přenesen na platební stránku. Jakmile je platba zrealizovaná, zobrazí se stránka se zakoupenými vstupenkami, které je potřeba přímo z této stránky kvalitně vytisknout a prokázat se jimi při vstupu do sálu. Zákazníkovi je též zaslán informační e-mail o zakoupení vstupenek na jím zadanou e-mailovou adresu.

Provozovatel nezaručuje doručení e-mailové zprávy, server na kterém se e-mailová schránka zákazníka nachází, nemusí zprávu přijmout, resp. může ji vyhodnotit jako nevyžádanou poštu. Vstupenky vytiskněte ve velikosti, v které se vám zobrazí na stránce - používejte výhradně laserovou nebo inkoustovou tiskárnu. Nezvětšujte je, ani nezmenšujte!!! Hlavním a podstatným identifikátorem každé vstupenky je čárový kód, resp. číselný kód, uvedený na vstupence. V případě, že se zákazník při vstupu do sálu neprokáže vytištěnými vstupenkami, zakoupenými přes internet, nebo tyto budou nečitelně vytištěné, případně nebude jinak umožněno ověřit jejich pravost, nemá nárok na vstup do sálu, ani na vrácení peněz.

4. Reklamace

Reklamaci je možné uplatnit ihned na místě před začátkem představení nebo nejpozději do 15 minut od začátku představení. Vstupenky zakoupené prostřednictvím internetového obchodu po uznané reklamaci lze po domluvě vyměnit za vstupenky na jiné představení. Pokud se zákazník při uznané reklamaci nedomluví na výměně vstupenek nebo z objektivních technických důvodů nemůže být odehráno představení, na které je zakoupena elektronická vstupenka a zákazník nechce lístek směnit, je možnost vrácení peněz originální platební metodou. Zákazník musí po domluvě zaslat na mail zc.flogck@ofni potvrzovací email o platbě a na základě tohoto emailu a uznané reklamace je mu na jeho účet, ze kterého prováděl platbu, poslána částka bez bankovních poplatků, kterou uhradil za vstupenky.
Jestliže při procesu nákupu vstupenek došlo k odepsání sumy za nákup vstupenek z účtu zákazníka, ale vstupenky se nezobrazily, ani nebyly zaslány na zadaný e-mail, reklamaci vrácení peněz z důvodu neposkytnutí uplatňuje zákazník v bance, která vystavila platební kartu, prostřednictvím které platba proběhla. V žádném případě takové reklamace neřeší provozovatel.

5. Závěrečné ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí v znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den realizace nákupu vstupenek kupujícím.

2. Zakoupením vstupenek kupující bez výhrad přijímá veškeré ustanovení obchodních podmínek a je jim neodvolatelně svázaný.

3. Kupující též nákupem vstupenek potvrzuje svůj souhlas s vnitřním řádem prodávajícího a je povinen se jím řídit.

Podmínkám rozumím, souhlasím s nimi, chci pokračovat nákupem vstupenek.