Červen 2023
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2

Kino Jitřenka – výroční zpráva

2014

Oblast Personální

Provoz kina lze po stránce personální rozčlenit do čtyř oblastí

  1. a) Promítači

Cca 50 představení měsíčně zajišťovali čtyři promítači na dohodu o provedení práce Plat promítačů byl 80 Kč/hod. Promítači si v průběhu roku vzali za své také uklízení kabiny a na základě odborného proškolení sledují stav kotelny (běžné denní kontroly), dále pomáhají zajišťovat ve větší míře akce spojené s pronájmem sálu, pomáhají s údržbou objektu

  1. b) Pokladna

O pokladnu se stará jedna pracovnice na hlavní pracovní poměr, v rámci svého úvazku zajišťuje především důkladnější úklid kinosálu Nadále se stará o nákup materiálu, vypomáhá s propagací, je-li potřeba. Další 2 pracovnice střídají tyto činnosti v dohodnuté dny v měsíčním rozsahu průměrně 40 hodin.

  1. c) Úklid

Kino zajišťuje spotřební materiál na úklid společných prostor a nájemce kavárny vlastní práci. Kinu tak zbývá uklízet denně pouze sál, ostatní prostory podle potřeby. (promítací kabina-zázemí kina-částečně obstarávají promítači) Tato činnost je určena při zvětšené návštěvnosti maximálně na 2 hodiny denně.

Vedle toho probíhá také provozní úklid sálu, a to po každém představení (luxování popcornu, úklid odpadu od zboží zakoupeného v kavárně ) Tyto činnosti zajišťují uvaděčky.

  1. d) Pořadatelské služby

Pořadatelské služby zahrnovaly v kině šatnu, která fungovala do poloviny dubna 2012 a posléze až od listopadu. Ve všední den pokud aktuální stav rezervací den před představením byl vyšší než 15, o víkendech vždy.

Uvádění do sálu zahrnuje kromě úklidu a kontroly stavu 3D brýlí také kontrolu představení (řádně vypnutá světla, zapnuté nouzové osvětlení, hladina zvuku). Po dohodě s nájemkyněmi kavárny dochází k uzamykání společně užívaných dveří pravidelně ve smluvenou dobu. V době uzamčených dveří je mají hlídat především uvaděčky, není-li k dispozici obsluha šatny, tak aby divák mohl v případě potřeby opustit budovu kina během představení a zase se vrátit.

Oblast programová

Počet představení

V roce 2014 jsme začali hlídat počet představení tak, aby počet diváků na představení pokud možno převyšoval 35-40 diváků. Na základě zkušeností 4 sezón již víme, které měsíce jsou silnější, v těchto měsících můžeme hrát více, a které měsíce jsou slabší, tam provoz kina utlumujeme

Důsledkem této optimalizace došlo k navýšení průměrného zisku z jednoho předastavení v průměru o 100 korun (je to statistický údaj, kam zcela přesně neumíme započítat jinou filosofii prodeje opery). Samozřejmě počet projekcí je dán také aktuálním zájmem o konkrétní filmy. Naší výhodou oproti jiným kinům v regionu je, že nám nikdo neříká, kolik projekcí maximálnš můžeme odehrát, a tudíš počet můžeme zvýšit, když je k tomu důvod.

Návštěvnost

Zkušenost roku 2014 potvrdila dosud nejvýraznější pozici kina Jitřenka v našem regionu, a to navzdory rostoucí konkurenci. Nadále k nám jezdí lidi ze Železného Brodu, Turnova a Jilemnice, a to i přesto, že tato města digitalizovala své biografy. K nepatrné změně oproti roku 2013 přesto dochází poté, co Jilemnice vyměnila po digitalizaci také plátno a sedačky a otevřela bufet. Přesto na zákoaldě čísel z jednoho roku nelze dojít k jasnému závěru, zda nás konkurence v Jilemnici připravila o diváky či nikoliv. Celkový roční pokles činí asi 1000 diváků. Ukázalo se zároveň, že návštěvnost je velmi závislá na počasí. Stejně jako v roce 2013, i v roce 2014 byl celkem teplý podzim a následovala mírná zima.

Z grafového srovnání můžeme vyčíst určitý pokles způsobený zvýšením konkurenčního prostředí (březen- červen), dalším faktorem je otevření letního kina v Turnově- pokles v červenci, naopak naše možnost navýšit počet projekcí v momentě, kdy to je opodstatněné, a jiná jednosálová kina to nedělají, protože ke provozovatel limituje, se projevuje v grafu jako naše výhoda v průběhu srpna. Pro roky 2015 a 2016 bych jednoznačně navrhoval přemýšlet o vhodném místě pro zřízení letního kina v červenci. Provoz Jitřenky by se pak mohl od července do půlky srpna přerušit s tím, že by se promítalo venku. To by podstatmě zvýšilo náš zisk v průběhu léta.

Pravidelené cykly.

Filmový klub, který jedenkrát za čtrnáct dní uvádí díla v tematických blocích. Spolupracují pedagogové gymnázia Petr Pýcha a Pavel Nečaský- Pro další roky musíme přemýšlet o dílčích organizačních změnách, protože návštěvnost filmových klubů v ČR klesá

Opera- V sezóně 2014-2015 pokračoval růst návštěvnosti takovým způsobem, že již nejsme schopni uspokojit poptávku po opeře. Pořídili jsme proto nový reciever, kde je možná nahrát opery a následně je opakovat. Reprízy bychom chtěli nabídnout od sezóny 2015-2016 také v nedělních odpoledních časech. V roce 2013 byla uzavřena smlouva o spolupráci s městem Železný Brod, jezdí k nám okolo 20 lidí a společně zajišťujeme zpáteční večerní dopravu. Využili jsme také spolupráce okolních obcí, které nám poskytly prostor ve svých občasnících v době, kdy jsme v květnu 2014 zahajovali předprodej. Tím pádem jsme nemuseli v roce 2014 vynakládat prostředky na tisk plakátů a výlep.

Kino dětem- v roce 2013 se v našem kině ustálil a dobře rozjel nový projekt Kino dětem. Průmměrně o něj mělo zájem okolo 30 dětí, které si po představení mohou vyrábět různé výrobky. V roce 2014 jsme projekt museli částečně utlumit. Promítl se totiž spor o práva mezi Českou televizí a Krátkým filmem a máme jen velmi omezenou nabídku krátkých biásků, které nelze pouštět donekonečna.

Bio Senior- tento projekt nadále funguje každý čtvrtý čtvrtek v měsíci. Pro zlepšení jeho fungování je nutná spolupráce s dalšími organizacemi ve městě, které připravují akce pro seniory. V roce 2014 navrhl vedoucí kina, abychom společně vymysleli například dvoustranu pro seniory, na které budou akce, které se připravují přímo pro tuto cílovou skupinu. Náš projekt Bio senior není tak úspěšný jako například v Turnově především proto, že naše kino má více odpoledních představení i o víkendu a senioři tak mohou navštívit například reprízy českých filmů i v jiných časech, než je Bio senior. Zatímco třeba v Turnově je bio senior skoro jedinou projekcí, kde je možné vidět film pod 100 korun, v Semilech máme takových projekcí víc. Pracujeme s kaskádovitým systémem cen, to znamená, že se k filmům vracíme, pokud jsou úspěšné, a každý měsíc mají o něco nižší cenu než měsíce předešlé. Film u nás se dá pořídit i za 70 nebo 80 korun, což v jiných kinech tolik není. V roce 2014 jsme se pokusili propojit dramaturgii Bia senior s dramaturgií povinné četby pro studenty. Obě generace se tam mohou potkat. Upravili jsme začátek tak, aby ho stíhali i studenti.

Filmotoči

Filmotoči se v roce 2014 rozrostli a současný oičet lidí v kroužku tak přesahuje 20. Poslední projekce, která sledovala práci za druhé pololetí roku 2014, byla nejnavštívenější v historii. V roce 2014 kino koupilo filmotočům jednu digitální kameru a poprvé zajistilo účast studentů na mezinárodním festivalu ZOOM v Jelení Hoře, kde se mohli zúčastnit týdenního workshopu pod dohledem zkušených profesionálů.

Festival Fokus

Jako určitá syntéza všech dosavadních cyklů vznikl v roce 2014 v Semilech nový festival Fokus. Hlavní dramaturg Martin Kos prošel naším filmovým klubem a v současnosti studuje filmovou vědu v Brně, koncertní program zahájila skupina Elka Gang, která vzešla původně jako projekt Filmotočů, zafungovala spolupráce kina a knihovny. První ročník festivalu zaměřený na film a literaturu navštívilo 424 diváků filmových projekcí, cca 80 posluchačů koncertu mladých kapel, a na 80 posluchačů odborných přednášek o filmu. Tržby ze vstupného byly přibližně 25 000 Kč, předem dohodnutý vklad města byl 60 000. Rozopočet skončil vyrovnaně, festival neskončil ztrátou, kterou bychom museli dotovat z dalších peněz kina. Pro rok 2015 je třeba vylepšit dramaturgii tak, aby opravdu ukazovala nevšední program, který není v běžné distribuci. Do rozpočtu chceme přidat alespoň 20 000 ze získané dotace Europa Cinemas, tím pádem by bylo základní krytí ne 60, ale 80 000.

Levné léto v kině

Tento cyklus, k,terý jsme v roce 2014 otevřeli nově, částečně nahradil ubrané projekce v cyklu kino dětěm a nahradil snížený zájem o české filmy v bio senior. Každý čtvrtek jsme promítali od půl šesté jeden dětský film za 50 Kč a od 8 jeden úspěšný český film. Projekt vznikl ve spolupráci s informačním centrem byl divácky velmi úspěšný. V roce 2015 bychom tímto stylem v létě rádi pokračovali.

Oblast ekonomická

Tržby za rok 2014 jsou přibližně stejné jako za rok 2013. Z 2 367 000 klesly na 2 363 000. Ze zmíněné částky uvedené na rok 2014, je celkem 147 000 tržeb za Metropolitní operu. Z těchto 147 000 jsou ale velké odvody, a jak projekt dopadá ekonomicky jsme poprvé začali zjišťovat účetním oddělením v roce 2014.

Technické úpravy

  1. V roce 2014 jsme začali více přemýšlet o nových servisních smlouvách, v roce 2015 skončí záruka všem zařízením v Jitřence a bude tedy možné hledat slevy na pravidelných servisních prohlídkách. Například na obsluze pultu centrální ochrany se nám výměnou firmy podařilo ušetřit až 10 000 ročně. Podobná situace je v oblasti servisu výtahů, lokální firma je schopna servisovat až o 50% levněji oproti firmě, která vyhrála při budování a servisní smlouva byla dražší. V roce 2014 se nám podařilo vyjednat jiný režim dozorování projekční techniky a jiný typ lamp, které jsou sice o něco slabší, ale pro náš sál stále dosatčují, a hlavně mají za stejnou cenu dvojnásobnou životnost. Úspora pro roky 2015-2016 by měla být 40-60 tisíc. V roce 2014 byla také navržena úprava klimatizace. V roce 2015 by měl projektant předložit návrh úpravu tlaku ve stávajícím klimatizačním vedení a navrhnout neecistující klimatizaci promítací kabiny. Její dosavadní neexistence ohrožuje výrobcem jinak deklarovanou životnost drahé technologie.
  1. Zvýšené výdaje na propagaci
  1. V roce 2014 jsme se soustředili především na elektronickou a facebookovou kampaň. Zjistili jsme, že z hlediska finanční efektivity je mnohem účinnější vložit 800 korun do reklamy na Facebooku, než 10 000 za reklamu v rádiu. Je to výrazně levnější a efekt je lepší. Pomohl jak návštěvnosti Tří bratrů, pomocí Facebookové reklamy jsme propagovali představení přidaná na psolední chvíli a tím docílili rekordní návštěvnost v srpnu 2014. Další projekt propagovaný pomocí FB reklamy byl festival Fokus, rovněž úspěšně, stěžejní projekce byly plné. Pro rok 2015 musíme zapracovat na vizuálech pravidelných cyklů jako Bio senior, Filmový klub. Zvláštní vizuál mají již nyní filmotoči a hodně to pomáhá rozpoznání konkrétního programu.
  1. Zpracoval: Mgr. Ondřej Šír