Prosinec 2022
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1

VÝROČNÍ ZPRÁVA
Kulturního centra Golf Semily
příspěvkové organizace města Semily
za rok 2020


Středisko Kulturní centrum

1. Základní informace

1.1 Informace o příspěvkové organizaci

1.2 Předmět činnosti

1.3 Doplňková činnost

2. Personální oblast

2.1. Zaměstnanci kulturního centra v roce 2020

2.2 Externí dodavatelé služeb

3. Prostory Kulturního centra a jejich využití

3.1 Vestibul

3.2 Předsálí

3.3 Hlavní sál

3.4 Restaurace

3.5 Klubovny

4. Programová činnost

4.1 Kulturní činnost

4.1.1 Zábavné a hudební pořady, koncerty

4.1.2 On-line koncerty

4.1.3 Divadelní představení

4.1.4 Klubová scéna

4.1.5 Kruh přátel hudby

4.1.6 Pořady pro děti MŠ, žáky ZŠ a studenty SŠ

4.1.7 Besedy s cestovateli

4.1.8 Společenské zábavy

4.2 Návštěvnost KC

4.3 Kurzy

4.3.1 Taneční kurzy

4.3.2 Jazykové kurzy

4.3.3 Pohybové kurzy

4.4 Zájmová činnost

4.5 Doprovodný kulturní program

4.5.1 Městské slavnosti

4.6 Různé

5. Provoz a údržba

6. Pronájmy

6.1 Dlouhodobé pronájmy

6.2 Krátkodobé pronájmy

7. Ekonomie KC

1.Základní informace

1.1. Informace o příspěvkové organizaci

Název organizace : Kulturní centrum Golf Semily, příspěvková organizace

Vejvarovo nábřeží 199, 51301 Semily

IČO : 00371394

Číslo účtu : 21332581/0100

Ředitel : Ing.Martin Brádle,DiS

Telefon : 481625489, 737212719

E-mail : zc.flogck@ofni

Web : www.kcgolf.cz

Zřizovatel : Město Semily

Právní forma : příspěvková organizace

Zápis v OR : 14. srpna 2013, Sp.zn.:Pr 1290 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

1.2. Předmět činnosti

Hlavní účel, pro který se příspěvková organizace zřizuje, je vytváření podmínek pro realizaci kulturní, výchovné a vzdělávací činnosti ve městě.

1.3. Doplňková činnost

Předmětem doplňkové činnosti jsou tyto okruhy : výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti : vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce, zprostředkování obchodu a služeb, pronájem a půjčování věcí movitých, příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce, hostinská činnost, prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, krátkodobé pronájmy nemovitého majetku předaného organizaci k hospodaření ke kulturním, společenským, podnikatelským a humanitárním účelům, dlouhodobé pronájmy nemovitého majetku předaného organizaci k hospodaření.

2. Personální oblast

2.1. Zaměstnanci kulturního centra

V Kulturním centru Golf k 31.12.2020 je zaměstnáno 6 pracovníků na plný úvazek (včetně ředitele). Na Dohodu o pracovní činnosti dva vrátní. Od 1.3.2020 je v KC Golf využíváno 1 pracovní místo na pozici „Pomocné - údržbářské práce“ v programu VPP (Veřejně prospěšné práce) a od 1.10.2020 1 pracovní místo na pozici „Úklidové - pomocné práce“ obojí zprostředkované a hrazené přes Úřad práce ČR. Ostatní práce v KC Golf jsou sjednávány podle potřeby na základě dohody o provedení práce. Jedná se o dva lektory cvičení jógy, jednoho lektora jazykového kurzu, šatnářky, techniky, pořadatele a pracovníky obsluhy baru.

Ve středisku Kina Jitřenka pak 2 pracovníci na plný úvazek (vedoucí kina a hlavní pokladní/administrace). Další práce zajišťují pracovníci na Dohody o provedené práci (promítači, uvaděčky, šatnářky).

Celkový počet zaměstnanců na DPP se nyní pohybuje okolo 25 až 35 měsíčně.

V organizaci Kulturní centrum Golf Semily,p.o enormně chybí pracovní síla na pozici náplně práce :

- Dotační - projektová - produkční činnost, posílení propagace v KC

- v kině Jitřenka se pozice Technický provozní budovy vyřešila servisními smlouvami (firma Jamas - topné systémy/voda a Etmo Melich - elektroinstalace, drobné údržbářské práce řešeny na pozici DPP

Případná získaná pracovní síla by mohla kombinovat práci jak v kulturním centru, tak v kině.

Organizační schéma pracovišť Kulturního centra Golf Semily


2.2. Externí dodavatelé služeb

Zpracování účetnictví, zpracování mezd - zajišťuje paní Libuše Zemanová

DIS Data - správa internetového prodejního a rezervačního systému KC Golf a kina Jitřenka

Go Pay - prodejní systém KC Golf - kina Jitřenka

KB Smart Pay - pronajímatel prodejního portálu pro bezhotovostní platbu

Agentura Promotion v.o.s - tisk měsíčních programových plakátů

Energie KC - voda (SčVk, a.s), elektřina (Centropol energy,a.s.), plyn (Pražská plynárenská, a.s)

Mobilní telefony - jsou zajištěné firmou Vodafone Czech Republic, a.s

Pevné linky a internetové připojení - zajištěné firmou O2 Czech Republic,a.s a firmou Netair s.r.o

Tiskařské práce - tiskárna Květoslav Zaplatílek, Tiskárna Glos Semily, s.r.o a Agentura Promotion v.o.s

Pro zajištění oprav a údržby objektu Kulturního centra jsou najímány externí firmy Semil a okolí (truhlářství, instalatérství, elektrikářské práce, podlahářství aj.).

3. Prostory Kulturního centra a jejich využití

Kulturní centrum Golf se nachází v klidné části města Semily při břehu řeky Olešky a jejím soutokem s řekou Jizerou. Budova se začala stavět r.1972 a projektantem byl Ing.Arch.Pavel Švancer z libereckého Stavoprojektu. Budova na svou dobu je velmi nadčasová s velkými možnostmi využívání jejich prostor. Vytváří tím podmínky pro realizaci kulturních, výchovných a vzdělávacích činností ve městě Semily. Má ty největší atributy se stát kulturní památkou ČR.

3.1 Vestibul

Prostor vestibulu je využíván k příležitostným výstavám (ZUŠ Semily, Semilské impulsy, festival Patříme k sobě, Jazz pod Kozákovem aj.), jako zázemí ke kulturním akcím pořádaných na hlavním sále, místem k posezení, focení (fotokoutek), setkávání lidí, workshopům ke zvyšování zručnosti dětí v rámci cyklu Víkendové pohádky a divadelní přehlídky Semilský paroháč. Součástí vestibulu je šatna pro návštěvníky kulturních akcí, sociální zařízení (dámské/pánské/pro invalidy), technické zázemí akvária KC a komerční prostor určen k pronájmu (v současnosti jako skladový prostor, on-line prodej s kojeneckým zbožím).

3.2. Předsálí

Předsálí kulturního centra je nejvíce využíváno jako zázemí ke kulturním akcím pořádaných na hlavním sále, místem k posezení, setkávání lidí. Kapacita předsálí je při stolové úpravě 140 míst. Probíhá zde cyklus cestovatelských besed (předsálí je vybaveno projekčním plátnem), příležitostně výstavy, prodejní akce a kulturní pořady ( koncerty v rámci festivalu Jazz pod Kozákovem, Semilský paroháč, v současnosti on-line koncerty aj.). Součástí prostoru je bar, který slouží k občerstvení návštěvníků kulturních akcí. Provoz baru zajištuje Kulturní centrum Golf jako svoji doplňkovou činnost.

3.3 Hlavní sál

Hlavní sál je dominantou Kulturního centra a jeho využití je uspokojivé. Jde hlavně o akce typu - koncerty, divadla, taneční kursy, maturitní - reprezentativní plesy, výstavy, hudební - divadelní festivaly, prodejní akce. Součástí prostoru je prostorné (10.7 x 8.5m) pódium pro účinkující. Kapacita hlavního sálu je při řadové úpravě židlí 540 míst, při stolové - plesové úpravě 270 míst, při stolové -festivalové úpravě 240 míst. Kapacita sálu bez židlí a stolů- na stání je cca 900. Zázemí hlavního sálu tvoří, zázemí a šatna pro účinkující, skladové prostory (2 místnosti), jedna využívána semilskou dechovou hudbou „Semilská 12“ a druhá pro potřeby KC, kotelna, dílna údržbáře KC, sociální zařízení, sklepní prostory, v prvním patře jsou dvě uzamykatelné šatny pro účinkující se sociálním zařízením, 4x otevřené šatní boxy, skladové prostory (2 místnosti využívané semilským ochotnickým spolkem „Pódio“, součástí jedné z místností je sklad loutek KC), technické zázemí (5 místností, tzv. „Velín“), pro obsluhu hlavního sálu světelnou a zvukovou technikou.

3.4 Restaurace

Prostor restaurace je využíván ke komorním kulturním akcím - koncerty v rámci klubové scény, koncerty festivalové, víkendové pohádky pro děti, festivalové přehlídky divadel, diskotéky, přednášky, soukromé akce na krátkodobý pronájem (narozeninové oslavy, svatby, třídní srazy, firemní akce aj.), schůze jednotlivých spolků apod. Součástí restaurace je pódium pro účinkující (8 x 2.8 m s možností rozšíření o přidané pódium 4x2m), taneční parket (8x4m), terasa, „bílá jídelna“, „červená jídelna“, bar a technické zázemí restaurace v přízemí a 1. patře Kulturního centra - 14 místností (kotelna, 2 x sociální zařízení, 2x šatna, 9 x skladové prostory). Součástí zázemí za barem restaurace je od r.2020 nově vzniklé gastrozázemí pro účely daného prostoru ke konkrétním akcím (narozeniny, svatby apod.) a prostor bývalé kuchyně, která je v současnosti nevyužita.

Celková kapacita restaurace je 200 míst k sezení (restaurace 130 míst, bílá jídelna 70 míst). Prostor šatny a jednoho skladu je dlouhodobě pronajatý, zbytek je využíván jako sklad KC Golf ( sklad techniky, vybavení KC, zboží barů KC aj.).

3.5. Klubovny

Klubovna č.1 - pronajata paní Monikou Beránkovou k pohybovému cvičení žen a výuce

břišních tanců

- KC využívá ke kursům jógy

Klubovna č.2 - je využívána ke zkouškám pěveckého sboru Sedmikrásky a zápasům semilského

šachového klubu

Klubovna č.3 - je dlouhodobě pronajata semilské ZUŠ (literárně – dramatický obor)

Místnost č.4 - slouží jako kotelna a kuchyňka pro zaměstnance KC

Klubovna č.5 - je v současnosti neobsazena a je v nabídce k pronájmu

Místnost č.6 - ředitelna KC Golf

Místnost č.7 - úklidová místnost

Místnost č.8 - provozní kancelář KC Golf

Klubovna č.9 - využívána jako učebna cizích jazyků (kursy pořádané KC Golf)

Klubovna č.10 - momentálně využívaná jako skladový prostor a je v nabídce k pronájmu

Místnost č.11 - pronajata jako kabinet literárně - dramatického oboru

Součástí prvního patra Kulturního centra je sociální zařízení (panský/dámský), vestibul se šatnou pro návštěvníky kulturních akcí.

4. Programová činnost

4.1 Kulturní činnost

V roce 2020 jsme se jako v minulých letech věnovali osvědčeným programům KC Golf - koncerty všech hudebních žánrů, divadla, doprovodné kulturní programy k filmovým akcím, tanec, přednášky, festivaly, kulturní cykly (Kruh přátel hudby, Klubová scéna, Cestovatelské besedy, taneční večery „House of Night“, Večery s dechovou hudbou SM 12) aj. U všech námi pořádaných akcí nebo kde jsme spolupořadateli, se snažíme oboustrannou komunikací dospět ke kvalitě nabízených programů tak, aby z kulturního centra odcházeli návštěvníci spokojení a motivováni na akce příští. Rok 2020 kultuře nepřál, kvůli pandemii Covid 19 a vyhlášením nouzového stavu bez možnosti navštívit kulturní pořady v našich nejsilnějších měsících ( březen - červen a září - prosinec 2020). Výsledné statistiky návštěvnosti a tržeb jsou tím extrémně ovlivněny.

Vysvětlivky:

- akce označené * - KC GOLF SEMILY NENÍ HLAVNÍM POŘADATELEM AKCE

- počet návštěvníků není uveden u akcí, jejichž hlavním pořadatelem není KC Golf Semily, nebo kde není vybíráno vstupné a monitoring návštěvnosti tak není možný

- podtržené, tučným písmem označené akce jsou řazeny mezi úspěšné pořady s vysokou návštěvností
(1 – 2 v každé sekci)

4.1.1 Zábavné a hudební pořady, koncerty

Datum

Akce

Počet diváků

14. ledna

DUO ADAMIS

88

22. ledna

RADŮZA

364

12. února

OLYMPIC - Permanentní tour

456

18. února

Masopustní čaje *

12. června

HUDEBNÍ HAPPENING NA OSTROVĚ

250

11. července

koncert PSO *

14. července

VANDRÁCI VAGAMUNDOS: Na cestě střední Amerikou

225

7. srpna

Semilská 12 – promenádní koncert - Semilské kulturní léto

80

7. srpna

SUMMER DISCO - Semilské kulturní léto

100

14. srpna

MAGNUM JAZZ BIGBAND - Semilské kulturní léto

140

21. srpna

SUFFERING SOULS - Semilské kulturní léto

220

30. srpna

MEMORIÁL TOMÁŠE HYKY

110

4.1.2 Online koncerty „v době Covidové“

Datum

Akce

Počet diváků

27. listopadu

JAZZ POD OKNY

⌀ 600

21. prosince

VÁNOCE POD OKNY

462

4.1.3 Divadelní představení

Datum

Akce

Počet diváků

24. února

DVA NAHATÝ CHLAPI *

23. června

VE STODOLE U SLEPIC

237

SEMILSKÝ PAROHÁČ (22. ročník) ve dnech 22. až 24. října 2020 se NEKONAL.

4.1.4 Klubová scéna

Klubová scéna pokračuje v pravidelném měsíčním cyklu. Program je koncipován multižánrově a pro všechny cílové skupiny. Zaměřen je na poslechové - scénické projekty, jazz, písňové recitály, cimbálovku spojenou s degustací vína, alternativní hudbu aj.

Datum

Akce

Počet diváků

10. ledna

LITERÁRNÍ VEČER S HUDBOU

42

7. února

DOMÁCÍ HUDEBNÍ SCÉNA

50

6. března

VOXEL

28

2. října

BUBENICKÁ SHOW

136

4.1.5 Kruh přátel hudby

Ve 2. polovině školního roku 2019/2020 pokračovaly koncerty 63. abonentní sezóny klasické hudby

Datum

Akce

Počet diváků

20. ledna

Koncert absolventů ZUŠ Semily

55

3. února

HALÍŘ TRIO

57

15. května

VARHANNÍ KONCERT

45

14. září

BUMBLEBASS & H9

113

Od října 2020 se už nepodařilo zahájit 64. koncertní sezónu vážné hudby KPH

4.1.6 Pořady pro děti, MŠ, žáky ZŠ a studenty SŠ

Datum

Akce

Počet diváků

19. ledna

ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI

121

9. února

PRINCEZNA ČOKOLÁDA

95

13. února

ŠTÍSTKO A POUPĚNKA - AŤ ŽIJÍ POHÁDKY! *

21. března

VODNICKÁ POHÁDKA

102

7. března

KREJČOVSKÁ POHÁDKA

390

14. červen

POLÍVKOVÁ POHÁDKA

41

17. července

BOJÍM SE V LESE – Semilské kulturní léto

70

14. srpna

AUCCASIN A NICOLETTA – Semilské kulturní léto

40

4.1.7 Besedy s cestovateli:

Datum

Akce

Počet diváků

15. ledna

KYRGYZSTÁN - ZEMĚ VYSOKÝCH HOR A ŠŤASTNÝCH LIDÍ

71

5. února

VÝCHODNÍ INDONESIE

29

4. března

OD KARIBIKU K MAYSKÝM PYRAMIDÁM

30

4.1.8 Společenské zábavy

Datum

Akce

Počet diváků

11. ledna

Ples hasičů – SDH 1 *

14. ledna

Ples AXL *

25. ledna

Maturitní ples gymnázia Ivana Olbrachta *

31. ledna

MATURITNÍ PLES ISŠ SEMILY*

15. února

Městský ples

351

29. února

ABSOLVENTSKÝ PLES GIO SEMILY*

4.2 Návštěvnost KC

Výsledné statistiky návštěvnosti a tržeb jsou extrémně zasaženy nouzovým stavem v pandemii Covid 19 a tím absencí kulturní činnosti v nejsilnějších měsících pro KC Golf Semily ( březen - červen a září - prosinec 2020).

2020 2019

KC Golf hlavním pořadatelem

32 kulturních akcí návštěvnost 5198 lidí/rok 80 kulturních akcí návštěvnost 13540 lidí/rok

Průměrná návštěva na představení 162lidí/akce Průměrná návštěva na představení 169lidí/akce

KC Golf + kulturní akce jiných pořadatelů na pronájem (agenturní akce apod.)

41 kulturních akcí 104 kulturních akcí

KC Golf + kulturní akce jiných pořadatelů + ostatní akce na pronájem (prodejní akce, školení, firemní akce, soukromé akce, přednášky aj.)

82 akcí 161 akcí

Monitoring návštěvnosti je možný jenom u akcí, kde je KC Golf hlavním pořadatelem. Z toho vyplývá, že celkový počet lidí, kteří projdou KC Golf za kulturní nebo jinou akcí - činností je výrazně vyšší. Při dlouhodobém průměru 165lidí/akce lze předpokládat celkový počet návštěvníků v KC za r.2020 / 13 284 lidí, za r.2019 / 26 565 lidí.

Nízká konečná návštěva KC Golf za r.2020 zaviněna nouzovým stavem a její vliv na ekonomii organizace je součástí samostatné zprávy ( Rozbor hospodaření KC Golf Semily,p.o za rok 2020).

Nad rámec uvedených kulturních akcí je KC Golf pořadatelem - organizátorem - spolupořadatelem těchto akcí, které nejsou součástí statistik KC Golf :

4.3 Kurzy

4.3.1 Taneční kurzy

V jarní sezóně se pro malý zájem neuskutečnil žádný ze třech vypsaných Tanečních kurzů pro manželské a přátelské páry. Od září měl být zahájen Kurz tance a společenského chování pro mládež. NEKONAL SE!

4.3.2 Jazykové kurzy

V roce 2020 probíhal kurz španělštiny pod vedením Ing. Jana Martince pro středně pokročilé. Tento kurz navštěvovali 4 studenti. Kurz byl přerušen nouzovým stavem. Od září se kurz neotevřel.

4.3.3 Pohybové kurzy

Cvičení jógy probíhá vždy 4x týdně – 1. pololetí od září do ledna a 2. pololetí od února do května. V pondělí jeden kurz vede Mgr. Ing. Jiří Čáslavský. Druhý pondělní kurz vede Věra Váňová. Ve čtvrtek probíhají dva kurzy - pod vedením paní Věry Váňové. Do kurzů jógy bylo v roce 2020 přihlášeno 38 předplatitelů na jaře a 25 a na podzim. Všechny neuskutečněné lekce se převádějí do dalšího roku.

4.4 Zájmová činnost

V Kulturním centru Golf se schází několik zájmových skupin. Pravidelně zde zkouší dechová hudba Semilská 12, vedená Danielem Bismilerem. Dále prostory KC Golf Semily využívá aktivní divadelní soubor PODIO, vedený Bohuslavem Duštou. Prostory pro zkoušky využívají i místní kapely Suffering Souls a Band of Iser. V klubovnách KC Golf se schází děti a dospělí šachového kroužku (klubovna č.2). Pravidelně zde zkouší dětský pěvecký sbor Sedmikrásky (klubovna č. 2), literárně-dramatický obor ZUŠ (klubovna č. 3). Klubovnu číslo 1. má částečně pronajatou paní Monika Beránková ke cvičení žen a k výuce břišních tanců. V prostoru bývalé restaurace dvakrát týdně trénují děti z TS Dance Smileis spadajících pod Dům dětí a mládeže (Seddma Semily).

4.5. Doprovodný kulturní program

4.5.1 Městské slavnosti

Kulturní centrum Golf zajišťuje pravidelně doprovodný kulturní program na akce města Semily. V roce 2020 se bohužel nekonala Semilská Pouť ani Semilský Pecen.

4.6 Různé

Všechny prostory KC Golf (sál, předsálí, restaurace i klubovny) jsou dle možností pronajímány na další akce: především prodejní trhy, předváděcí akce, školení, zdravotnické přednášky, svatební hostiny a jiné společenské události. Své schůze zde pořádají hasiči, golfisté, rybáři, stavební bytové družstvo, některé školy organizují v prostorách kulturního domu zahájení školního roku (například ISŠ Semily a Waldorfská škola Semily)

5. Provoz a údržba

Dodavatelskou prací bylo v roce 2020 v KC Golf realizováno:

· celková rekonstrukce terasy „bílé jídelny“ ( nový betonový povrch, izolace a dlažba)

· finální práce na nově vzniklém gastrozázemí v zázemí bývalé restaurace KC

a) dovybavení spotřebiči - lednice, myčka, trouba, indukční deska, mikrovlnná trouba

b) výmalba

· vybavení baru v přízemí KC (myčka, kávovar, lednice)

· realizace mobilního výčepu v předsálí KC (obložení PDP deskami a zprovoznění)

· výměna velkoformátového okna v průčelí KC směrem k MŠ Na Olešce (splňující energetické normy a respektující architektonický styl budovy)

· výmalba Městské knihovny v budově kina Jitřenka

· oprava střechy KC (lokální opravy izolace)

· rekonstrukce hlavních vstupních dveří do bývalé restaurace KC

· nové velkoformátové zrcadlo v prostoru za jevištěm pro účinkující

· pořízen nový notebook do zvukové a světelné kabiny KC

· dále byly firmami zajišťovány předepsané revize, odborné prohlídky a práce jako seřízení a prohlídky kotlů, zdvihacího zařízení, revize komínů, revize elektroinstalace, opravy topení, servis kopírky apod.

Ostatní údržbářské práce a drobné opravy prováděné vlastní činností:

· finální práce na nově vzniklém gastrozázemí v zázemí bývalé restaurace KC

a) celková kompletace kuchyňské linky, obložení stěn

b) rekonstrukce podlahy

c) nátěry (zárubně, dveře….)

d) vzduchotechnika

· nové nátěry

a) exteriérových i interiérových velkoformátových oken KC

b) zárubně dveří KC

c) radiátory naproti veřejným šatnám KC

· výmalby

a) chodba za jevištěm v 1.patře

b) sociální zařízení v šatnách pro účinkující

· olištování novými lištami exteriérových velkoformátových oken

· průběžné zhotovování propagačních poutačů na akce v KC

· čištění a opravy dešťových svodů ze střechy a terasy

· technické zajištění provozu letního kina na ostrově a akcí v rámci SM kulturního léta, celoroční kompletní/technické zajištění akcí ve všech prostorech KC Golf Semily

6. Pronájmy

6.1 Dlouhodobé pronájmy

Prostor v přízemí (objekt C Kulturního centra) je od června 2015 pronajatý obchodní firmě

D.Anne s.r.o jako skladový on-line obchod s kojeneckým zbožím

Klubovna č. 1 - pronajata pro účely cvičení a výuky břišních tanců (p. M.Beránková)

- zároveň je využívána KC Golf pro kurz cvičení jógy

Klubovna č.3/č.13 - je pronajata ZUŠ Semily jako učebna a kabinet literárně-dramatického

oboru

Místnost č.9 (technické zázemí restaurace) - pronajato k účelům skladovým (p.M.Baudys)

Místnost č.25/26 (technické zázemí restaurace) - kosmetické služby (p.T.Roháčková)

Prostor „bílé jídelny“ - částečně pronajat ke zkouškám hudební kapely

Prostor jeviště hl.sálu - částečně pronajat ke zkouškám hudební kapely

Prostor bývalé restaurace - částečně pronajat k výuce tanců (Středisko volného času a

mládeže Semily, p.o)

6.2 Krátkodobé pronájmy

· Hlavní podíl krátkodobých pronájmů v 1. čtvrtletí tvoří nájmy z pořádaných plesů. V ostatním období roku jsou stěžejní nájmy z prodejních akcí. Takovéto pronájmy si vyžadují prakticky každodenní přenášení stolů a židlí, úklid, opotřebování vybavení KC (stoly, židle, parkety), znečištění stěn a stropů atd. Nájmy ovšem přinášejí příjmy do hospodaření KC Golf.

· Své schůze zde pořádají hasiči, golfisté, rybáři, stavební bytové družstvo. Dále se zde pořádají agenturní školení, zdravotnické přednášky a různé společenské události. Některé školy organizují v prostorách kulturního domu zahájení školního roku (ISŠ Semily a Waldorfská škola Semily).

· Prostory restaurace, kavárny a kuchyně v 1. patře nejsou trvale pronajaté. Jejich technický stav (především kuchyně) dosud neodpovídá možnostem provozování. Proto jsou využívány pouze k jednorázovým akcím, jako jsou diskotéky, schůze, narozeninové oslavy, svatby, kulturní akce komorního charakteru - klubová scéna, koncerty, pohádky, divadlo, poslechové večery aj.

7. Ekonomie KC

Viz. samostatná zpráva

Rozbor hospodaření kulturního centra Golf Semily, p.o

V Semilech 24.2.2021 Ing. Martin Brádle,DiS

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Kulturního centra Golf Semily,

příspěvkové organizace města Semily

za rok 2014

Středisko kulturní centrum

1. Personální oblast

2. Programová činnost

3. Provoz a údržba

4. Ekonomika

Středisko kino Jitřenka

1. Personální oblast

2. Programová činnost

3. Ekonomika

4. Technické úpravy

5. Závěr

1. OBLAST PERSONÁLNÍ

V této oblasti nedošlo k zásadním změnám z pohledu počtu pracovníků. V Kulturním centru Golf je celkem zaměstnáno 5 pracovníků na plný úvazek a na zkrácený úvazek jedna uklízečka. Práce na dohodu o pracovní činnosti provádí dva vrátní – důchodci a druhá uklízečka. Ostatní práce jsou sjednávány podle potřeby na základě dohody o provedené práci. Jedná se o dva lektory cvičení jógy, dva lektory jazykových kurzů, šatnářky, techniky, pořadatelé a obsluhu baru. Celkový počet dohod o provedené práci se nyní pohybuje okolo 22 až 26 měsíčně.

2. PROGRAMOVÁ ČINNOST

Vysvětlivky:

· akce označené * - KC GOLF SEMILY NENÍ HLAVNÍM POŘADATELEM AKCE

· tučným písmem jsou označeny akce zařazené mezi úspěšné pořady s vysokou návštěvností

Zábavné a hudební pořady, koncerty

Datum AKCE POČET DIVÁKŮ

21. ledna: TANEČNÍ ODPOLEDNE ANEB ČAJE O ČTVRTÉ *

31. ledna: SPOLEČNÉ TOUR MLADÝCH HVĚZD

27. února: Masopustní čaje *

28. února: HUDEBNÍ VEČER S JAROSLAVEM VÁVROU*

21. března: RECITÁL MARTY KUBIŠOVÉ „S NEBÝVALOU OCHOTOU…

30. března: VEČERY SE SEMILSKOU 11 aneb JÁ RÁD(A) TANCUJU

12. dubna: COUNTRY FESTIVAL

1.dubna: ZUŠ*

23. dubna: Patříme k sobě *

25. dubna: SPORTOVEC MĚSTA SEMILY*

15. května: Májové odpoledne pro seniory *

16. května: JAZZ POD KOZÁKOVEM – 27. ročník jazzového festivalu

17. května: JAZZ POD KOZÁKOVEM

27. května: Koncert žáků ZUŠ Semily pro veřejnost *

29. května: Koncert žáků ZUŠ Semily pro žáky *

31. května: Semilský džbánek *

3. června: Vystoupení tanečního oboru ZUŠ Semily *

7. června: KONCERT PSO ORCHESTRU K ROKU ČESKÉ HUDBY*

1. srpna: Semilská 11 – promenádní koncert - Semilské kulturní léto

22. srpna: JOHNY WALKER BAND – Semilské kulturní léto

23. září: KAREL PLÍHAL – Vzduchoprázdniny

4.října: FOKUS FEST - HUDEBNÍ VEČER *

1. listopadu: ROCKOVÝ HALLOWEEN

8. listopadu: Semilské impulzy – Tvoříme duší *

8. listopadu: COUNTRY VEČER

12. listopadu: VĚRA ŠPINAROVÁ *

16 .listopadu: PŘEHLÍDKA DECHOVEK

17. listopadu: SLAVNOSTNÍ KONCERT PSO*

28.listopadu: VÁNOČNÍ KONCERT HRADIŠŤANU S JIZERKOU

3 prosince: Mikulášské čaje aneb Možná příjde i Mikuláš *

9. prosince: Adventní vystoupení tanečního oboru ZUŠ Semily *

11. prosince: PŘEDVÁNOČNÍ ODPOLEDNE PRO SENIORY*

12. prosince: 2. SPOLEČENSKÝ VEČER SPORTOVNÍ AKADEMIE*

16. prosince: Vánoční koncert žáků ZUŠ Semily*

Divadelní představení:

6. ledna: Divadlo Járy Cimrmana: NĚMÝ BOBEŠ aneb ČESKÝ TARZAN

9. února: Paul Pörtner: SPLAŠENÉ NŮŽKY

1. března: MALOVANÉ NA SKLE

16.března: Michaela Doleželová, Roman Vencl: S HLAVOU V OBLACÍCH

6. dubna: Jiří Hubač / Ondřej Brzobohatý / Pavel Vrba: JÁ, FRANCOIS VILLON

27. dubna: Alejandro Casona: STROMY UMÍRAJÍ VSTOJE

30.září: Terrence McNally: FRANKIE & JOHNNY

28.října: C.S.Forester: AFRICKÁ KRÁLOVNA

14. listopadu: Irena Dousková: HRDÝ BUDŽES

23.listopadu: V.K.Klicpera: ŽENSKÝ BOJ

30. prosince: ACH TA JULIE… (DS PODIO Semily)

Zájezdy do Divadla F. X. Šaldy v Liberci:

Tradičně se pořádají zájezdy pro předplatitele abonentní legitimace skupiny O, která zahrnuje pět představení v DFXŠ. V sezóně 2014 bylo odebráno 42 ks abonentních legitimací.

25. února: Joe Masteroff, Jerry Bock, Sheldon Harnick — SHE LOVES ME
13. května: Oskar Nedbal: POLSKÁ KREV
10. června: J.Offenbach: HOFFMANNOVY POVÍDKY
18. listopadu: KONCERT K ROKU ČESKÉ HUDBY
2. prosince: Josef Bohuslav Foerster: EVA

Kruh přátel hudby:

Ve 2. polovině školního roku 2013/2014 pokračovaly koncerty 57. abonentní sezóny klasické hudby

20. ledna: Koncert absolventů ZUŠ Semily

24. února: ANČERLOVO KVARTETO

23. března: Zdeněk Zahradník: POPELKA (opera-melodram na libreto K. Bednáře)

11. května: KONCERT KE DNI MATEK

V září 2014 byla zahájena již 58. koncertní sezóna vážné hudby KPH

22. září: KYTARA A ZPĚV - Cantares Españolas

13. října: TRIO MARTINŮ

24 .listopadu: ZEIHER QUARTETT

14. prosince: TICHÁ NOC S GENTLEMEN SINGERS


Pořady pro děti, MŠ, žáky ZŠ a studenty SŠ:

11. ledna: JAK BOBR HLEDAL DÉŠŤ
31. ledna: ŠTĚNĚ NEBO ŠPENÁT?

2. února: S ČERTY NEJSOU ŽERTY
4. března: Hana Lamková: MATYLDA ZASAHUJE
23. března: KDYŽ UTEČE DRAK

24. března: Zdeněk Zahradník: POPELKA (opera - melodram na libreto Kamila Bednáře)
4. dubna: Jiří „Bilbo“ Reidinger: KLAUN BILBO
13. dubna: ČAROVNÝ KÁMEN
23. května: Ferda Mravenec*
31. srpna: PATÁLIE PANA PAKA – Semilské kulturní léto
23. září: Jiří Trnka: ZAHRADA
.
27.září: O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE
31. srpna: PATÁLIE PANA PAKA – Semilské kulturní léto
1. listopadu: ČERVENÁ KARKULKA
23. listopadu: KTERAK KAČENKA HONZU ZACHRÁNILA
13. prosince: JAK ŠLI ZAJÍCI DO BETLÉMA
28.prosince: DĚTSKÝ KARNEVAL

Besedy s cestovateli:

29. ledna: Radka Tkáčiková: OKOLO MANASLU S - o horách a lidech
19. února: Daniel Polman: VELKÝ BENÁTČAN
12. března: Miroslav Holub: PO PRAŠNÝCH CESTÁCH TIBETU
2. dubna: Jiří Voňka:ÚDOLÍ BOSENSKÝCH PYRAMID
6. května: Daniel Mach: SRÍ LANKA - SLZA V INDICKÉM OCEÁNU
3. října: Leoš Šimánek: ALJAŠKA – POBŘEŽÍ PACIFIKU *
15. října: MUŠLE, KÁVA, VÍNO... POJĎME NA CAMINO!
19. listopadu
: Pavla Bičíková: ISLAND – země ohně a ledu

Společenská zábava:

18. ledna: Ples hasičů – SDH Podmoklice *
24. ledna: Ples AXL *
25. ledna: Maturitní ples gymnázia Ivana Olbrachta *
1. února: PLES NEMOCNICE
8. února: PLES WALDORFSKÉ ŠKOLY*
15. února: Městský ples

21. února: Maturitní ples ISŠ Semily *
22. února ABSOLVENTSKÝ PLES GIO SEMILY*
8. března: S & L tour kapely ŠKWOR

27.
září:SVR & SUFFERING SOULS - společný koncert
25. prosince: SVR – Štěpánská zábava

KC Golf uspořádalo několik tanečních večerů:

26. dubna: Závěrečný taneční večer
6. prosince: Závěrečný taneční večer
13. prosince: Ples v bílém

28. prosince: Zatoulaná prodloužená

KURZY:

Taneční kurzy

V jarní sezóně se uskutečnily 2 Taneční kurzy pro manželské a přátelské páry pro začátečníky (9.3.- 18.4.,8 tanečních párů) a pokročilé (9.3.- 11.4.,6 tanečních párů). Závěrečný taneční večerpro oba kurzy a veřejnostse uskutečnil 26. dubna. Taneční jarní kurzy absolvovalo tedy celkem 14 párů, další páry navštěvovaly jednotlivé lekce.

Na podzim proběhl jeden taneční kurz: Taneční kurz pro manželské a přátelské páry (19.10.- 30.11.) Závěrečný taneční večer pro podzimní kurz se uskutečnil v sobotu 6. prosince. Taneční podzimní kurz absolvovalo 17 tanečních párů, další páry navštěvovaly jednotlivé lekce.

Od září do prosince (14.9.- 13.12.) probíhal tradiční Kurz tance a společenského chování pro mládež (9 lekcí, 3 prodloužené a věneček). Zúčastnilo se celkem 76 dětí.

Všechny taneční kurzy vedl taneční mistr Petr Mertlík s partnerkou – Taneční studio M Jičín. Hudební doprovod zajišťovala většinou skupina Allegro Jičín.

Jazykové kurzy

V roce 2014 byly vypsány jazykové kurzy – němčina, angličtina, francouzština a španělština.

Žádný kurz nebyl nalněn a otevřen.

Od listopadu byl otevřen kurz španělštiny pro začátečníky pod vedením ing. Jana Martince. Kurz probíhal jednou týdně dvě vyučovací hodiny – vždy ve čtvrtek od 16 hod., kurz navštěvovalo 5.studentů.

Pohybové kurzy:

Jógová cvičení probíhají vždy 1x týdně – 1. pololetí od září do ledna a 2. pololetí od února do května. V pondělí jeden kurz vede Mgr. Ing. Jiří Čáslavský. Ve čtvrtek probíhají dva kurzy - pod vedením paní Věry Váňové. Kurzů jógy se v roce 2014 na jaře zúčastnilo 24 stálých předplatitelů a na podzim jich bylo 28 + ostatní navštěvovali jednotlivé lekce.

Zájmová činnost:

V KC Golf se schází několik zájmových skupin. Pravidelně zde zkouší Semilská 11, vedená Danielem Bismilerem. Dále prostory KC Golf Semily využívá aktivní divadelní soubor PODIO, vedený Zdeňkem Lindnerem. Před festivalem Jazz pod Kozákovem se v prostorách KC Golf schází členové Klubu přátel festivalu Jazz pod Kozákovem, v čele s MUDr. Vavřinou. V klubovnách KC Golf se schází děti a dospělí šachového kroužku. Pravidelně zde zkouší dětský pěvecký sbor Sedmikrásky (klubovna č. 2), literárně-dramatický obor ZUŠ (klubovna č. 3). Klubovnu číslo 1 má částečně pronajatou M. Beránková ke cvičení žen a břišních tanců.

KC GOLF SEMILY ZAJIŠŤUJE TRADIČNĚ DOPROVODNÝ KULTURNÍ PROGRAM NA AKCE MĚSTA SEMILY:

WESTERN DAY dne 31. května

SEMILSKÁ POUŤ dne 28. a 29. června

ĎOLÍKFEST dne 12. září

SEMILSKÝ PECEN dne 13. září

Různé:

Říjen 2014 Výstava exotického ptactva spojená s expozicí bonsají, květin a samorostů.

Květen 2014 a prosinec 2014- leden 2015 Obrázky našich děti – výstava prací ZUŠ Semily

Všechny prostory KC Golf (sál, předsálí, restaurace i klubovny) jsou přednostně pronajímány na další kulturní a společenské akce: plesy, školení, zdravotnické přednášky, svatební hostiny a jiné společenské události. Své schůze zde pořádají hasiči, golfisté, rybáři, stavební bytové družstvo, některé školy organizují v prostorách kulturního domu zahájení školního roku (například ISŠ Semily a Waldorfská škola Semily).

3. PROVOZ A ÚDRŽBA

Provoz a údržba v budově Kulturního centra Golf se odehrává s ohledem na přidělené finanční prostředky a v duchu maximální úspory nákladů.

Přesto se podařilo v tomto roce realizovat z provozních prostředků několik stavebních oprav:

· Zásadní byla celková rekonstrukce vchodových dveří, která zahrnovala nejen výrobu a montáž nových dveří, ale i vybourání starých základů, provedení izolace a dlažby včetně osazení čistících zón,

· výměnu koberce v bílé jídelně,

· výměnu podlahové krytiny v dílně technika,

· výměna podlahové krytiny v provozní místnosti,

· výměna sanitárního zařízení v šatně personálu,

· montáž podlahové krytiny na zadním schodišti,

· výroba a montáž dveří do bílé jídelny,

· rozšíření a výměna zabezpečovacího zařízení,

· výměna 9-ti kusů skleněných výplní poškozených neznámým pachatelem (celková způsobená škoda cca 65 tis. Kč byla uhrazena pojišťovnou),

· výroba desek pro 12 kusů praktikáblů pro pěvecké sbory,

· dále byly dodavatelsky zajišťovány předepsané revize, odborné prohlídky a práce jako seřízení a prohlídky kotlů, zdvihacího zařízení, revize komínů, revize elektroinstalace, opravy topení, servis kopírky apod.

Z investičních prostředků nebyly v tomto roce prováděny žádné práce.

Z provozních prostředků na správu budov bylo realizováno:

· zateplení severní stěny,

· rekonstrukce povrchu (venkovní dlažby) před KC Golf.

Ostatní údržbové práce a drobné opravy provádíme vlastní činností. V průběhu roku bylo provedeno:

· broušení a pastování podlahy a mytí stěn na sále

· malby interiéru (sklady v přízemí, chodby, WC)

· průběžné zhotovování poutačů,

· prořezání a úpravy parkové zeleně,

· čištění a opravy dešťových svodů ze střechy a terasy,

· čištění prostoru nad stropem hlavního sálu,

· obroušení a venkovní nátěry parapetů u prosklených částí v přízemí,

· oprava osvětlení stropu na sále a výměna prasklých žárovek,

· výměna desek na 12-ti kusech praktikáblů pro pěvecké sbory,

· výměna zničených desek u kovových stolů

Z dlouhodobého hmotného majetku bylo v průběhu roku pořízeno:

· Powermix pro ozvučování besed s cestovateli,

· promítací plátno pro zadní projekci,

· mixání pult Yamaha – náhrada za poruchový pult

· notebook pro prodej vstupenek,

· desky Nivtec (4 ks) – rozšíření možností mobilního podia.

Pronájmy:

1) Dlouhodobé

· Prostor v přízemí (objektu C) je od května 2012 pronajatý pro obchodní činnost paní Hanh Doanové.

· Klubovna č. 3 a kancelář č. 13 je pronajata ZUŠ Semily jako učebna a kabinet literárně dramatického oboru.

· Klubovna č. 1 – pronajata paní Beránkové jako cvičební prostora pro pohybové kurzy žen. Zároveň je využívána KC Golf pro kurz - cvičení jógy.

· Kancelář č. 5 si celoročně pronajala paní Michaela Šlechtová pro výuku angličtiny „na míru“ – OXFORD RAP ENGLISH.

2) Krátkodobé:

· Hlavní podíl krátkodobých pronájmů v 1. čtvrtletí tvoří nájmy z pořádaných plesů. V ostatním období roku jsou stěžejní nájmy z prodejních akcí. Takovéto pronájmy si vyžadují prakticky každodenní přenášení stolů a židlí, úklid, opotřebování zařízení (stoly, židle, parkety) znečištění stěn a stropů atd. Nájmy ovšem přinášejí příjmy do hospodaření KC Golf.

· Své schůze zde pořádají hasiči, golfisté, rybáři, stavební bytové družstvo, Dále se zde pořádají školení agentury ARTED, zdravotnické přednášky a různé společenské události. Některé školy organizují v prostorách kulturního domu zahájení školního roku (ISŠ Semily a Waldorfská škola Semily).

· Klubovna č. 2 je využívána každý týden jako zkušebna pro pěvecký sbor Sedmikrásky, dále pro schůzky fotoklubu, filatelistů a pro zápasy semilského šachového oddílu.

· Klubovnu č. 7 má celoročně pronajatou paní Michaela Šlechtová pro výuku angličtiny „na míru“ – OXFORD RAP ENGLISH.

3) Pronájem restaurace:

Prostory restaurace, kavárny a kuchyně v 1. patře nejsou trvale pronajaté. Jejich technický stav (především kuchyně) dosud neodpovídá možnostem provozování. Proto byly využívány pouze k jednorázovým akcím, jako jsou diskotéky, předváděcí a prodejní akce nebo schůze.

V průběhu let 2013 a2014 došlo k postupnému zlepšení interiéru. V současné době se zde pořádají pohádky pro děti a klubová představení.

Nabízí se zde i možnosti krátkodobých pronájmů pro různé rodinné oslavy nebo pracovní setkání (svatby, narozeniny apod.).

4. EKONOMIKA

Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Kulturního centra Golf za rok 2014 je předložen ve formě požadovaných účetních výkazů, viz. přílohy.

Výše vratky vyrovnávací platby za rok 2014 činí 25 881,14 Kč,.

· Limit mzdových prostředků na středisku KC Golf byl dodržen. Na středisku KINO došlo k překročení z důvodů nenavýšení mzdového limitu na akci Festival FOKUS, kdy byl poskytnutý příspěvek ve výši 60 tis , ale čerpány byly i mzdové prostředky na Dohody o provedení práce za vystoupení na festivalu (vyúčtování viz příloha.2).

· limit nákladů na energie v hlavní činnosti byl stanoven na dle spotřeby roku 2013 na 695 tis Kč a podle vývoje spotřeby energie za 3 čtvrtletí roku 2014, byl na základě žádosti KC Golf snížen o 60 tis. Kč. Takto upravený limit byl dočerpán,

· opravy – v roce 2014 byla provedena generální oprava vstupního prostoru a čistící zóny do KC Golf v celkové částce 80,5 tis a výměna vstupních dveří v hodnotě 193 tis Kč, dále byla provedena oprava vodovodního řádu a armatur v KC Golf v hodnotě 36,6 tis Kč, která byla pokryta vratkou z roku 2013. V zázemí šaten pro účinkující a v prostoru restaurace byly vyměněné podlahové krytiny v celkové hodnotě 79 tis Kč.

· vybrané kulturní akce: finanční prostředky účelově vázané na vybrané akce byly vyčerpány v souladu s rozpisem.

Z rezervního fondu nebyly čerpány žádné prostředky. Rovněž nebyly čerpány finanční prostředky z investičního fondu ani fondu odměn.

Vyšší náklady na ostatní služby (4 096 tis. Kč) jsou způsobeny větším počtem pořádaných akcí, na druhé straně však znamenají větší výnosy ze vstupného (4 303 tis. Kč).

Kladný hospodářský výsledek 83 tis. Kč v ekonomické činnosti pokrývá ztrátu 57 tis. Kč v hlavní činnosti takže celkový hospodářský výsledek KC Golf p.o. je 25.881,14 Kč.

V Semilech 25.2.2015 Ing. Lubomír Bartoš

ředitel Kulturního centra Golf

Kulturní centrum Golf Semily

Rozbor hospodaření za rok 2014

Výše vratky vyrovnávací platby:

 • Výše vratky vyrovnávací platby za rok 2014 činí 25 881,14 Kč,
 • dosažení kladného HV v ekonomické činnosti.

Fondy

Fond odměn – nečerpán.

Investiční fond - nečerpán.

Rezervní fond – nečerpán.

Závazné ukazatele:

 • Limit prostředků na mzdy zaměstnanců za PO byl překročen celkem o 16,56 tis (viz příloha.č.1).

Limit na středisku KC Golf byl dodržen. Na středisku KINO došlo k překročení z důvodů nenavýšení mzdového limitu na akci Festival FOKUS, kdy byl poskytnutý příspěvek ve výši 60 tis , ale čerpány byly i mzdové prostředky na Dohody o provedení práce za vystoupení na festivalu (vyúčtování viz příloha.2).

 • limit nákladů na energie v hlavní činnosti byl stanoven na dle spotřeby roku 2013 na 695 tis Kč a podle vývoje spotřeby energie za 3 čtvrtletí roku 2014, byl snížen další rozpočtovou změnou o 60 tis. Kč. Takto upravený limit byl dočerpán,
 • opravy – v roce 2014 byla provedena generální oprava vstupního prostoru a čistící zóny do KC Golf v celkové částce 80,5 tis a výměna vstupních dveří v hodnotě 193 tis Kč, dále byla provedena oprava vodovodního řádu a armatur v KC Golf v hodnotě 36,6 tis Kč, která byla pokryta vratkou z roku 2013. V zázemí šaten pro účinkující a v prostoru restaurace byly vyměněné podlahové krytiny v celkové hodnotě 79 tis Kč.

· vybrané kulturní akce:

finanční prostředky účelově vázané na vybrané akce byly vyčerpány v souladu s rozpisem.

Celkové hodnocení:

 • Kladný hospodářský výsledek 83 tis. Kč v ekonomické činnosti pokrývá ztrátu 57 tis. Kč v hlavní činnosti,
 • vyšší náklady na ostatní služby (4 096 tis. Kč) jsou způsobeny větším počtem pořádaných akcí, na druhé straně však znamenají větší výnosy ze vstupného (4 303 tis. Kč).

Rizika:

· Výtěžek z provozování baru v KC Golf je meziročně zhruba stejný jako v roce 2013,

· Meziročně se snížil příjem za krátkodobé nájmy cca o 100 tis Kč,

· při provádění odpisů majetku v ekonomické činnosti bude nutné provést novou kalkulaci ceníku nájemného a následně upravit smlouvy o dlouhodobých nájmech. Hrozí riziko mínusového HV v ekonomické činnosti,

V Semilech dne 24.2.2015

Zpracoval: Ing. Lubomír Bartoš

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Kulturního centra Golf Semily,

příspěvkové organizace města

za rok 2012

1. Personální oblast

2. Programová činnost

3. Provoz a údržba

4. Ekonomika

1. OBLAST PERSONÁLNÍ

a) Kulturní centrum Golf

V této oblasti nedošlo k zásadním změnám z pohledu počtu pracovníků. V Kulturním centru Golf je celkem zaměstnáno 5 pracovníků na plný úvazek a na zkrácený úvazek jedna uklízečka. Práce na dohodu o pracovní činnosti provádí dva vrátní – důchodci a druhá uklízečka. Ostatní práce jsou sjednávány podle potřeby na základě dohody o provedené práci. Jedná se o dva lektory cvičení jógy, dva lektory jazykových kurzů, šatnářky, techniky, pořadatelé a obsluhu baru. Celkový počet dohod o provedené práci se nyní pohybuje okolo 22 až 26 měsíčně.

b) Kino Jitřenka

Provoz kina lze po stránce personální rozčlenit do těchto oblastí.

 1. · vedoucí kina – pracovník na hlavní pracovní poměr, který zajišťuje a zodpovídá za veškerý provoz kina a budovy včetně pronajatých prostor.
 1. · Promítači - cca 50 představení měsíčně zajišťovali čtyři promítači na dohodu o provedení práce Plat promítačů byl 80 Kč/hod. Promítači si v průběhu roku vzali za své také uklízení kabiny a na základě odborného proškolení sledují stav kotelny (běžné denní kontroly), dále pomáhají zajišťovat ve větší míře akce spojené s pronájmem sálu.
 1. · Pokladna - o pokladnu se stará jedna pracovnice na hlavní pracovní poměr, v rámci svého úvazku zajišťuje především důkladnější úklid kinosálu. Nadále se stará o nákup materiálu, vypomáhá s propagací, je-li potřeba. Druhá pracovnice střídá tyto činnosti v dohodnuté dny v měsíčním rozsahu průměrně 40 hodin. V průběhu roku 2012 došlo ke zvýšení její kvalifikace kursem počítačové gramotnosti. Předpokládáme, že v roce 2013 bude chtít své zkušenosti využít plným pracovním úvazkem na jiném pracovišti.
 1. · Úklid - kino zajišťuje spotřební materiál na úklid společných prostor a nájemce kavárny vlastní práci. Kinu tak zbývá uklízet denně pouze sál, ostatní prostory podle potřeby. (promítací kabina-zázemí kina-částečně obstarávají promítači) Tato činnost je určena při zvětšené návštěvnosti maximálně na 2 hodiny denně. Vedle toho probíhá také provozní úklid sálu, a to po každém představení (luxování popcornu, úklid odpadu od zboží zakoupeného v kavárně ) Tyto činnosti zajišťují uvaděčky.
 1. · Pořadatelské služby zahrnovaly v kině šatnu, která fungovala do poloviny dubna 2012 a posléze až od listopadu. Ve všední den pokud aktuální stav rezervací den před představením byl vyšší než 15, o víkendech vždy. Uvádění do sálu zahrnuje kromě úklidu a kontroly stavu 3D brýlí také kontrolu představení (řádně vypnutá světla, zapnuté nouzové osvětlení, hladina zvuku). Po dohodě s novými nájemkyněmi kavárny dochází k uzamykání společně užívaných dveří pravidelně ve smluvenou dobu. V době uzamčených dveří je mají hlídat především uvaděčky, není-li k dispozici obsluha šatny, tak aby divák mohl v případě potřeby opustit budovu kina během představení a zase se vrátit.

2. PROGRAMOVÁ ČINNOST

a) Kulturní centrum Golf

Vysvětlivky:

- akce označené * - KC GOLF SEMILY NENÍ HLAVNÍM POŘADATELEM AKCE

- podtržené, tučným písmem jsou označeny akce zařazené mezi úspěšné pořady s vysokou návštěvností

Zábavné a hudební pořady, koncerty

Termín AKCE POČET DIVÁKŮ

Středa 25. ledna TANEČNÍ ODPOLEDNE ANEB ČAJE O ČTVRTÉ *

Čtvrtek 23. února Masopustní čaje *

Středa 29. února KONCERT VĚRY ŠPINAROVÉ*

Pátek 16. března KRAJSKÉ KOLO ORCHESTRŮ ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL*

Sobota 24. března KONCERT SKUPINY ŠKWOR

Sobota 31. března SYMFONICKÝ KONCERT / SPOLEČNĚ NA KLASIKU*

Pátek 13. dubna Semilský džbánek *

Sobota 14. dubna COUNTRY FESTIVAL

Sobota 21. dubna VEČERY SE SEMILSKOU 11 aneb JÁ RÁD(A) TANCUJU

Úterý 24. dubna Patříme k sobě *

Sobota 12. května BLACK-ROSE a SUFFERING SOULS

Čtvrtek 17. května Májové odpoledne pro seniory *

Pátek 18. května JAZZ POD KOZÁKOVEM 26. ročník jazzového festivalu

Sobota 19. května JAZZ POD KOZÁKOVEM

Úterý 22. května Vystoupení tanečního oboru ZUŠ Semily *

Úterý 29. května Koncert žáků ZUŠ Semily pro veřejnost *

Čtvrtek 31. května Koncert žáků ZUŠ Semily pro žáky *

Středa 6. června RADIODÁREK S LUCIÍ BÍLOU A DALŠÍMI HOSTY *

Pátek 8. června JARNÍ KONCERT*

Sobota 9. června VEČERY SE SEMILSKOU 11 ANEB „JÁ RÁD(A) TANCUJU“

Pátek 13. července VOJTA KIĎÁK TOMÁŠKO Semilské kulturní léto

Pátek 3. srpna Semilská 11 – promenádní koncert - Semilské kulturní léto

Sobota 22. září ŠUMNÝ JAZZ

Neděle 28. října SLAVNOSTNÍ KONCERT K VÝROČÍ VZNIKU SAM. STÁTU*

Sobota 3. listopadu Semilské impulzy – Tvoříme duší *

Neděle 11. listopadu PŘEHLÍDKA DECHOVEK

Pátek 16. Listopadu VODNÍK, O NADĚJI *

Úterý 4. prosince PŘEDVÁNOČNÍ ODPOLEDNE PRO SENIORY*

Úterý 11. prosince Adventní vystoupení tanečního oboru ZUŠ Semily *

Středa 12. prosince Mikulášské čaje aneb Možná příjde i Mikuláš *

Pátek 14. prosince VÁNOČNÍ KONCERT MARCELY HOLANOVÉ S KAPELOU

Neděle 16. prosince VÁNOČNÍ KOLEDY PRO SÓLA, SMÍŠENÝ SBOR A ORCHESTR*

Úterý 18. prosince Vánoční koncert žáků ZUŠ Semily*

Divadelní představení:

Pondělí 6. února: Cimrman, Svěrák, Smoljak: ZÁSKOK

Pátek 17. února: Ondřej Havelka, Martin Vačkář: ZLOČIN V POSÁZAVSKÉM PACIFIKU

Pátek 23. března: FRÝDLANTŠTÍ DRAMATICI - MALOMĚSTSKÉ DIVADLO ŽIJE! *

Středa 28. března: Geraldina Aron: MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD

Pátek 6. dubna: DALE WASSERMAN: PŘELET NAD KUKAČČÍM HNÍZDEM

Pátek 11. května: KNEDLO VEPŘO ZELO ANEB TŘI SESTRY A PEPAN

Úterý 30. září: Milan Schejbal:BLÁZINEC V 1. POSCHODÍ

Neděle 18. listopadu: Bernard Slade: VZPOMÍNKY ZŮSTANOU

Neděle 30. listopadu: Erik Emmanuel Schmitt: HOTEL MEZI DVĚMA SVĚTY

Pátek 7. prosince: Jean-Baptiste Molière: ZDRAVÝ NEMOCNÝ
Neděle 30. prosince: Ludvig Horberg: PEPE Z KOPCE

KC Golf Semily uspořádali společně s divadelním souborem PODIO Semily tradiční nesoutěžní přehlídku divadelních a hudebních souborů SEMILSKÝ PAROHÁČ (14. ročník) ve dnech 19. až 20. října. KC Golf Semily připravuje pro divadelní příznivce vždy jarní a podzimní divadelní sezónu - každá sezóna zahrnuje tři divadelní představení na předplatné, navíc se snaží dát prostor pro představení i ochotnickým souborům z regionu a samozřejmě domácímu souboru PODIO Semily.

Zájezdy do Divadla F. X. Šaldy v Liberci:

Tradičně se pořádají zájezdy pro předplatitele abonentní legitimace skupiny O, která zahrnuje pět představení v DFXŠ. V sezóně 2012 bylo odebráno 44 ks abonentních legitimací.

Úterý 13. března: B. Comden, A. Green, A. Freud, N. H. Brown: ZPÍVÁNÍ V DEŠTI

Úterý 3. dubna: Carl Maria von Weber: ČAROSTŘELEC

Úterý 12. června: GIUSEPPE VERDI: LA TRAVIATA

Úterý 2. října: J.Offenbach – ROBINSON CRUSOÉ (pro nemoc zrušeno – přeloženo na 22.1.)

Úterý 4. prosince: ČESKÁ OPERA – GALA

Kruh přátel hudby:

Ve 2. polovině školního roku 2011/2012 pokračovaly koncerty 55. abonentní sezóny klasické hudby

Pondělí 23. ledna: Koncert absolventů ZUŠ Semily

Pondělí 20. února: KORNGOLD QUARTET

Pondělí 19. března: KONCERT KLARINETISTKY LUDMILY PETERKOVÉ + PŘÁTEL
Pondělí 23. dubna: VARHANNÍ KONCERT

V září 2012 byla zahájena již 56. koncertní sezóna vážné hudby KPH.

Pondělí 24. září: VARHANÍ KONCERT S TRUBKOU

Pondělí 15. října: TRIGONUM MUSICUM

Pondělí 19. listopadu: KONCERTNÍ MISTR ČESKÉ FILHARMONIE – JOSEF ŠPAČEK

Pořady pro děti, MŠ, žáky ZŠ a studenty SŠ:

Úterý 31. ledna: PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ

Neděle 12. února: DĚTSKÝ KARNEVAL

Pondělí 20. února: DIVADÉLKO KUBA / MŃAM POHÁDKY

Úterý 13. března: Roman Vencl: KLUK Z PLAKÁTU

Čtvrtek 19. dubna: Vít Peřina: U KANÓNU STÁL

Pátek 20. dubna: Zdeněk Turba, Eva Peřinová: NOSÁČKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
Pátek 18. května: VELBLOUD,RYBA,SLEPICE ANEB NÁMOŘNICKÁ POHÁDKA

Pondělí 18. června: Vít Peřina:HRNEČKU VAŘ

Neděle 26. srpna: POCHODEM ŤAP! - Semilské kulturní léto

Sobota 22. září: POHÁDKA NARUBY

Sobota 24. listopadu: Václav Chalupa: CO TAKHLE SVATBA, PRINCI ?

Úterý 4. prosince: ŠTĚDREJ VEČER NASTAL ANEB ANDĚL PÁNĚ ZLÁMAL SÁNĚ

Sobota 15. prosince: VÁNOČNÍ POHÁDKA

Besedy s cestovateli:

Středa 21. ledna: MUDr. Z. Kučera: HIMALÁJSKÝ TREK – OKOLO DHAULAGIRI

Středa 22. února: MUDr. H.Boháčová: KUBA–RUDÝ OSTROV UPROSTŘED KARIBIKU

Středa 14. března: O ZÁPADNÍ UKRAJINĚ S MILANEM FARSKÝM

Středa 18. dubna: MUDr. Miroslav Holub: SICÍLIE – PERLA STŘEDOMOŘÍ

Středa 24. října: EXOTICKÁ DIASHOW S CESTOVATELEM JIŘÍM KOLBABOU

Středa 7. listopadu: J. Mucha: CO NOVÉHO V PERU II.

Společenská zábava:

Sobota 7. ledna: Ples hasičů – SDH Semily I. *

Sobota 14. ledna: Ples hasičů – SDH Podmoklice *

Sobota 21. ledna: PLES WALDORFSKÉ ŠKOLY*

Pátek 27. ledna: Ples AXL *

Sobota 28. ledna: Maturitní ples gymnázia Ivana Olbrachta *

Pátek 3. února: Maturitní ples ISŠ Semily *

Sobota 11. února: Městský ples

sobota 18. února: Maturitní ples SUPŠ Železný Brod *

Pátek 24. února: Maturitní ples ISŠ Vysoké nad Jizerou *

Sobota 25. února ABSOLVENTSKÝ PLES GIO SEMILY*

Sobota 7. dubna: SVR – velikonoční zábava

Úterý 25. prosince: SVR – Štěpánská zábava

KC Golf uspořádalo několik tanečních večerů:

Pátek 6. května: Závěrečný taneční večer

Sobota 8. prosince: Závěrečný taneční večer

Sobota 15. prosince: Ples v bílém

Pátek 28. prosince: Zatoulaná prodloužená

KURZY:

Taneční kurzy

V jarní sezóně se uskutečnily 2 Taneční kurzy pro manželské a přátelské páry pro začátečníky (8.3.- 26.4.,4 taneční páry) a pokročilé (3.3.- 29.4.,11 tanečních párů). Závěrečný taneční večerpro oba kurzy a veřejnostse uskutečnil v sobotu 5. května. Taneční jarní kurzy absolvovalo tedy celkem 15 párů, další páry navštěvovaly jednotlivé lekce.

Na podzim proběhly opět 2 taneční kurzy: Taneční kurz pro manželské a přátelské páry pro mírně pokročilé (4.10.- 6.12., 4 páry) a Taneční kurz pro manželské a přátelské páry pro pokročilé (23.9.- 2.12., 10 párů). Závěrečný taneční večer pro oba podzimní kurzy se uskutečnil v sobotu 8. prosince. Taneční podzimní kurzy absolvovalo tedy celkem 14 tanečních párů, další páry navštěvovaly jednotlivé lekce.

Od září do prosince (9.9.- 15.12.) bíhal tradiční Kurz tance a společenského chování pro mládež (9 lekcí, 3 prodloužené a věneček). Zúčastnilo se celkem 70 dětí.

Všechny taneční kurzy vedl taneční mistr Petr Mertlík s partnerkou – Taneční studio M Jičín. Hudební doprovod zajišťovala většinou skupina Allegro Jičín.

Jazykové kurzy

V roce 2012 byly vypsány jazykové kurzy – němčina, angličtina, francouzština a španělština.

Ve školním roce 2012 byl otevřen kurz angličtiny pod vedením paní Michaely Šlechtové. Kurz probíhá jednou týdně dvě vyučovací hodiny - vždy ve čtvrtek od 16.30 hod., kurz navštěvovali na jaře 4.studenti a na podzimní kurz se přihlásilo 10 studentů..

Dále probíhá kurz španělštiny pro začátečníky pod vedením ing. Jana Martince. Kurz probíhá jednou týdně dvě vyučovací hodiny – vždy ve středu od 17 hod., kurz navštěvovali na jaře 4.studenti a na podzimní kurz se přihlásilo 5 studentů.

Pohybové kurzy:

Jógová cvičení probíhají vždy 1x týdně – 1. pololetí od září do ledna a 2. pololetí od února do května. V pondělí vede dva kurzy Mgr. Ing. Jiří Čáslavský. Ve čtvrtek probíhají rovněž dva kurzy - pod vedením paní Věry Váňové. Kurzů jógy se v roce 2012 na jaře zúčastnilo 25 stálých předplatitelů a na podzim jich bylo 27 + ostatní navštěvovali jednotlivé lekce.

Zájmová činnost:

V KC Golf se schází několik zájmových skupin. Pravidelně zde zkouší Semilská 11, vedená Milanem Beckem. Dále prostory KC Golf Semily využívá aktivní divadelní soubor PODIO, vedený Zdeňkem Lindnerem. Před festivalem Jazz pod Kozákovem se v prostorách KC Golf schází členové Klubu přátel festivalu Jazz pod Kozákovem, v čele s MUDr. Vavřinou. V klubovnách KC Golf se schází děti a dospělí šachového kroužku, filatelistů a fotoklubu. Pravidelně zde zkouší dětský pěvecký sbor Sedmikrásky (klubovna č. 2), literárně-dramatický obor ZUŠ (klubovna č. 3). Klubovnu číslo 1 má částečně pronajatou M. Beránková ke cvičení žen a břišních tanců.

KC GOLF SEMILY ZAJIŠŤUJE TRADIČNĚ DOPROVODNÝ KULTURNÍ PROGRAM NA AKCE MĚSTA SEMILY:

WESTERN DAY dne 26. května

SEMILSKÁ POUŤ dne 23. a 24. června

SEMILSKÝ PECEN 8. září

Různé:

říjen 2012 Výstava exotického ptactva spojená s expozicí bonsají, květin a samorostů.

Květen 2012 a prosinec 2012 - leden 2013 Obrázky našich děti – výstava prací ZUŠ Semily

Všechny prostory KC Golf (sál, předsálí, restaurace i klubovny) jsou dle možností pronajímány na další akce: především prodejní trhy, předváděcí akce, školení, zdravotnické přednášky, společenské události. Své schůze zde pořádají hasiči, golfisté, rybáři, stavební bytové družstvo, některé školy organizují v prostorách kulturního domu zahájení školního roku (například ISŠ Semily a Waldorfská škola Semily)

Klubovna č. 10 je pronajímána firmě S-COMP, Centru vzdělávání, podpory a řešení v oblasti informačních technologií, kde probíhá projekt „S POČÍTAČEM NA TRH PRÁCE“. Klubovnu č. 7 si celoročně pronajala paní Michaela Šlechtová pro výuku angličtiny „na míru“ – OXFORD RAP ENGLISH.

b) Kino Jitřenka

· Počet představení

Počet představení se v průběhu roku 2012 ustálil, většina představení je směřována na období čtvrtek- neděle. Pondělí-středa se promítají především reprízy, nebo blockbustery, jsou-li programovány v týdenním nasazení. Počet představení bude snížen v momentě, kdy dlouhodobá průměrná návštěvnost spadne pod číslo 35, prozatím k tomu ale není důvod. Došlo také k pravidelnému nasazování dětských a rodinných filmů v době o víkendu odpoledne. I tím se počet představení mírně zvýšil, o víkendu je realizováno celkem 5-6 představení oproti dřívějším 4. I diváci tyto časy žádají, osvědčilo se i nasazování premiér, odpolední víkendová představení mívají nadprůměrný úspěch. Nasazování blockbusterů (Hobit, Twilight sága, Líbáš jako ďábel) probíhá ve větším počtu představení, než by bylo na první pohled nutné. Je třeba si ale uvědomit, že tím se odlišuje naše kino například od kina v ŽB nebo Jilemnici. Zatímco jejich program de facto přikazuje divákovi, kdy si mají oblíbený film vybrat (zvyklost, která byla nutná v době 35mm kopií), naše kino dává větší volbu divákovi. Ačkoliv se tak u těchto filmů snížila průměrná návštěvnost na představení, celkový objem diváků, které kino vyhledávají především kvůli těmto blockbusterům, meziročně nepoklesl. Stalo se pravidlem, že dobrý film vidí v našem kině v týdenním nasazení cirka 800 diváků. Ne vždy se však povede odhad úspěšnosti (Cesta do lesa, Bastardi 3), jindy je týdenní nasazení součást dlouhodobější dohody s distributorem či výměnného obchodu (my vám nasadíme film na týden, i když na to nemá, a vy nám u jiného filmu budete tolerovat slevu 10 korun na vstupném, nebo zajistíte zdarma hosta – Bastardi 3- distributor dohodu nedodržel, Školní výlet, distributor dohodu dodržel).

· Návštěvnost

V prvních čtyřech měsících roku 2012 návštěvnost stoupala především díky nabídce zajímavých českých filmů V prvním pololetí tak byla návštěvnost bezmála 12 000. Úspěch pokračoval i v červenci, kdy do kina chodili lidé především na Dobu ledovou. Tento film jasně potvrdil trend v kinematografii v posledních dvou letech, kdy většina diváků směřuje návštěvu kina na zhruba 10 filmů v roce. Mezi nejméně úspěšné měsíce naopak patřil v roce 2012 srpen, kdy se meziroční výše návštěvnosti skokově propadla zhruba na 30% srpna roku 2012. Tento propad způsobilo teplé počasí, olympiáda a slabší nabídka distributorů. Je na zvážení, zda na první polovinu srpna nesměřovat přerušení promítání, podobně, jako například první týden v lednu, což se osvědčilo v letech 2011 a 2012.

Celková návštěvnost byla ale srovnatelná s rokem 2011.

· Hosté

Mezi hosty roku 2011 patřili Miloslav Šmídmajer, Věra Plívová Šimková, Vladimír Michálek, Marek Epstein nebo Olga Špátová.

· Pravidelné cykly.

Filmový klub, který jedenkrát za čtrnáct dní uvádí díla v tematických blocích. Spolupracují pedagogové gymnázia Petr Pýcha a Pavel Nečaský. Průměrná návštěvnost se pohybuje mezi 25-35 diváky, 60% tvoří studenti

Opera- Její návštěvnost se v roce 2012 stabilizovala, museli jsme řešit celkem 2 případy, kdy se přenos z technických důvodů nezdařil dle našich představ, začali jsme ale pravidelněji využívat zařízení určené původně pouze k přenosu, takže funguje důkladnější technická kontrola (takřka každodenní). Zavedly se také hodinové příslužby, což znamená, že v čas, kdy může dojít statisticky ik nejvíce komplikacím, jsou na místě dva promítači. Návštěvnost v nové sezóně spíše stoupala, protože se u nás zaregistrovali noví diváci z Jičínska, Hořicka a Jilemnicka, kteří dříve jezdili spíše do Hradce Králové, kde tamní kino Central z důvodů finančních nejasností na podzim 2012 nefungovalo. Uvidíme, zda se nám podaří tyto diváky trvale přesvědčit.

Balet- v roce 2012 návštěvnost postupně opadala. Bylo zřejmé, že baletní diváci byli tíž jako diváci opery a spíše se rozhodli pro operu. V roce 2013 zkusíme ještě změnit čas baletů. Nedělní odpoledne nemuselo fungovat.

Kino dětem. Tento cyklus jsme zkušebně otevřeli v listopadu 2012 a jeho návštěvnost je zatím vysoce nadprůměrná. K dětským projekcím seriálového typu vymýšlí pro děti hry dvě studentky. Děti si kreslí a za každou třetí návštěvu mají pohár v ceně 40 korun. Vstupné je 50 korun.

3. PROVOZ A ÚDRŽBA

a) Kulturní centrum Golf

Provoz a údržba v budově Kulturního centra Golf se s ohledem na přidělené finanční prostředky odehrává v duchu maximální úspory nákladů.

Dodavatelskou činností byly zajišťovány předepsané revize, odborné prohlídky a práce jako seřízení a prohlídky kotlů, zdvihacího zařízení, revize komínů, revize elektroinstalace, opravy topení, servis kopírky apod.

Bylo nutné dodavatelsky provést drobné opravy havarijního charakteru a to:

· opravu zrezavělého vodovodního potrubí v suterénu

· opravu a částečnou výměnu zanešeného dešťového svodu,

· oprava polstrování 150 kusů židlí

Z investičních prostředků nebyly v tomto roce prováděny žádné práce.

Z provozních prostředků na správu budov byly provedeny tyto práce:

· výměna okna v zadní části budovy v hodnotě 15.485,-Kč.

· odstranění části vzduchotechniky na severní straně budovy a zazdění otvoru.

· oprava polstrování 150 kusů židlí (74.200,-Kč)

· výměna lina v šatnách sólistů v hodnotě 18.129,-Kč

· malování stropu a stěn v šatnách a v bývalé restauraci (16.870,-Kč)

· zhotovení a montáž krytů na jevištní tahy – odstranění závady z revize (39.384,-Kč)

· výroba a montáž přístřešku a parapetu oken u rampy (21.686,-Kč)

· oprava podhledu na WC v přízemí po vytopení (hrazeno pojišťovnou)

· zhotovení a montáž venkovní vitríny (3.600,-Kč)

· výměna části koberce v bývalé restauraci (35.796,-Kč)

· nákup a ušití závěsů na okna v bývalé restauraci (17.595,-Kč)

Ostatní údržbové práce a drobné opravy provádíme vlastní činností. V průběhu roku bylo provedeno:

· broušení a pastování podlahy a mytí stěn na sále

· malby interiéru (sklady v přízemí, chodby, WC)

· průběžné zhotovování poutačů a úpravy parkové zeleně,

· čištění a opravy dešťových svodů ze střechy a terasy,

· čištění prostoru nad stropem hlavního sálu,

· obroušení a venkovní nátěry nad vchodem a kolem prosklených částí v přízemí

Z dlouhodobého hmotného majetku bylo v průběhu roku pořízeno:

· nábytek do šaten sólistů (42.619,-Kč)

· obnova PC na pracovišti vedoucího tech. provozu

· skener – pro propagaci

· pódiové desky 4 ks

· chladnička za jeviště (pro účinkující) a do baru v 1.poschodí

· přenosné nástěnky – 5 ks.

Pronájmy:

1) Dlouhodobé

· Prostor v přízemí (objektu C) byl od května pronajatý pro obchodní činnost paní Hanh Doanové.

· Klubovna č. 3 a kancelář č. 13 je pronajata ZUŠ Semily jako učebna a kabinet literárně dramatického oboru.

· Klubovna č. 1 – pronajata paní Beránkové jako cvičební prostora pro pohybové kurzy žen. Zároveň je využívána KC Golf pro kurz - cvičení jógy.

· Kancelář č. 5 si celoročně pronajala paní Michaela Šlechtová pro výuku angličtiny „na míru“ – OXFORD RAP ENGLISH.

· Klubovna č. 10 je pronajímána firmě S-COMP, Centru vzdělávání, podpory a řešení v oblasti informačních technologií, kde probíhá projekt „S POČÍTAČEM NA TRH PRÁCE“.

2) Krátkodobé:

· Hlavní podíl krátkodobých pronájmů v 1. čtvrtletí tvoří nájmy z pořádaných plesů. V ostatním období roku jsou stěžejní nájmy z prodejních akcí. Takovéto pronájmy si vyžadují prakticky každodenní přenášení stolů a židlí, úklid, opotřebování zařízení (stoly, židle, parkety) znečištění stěn a stropů atd. Nájmy ovšem přinášejí příjmy, které představují významnou položku v hospodaření KC Golf. Své schůze zde pořádají hasiči, golfisté, rybáři, stavební bytové družstvo, Dále se zde pořádají školení agentury ARTED, zdravotnické přednášky a různé společenské události. Některé školy organizují v prostorách kulturního domu zahájení školního roku (ISŠ Semily a Waldorfská škola Semily).

· Klubovna č. 2 je využívána každý týden jako zkušebna pro pěvecký sbor Sedmikrásky, dále pro schůzky fotoklubu, filatelistů a pro zápasy semilského šachového oddílu.

3) Pronájem restaurace:

Prostory restaurace, kavárny a kuchyně v 1. patře nejsou trvale pronajaté. Jejich technický stav (především kuchyně) dosud neodpovídá možnostem provozování. Proto jsou využívány pouze k jednorázovým akcím, jako jsou diskotéky, předváděcí a prodejní akce nebo schůze, kdy je občerstvení zajištěno pouze formou bufetu.

b) Kino Jitřenka

Technické úpravy

 1. 1) Promítací kabina- Se souhlasem vedení města byl nad rámec rozpočtu pořízen zvukový systém 7.1. Tato úprava by měla být více využívaná především v příštích měsících, až k ní přistoupí více digitalizovaných kin. U nás z původní částky 15 000 bylo čerpáno pouze 10 800. Paradoxně nám pomohl výbuch lampy v tom, že nám AV Media neúčtovala cestu na montáž, protože to spojila s cestou za odstraněním reklamovaného problému. Částka byla nižší také proto, že AV Media ten systém 7.1. namontovala již při instalaci v roce 2010, ale protože to projekt nepožadoval, uvedla to do provozu pouze v základní variantě 5.1.
 1. 2) Byl pořízen počítač do kabiny, který může sloužit zároveň k projekcím alternativního programu typu Expediční kamera. Jedná se notebook, který bude po doplnění hifi do sálu zároveň využitelný pro ovládání projektoru ze sálu, což původní desktop neumožňoval. Původní počítač (desktop) bude využitý v kanceláři na stahování trailerů a zálohy; nebo pro potřeby filmotočů (původní záměr, který již ale částečně vyřešil Roman Fries). Původně byla tato částka určena z rezervního fondu roku 2011, nakonec se jí ale podařilo financovat z běžného provozu
 1. 3) Vybavení chodby nástěnkami v prosklené variantě- rovněž financováno mimo rozpočtový plán z běžného provozu
 1. 4) Odpočtové měřiče elektřiny byly instalovány do podružných rozvaděčů, čímž se lépe daří hlídat stavy elektřiny v jednotlivých prostorách. Rovněž došlo na základě zjištění konkrétní spotřeby k úspornějšímu nastavení všech vzduchotechnických jednotek. V kapitole elektřina tak došlo ve srovnání s rokem 2011 k úspoře cirka 20% Montáže elektrických podružných měřičů (celkem 4) byly rovněž financovány nad plán rozpočtu z běžného provozu

5. EKONOMIKA

Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Kulturního centra Golf za rok 201 je předložen ve formě požadovaných účetních výkazů, viz. přílohy.

Schválený neinvestiční příspěvek města Kulturnímu centru Golf na rok 2012 činil 3.118,2 tis. Kč pro středisko KC Golf. Rozpočtovou změnou byl příspěvek upraven na 3.103,7 tis. Kč (snížení o dar na pořad „Radiodárek“ a převedení finančních prostředků na opravy hrazené KC Golf, ale plánované v odboru správy majetku). Příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku činil 189.489,14 Kč. Celkový roční příspěvek tedy činil 3.293 tis. Kč.

V průběhu roku byly provedeny některé nejnutnější opravy budovy (výměna nahnilého okna, odstraňování závad z revizí) a potřebné údržbářské práce. Překročení plánovaných finančních prostředků v této položce bylo kompenzováno výdělkem z provozování baru. Z rezervního fondu bylo financováno vybavení dvou šaten pro účinkující. Celkový hospodářský výsledek střediska KC skončil s nepatrnou ztrátou 11 tis. Kč.

Plánovaný příspěvek na provoz kina byl stanoven ve výši 495 tis. Kč a příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku činil 2.052 tis. Kč. Celkem tedy 2.548 tis. Kč. Hospodářský výsledek nákladového střediska kino byl 19 tis. Kč.

V roce 2012 končí hospodaření kina ziskem cca 20 000 oproti plánovanému rozpočtu. Výše tržeb dosáhla 2 300 000 Kč. V předcházejícím roce se na tomto místě objevila částka cirka o 200 000 vyšší. Je to kombinací několika faktorů, jednak z počátku více navštěvované opery, které za dražší vstupenky přilákaly na jaře 2011 více diváků, podobně jako balety, které z prvotních 40 diváků na představení padaly až na 4 diváky za představení. Dále se v roce 2012 podstatně snížil objem školních představení. Na podzim roku 2012 nebylo realizováno kromě Vánoc žádné školní představení. Není to dáno anitak zhoršením vztahu se školami, jako spíše slabší distribuční nabídkou, která obsahuje v roce 2012 méně filmů typu Lidice nebo Habermannův mlýn, o které mají školy vždy zájem. Klesá také zájem o dražší 3D projekce. Přestože celkový počet diváků zůstal i v roce 2012 přibližně stejný (23 000 v roce 2011 a 22 000 v roce 2012), lze sledovat přesun zájmu od 3D projekcí k 2D projekcím; od baletů buď k operám nebo náročnějším a levnějším filmům. I tak ale máme na tržbách o 200 000 více, než předpokládal schválený rozpočet. 60% tržeb tvoří odvody (půjčovné+ DPH, SFČK, OSA, Integram). Tady dojde v roce 2013 k mírné změně, namísto 1 koruny za každého diváka do státního fondu se bude odvádět 1 koruna s tržeb, což se nás při průměrném vstupném 102 korun takřka nedotkne.

Počítač schválený z rezervního fondu byl financován z běžného provozu, světla v sále byla konzultována s Ing. Bělonohým ohledně podezření na špatnou kvalitu elektrorozvodů a bylo sděleno, že nelze prokázat špatnou kvalitu rozvodů. Praskání žárovek se výrazně zpomalilo. Původní cenová nabídka na výměnu stávajících světel za méně se hřející typ svítidel z roku 2011 bude ještě přehodnocena, aktualizována a porovnána alespoň dvěma dalšími nabídkami, počítáme s realizací v roce 2013.

Celkově jsme k rezervnímu fondu přistupovali opatrně z důvodu nejasných informací ohledně modernizace promítacího zařízení a její případné nutnosti. Nevíme, zda nebude nutné fond čerpat na aktualizaci 3D systému na 48fps. Budou distributoři filmy nabízet v tomto formátu ve větší míře a vyplatí se to? Stejně tak 4K. Z hlediska rozvoje bude nutné zamyslet se nad jiným typem zdroje světelného zdroje do promítacího zařízení. Nestačilo by nám svítidlo s menším výkonem, tudíž levnější, pokud bychom měli stříbrné plátno? Nebudeme v roce 2013 spolu s nutností zařazováním více evropských filmů, které mají slabší diváckou odezvu potřebovat přechodně nějakou finanční rezervu do doby, než přijde v roce 2014 dotace, která stav srovná? Situace v kinematografii se na poli technologie rychle vyvíjí a domnívám se, že bude dobré každou investici z rezervního fondu důkladně zvažovat. Proto o pro rok 2013 předpokládám pouze výjimečné čerpání

Celkový hospodářský výsledek KC Golf p.o. byl 8.369,52 Kč.

V Semilech 12.2.2013

Ing.Lubomír Bartoš

ředitel Kulturního centra GolfVÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Kulturního centra Golf Semily,

příspěvkové organizace města

za rok 2011

1. Personální oblast

2. Programová činnost

3. Provoz a údržba

4. Ekonomika

1. OBLAST PERSONÁLNÍ

a) Kulturní centrum Golf

V této oblasti nedošlo k zásadním změnám z pohledu počtu pracovníků. V Kulturním centru Golf je celkem zaměstnáno 5 pracovníků na plný úvazek a na zkrácený úvazek jedna uklízečka. Práce na dohodu o pracovní činnosti provádí dva vrátní – důchodci a druhá uklízečka. Ostatní práce jsou sjednávány podle potřeby na základě dohody o provedené práci. Jedná se o dva lektory cvičení jógy, dva lektory jazykových kurzů, šatnářky, techniky, pořadatelé a obsluhu baru. Celkový počet dohod o provedené práci se nyní pohybuje okolo 22 až 26 měsíčně.

b) Kino Jitřenka

Provoz kina lze po stránce personální rozčlenit do těchto oblastí.

 1. · vedoucí kina – pracovník na hlavní pracovní poměr, který zajišťuje a zodpovídá za veškerý provoz kina a budovy včetně pronajatých prostor.
 1. · Promítači - cca 50 představení měsíčně zajišťovali čtyři promítači na dohodu o provedení práce. Smluvní vztah s jedním z promítačů byl v únoru 2011 pro vzájemné neshody ukončen, jeho pozice byla nahrazena.
 1. · Pokladna - o pokladnu se stará jedna pracovnice na hlavní pracovní poměr, v rámci svého úvazku zajišťuje od března 2011 také částečně úklid. Nadále se stará o nákup materiálu, vypomáhá s propagací, je-li potřeba. Druhá pracovnice střídá tyto činnosti v dohodnuté dny v měsíčním rozsahu průměrně 40 hodin.
 1. · Úklid - kino zajišťovalo denní úklid jak prostor kina, tak přilehlé kavárny, nájemce kavárny za tuto službu platil 90 korun za hodinu. Poté, co nájemce kavárny tuto službu z finančních důvodů zrušil, vznikla dohoda, v rámci které kino zajišťuje spotřební materiál na úklid společných prostor a nájemce kavárny vlastní práci. Kinu tak zbývá uklízet denně pouze sál, ostatní prostory podle potřeby. (promítací kabina-zázemí kina-částečně obstarávají promítači) Tato činnost je určena při zvětšené návštěvnosti maximálně na 2 hodiny denně. Vedle toho probíhá také provozní úklid sálu, a to po každém představení (luxování popcornu, úklid odpadu od zboží zakoupeného v kavárně ) Tyto činnosti zajišťují uvaděčky.
 1. · Pořadatelské služby - pořadatelské služby zahrnovaly v kině šatnu, která fungovala do poloviny dubna 2011 a posléze až od listopadu. Ve všední den pokud aktuální stav rezervací den před představením byl vyšší než 15, o víkendech vždy. Uvádění do sálu zahrnuje kromě úklidu a kontroly stavu 3D brýlí také kontrolu představení (řádně vypnutá světla, zapnuté nouzové osvětlení, hladina zvuku).

2. PROGRAMOVÁ ČINNOST

a) Kulturní centrum Golf

Vysvětlivky:

- akce označené * - KC GOLF SEMILY NENÍ HLAVNÍM POŘADATELEM AKCE

- podtržené, tučným písmem označené akce jsou řazeny mezi úspěšné pořady s vysokou návštěvností

Zábavné a hudební pořady, koncerty

Datum AKCE POČET DIVÁKŮ

Pátek 4. února: Koncert Podkrkonošského symfonického orchestru *

Pátek 25. února: JAROSLAV HUTKA

Úterý 8. března: Masopustní čaje *

Pátek 11. března: ARAKAIN

Pátek 1. dubna: Scandal v manéži – travesti show

Pátek 8. dubna: Semilský džbánek *

Úterý 12. dubna: Patříme k sobě *

Sobota 16. dubna: COUNTRY FESTIVAL

Úterý 19. dubna: Velikonoční koncert ZUŠ Semily *

Čtvrtek 12. května: Májové odpoledne pro seniory *

Úterý 17. května: Vystoupení tanečního oboru ZUŠ Semily *

Pátek 20. května: JAZZ POD KOZÁKOVEM

Sobota 21. května: JAZZ POD KOZÁKOVEM

Úterý 24. května: Koncert žáků ZUŠ Semily pro veřejnost *

Čtvrtek 26. května: Koncert žáků ZUŠ Semily pro žáky *

Pátek 5. srpna: Semilská 11 – promenádní koncert

SEMILSKÉ KULTURNÍ LÉTO

Pátek 5. srpna: SUFFERING SOULS
Semilské kulturní léto

Pátek 30. září: ALEŠ BRICHTA a ABBAND 226

Pátek 30. 9. (do 1.10.) Projekt Kolora 01 *

Sobota 1. října: Semilské impulzy – Tvoříme duší *

Pátek 28. října: Slavnostní koncert – Podkrkonošský symfonický orchestr

Neděle 6. listopadu: PŘEHLÍDKA DECHOVEK

Pátek 18. listopadu: NATVRDO SM & TĚSNĚ VEDLE ŽB & CZE HUN Bozkov

Pondělí 12. prosince: Vánoční koncert s orchestrem Václav Hybše a jeho hosty

Úterý 13. prosince: Adventní vystoupení tanečního oboru ZUŠ Semily *

Středa 14. prosince: Vánoční koncert žáků ZUŠ Semily*

Čtvrtek 15. prosince: Mikulášské čaje aneb Možná příjde i Mikuláš *

Divadelní představení:

Pondělí 10. ledna: Cimrman, Svěrák, Smoljak: VRAŽDA V SALÓNNÍM COUPÉ

Čtvrtek 27. ledna: Nejkrásnější válka v podání DS Jirásek Rokytnice nad Jizerou

Úterý 22. února: Ondřej Havelka, Martin Vačkář: MUŽI V OFFSIDU
Úterý 22. března: Marc Camolleti: MILÁČEK ANNA

Pátek 22. dubna: David Gieselmann,K.Schumacher: LOUIS A LOUISA

Pátek 8. července: FINIS TERRAE / Divadlo Continuo Theatre

(SEMILSKÉ KULTURNÍ LÉTO)

Čtvrtek 15. září: Ivan Jurečka a Pavel Šťourač: OBĚŤ

Úterý 20. září: Jaromír Břehový: SBOROVNA

Neděle 13. listopadu: Petr Strnad: JAK UVAŘIT ŽÁBU

Neděle 4. prosince: Sue Towsendová: HLEDÁNÍ SLOV

KC Golf Semily uspořádali společně s divadelním souborem PODIO Semily tradiční nesoutěžní přehlídku divadelních a hudebních souborů SEMILSKÝ PAROHÁČ (13. ročník) ve dnech 13. až 15. října. KC Golf Semily připravuje pro divadelní příznivce vždy jarní a podzimní divadelní sezónu - každá sezóna zahrnuje tři divadelní představení na předplatné, navíc se snaží dát prostor pro představení i ochotnickým souborům z regionu a samozřejmě domácímu souboru PODIO Semily.

Zájezdy do Divadla F. X. Šaldy v Liberci:

Tradičně se pořádají zájezdy pro předplatitele abonentní legitimace skupiny O, která zahrnuje pět představení v DFXŠ. V sezóně 2011 bylo odebráno 44 ks abonentních legitimací.

Úterý 25. ledna: J. Beneš: NA TÝ LOUCE ZELENÝ

Úterý 26. dubna: A. Rubinstein: DÉMON

Úterý 7. června: Franz Lehár: VESELÁ VDOVA

Úterý 18. října: G. Puccini – MADAMA BUTTERFLY

Úterý 22. listopadu: Ch. W. Gluck: ORFEUS A EURYDIKA

Kruh přátel hudby:

Ve 2. polovině školního roku 2010/2011 pokračovaly koncerty 54. abonentní sezóny klasické hudby

Pondělí 25. ledna: Koncert absolventů ZUŠ Semily

Pondělí 14. února: Brněnské kytarové kvarteto

Pondělí 14. března: Panochovo kvarteto

Neděle 24. dubna: Musica Bohemica

V září 2011 byla zahájena již 55. koncertní sezóna vážné hudby KPH.

Pondělí 19. září: Koncert rodiny Matějákovy (Věra Jónová)

Pondělí 17. října: Bredliband

Pondělí 21. listopadu: Klavírní recitál Ivo Kahánka

Pořady pro děti MŠ, žáky ZŠ a studenty SŠ:

Pondělí 31. ledna: J. Kahou, Z. Tomeš, M. Sajlerová: Zimní příhody včelích medvídků 397

Středa 16. února: Drahomír Ožana, Jaroslav Vogel: O zlé královně

Neděle 20. února: DĚTSKÝ KARNEVAL – Matyáda aneb Hurá do čarovné říše zábavy

Úterý 15. března: O Kubovi ze Smolné Lhoty / Divadlo Na rozHRANÍ

Pátek 15. dubna: Vladislav Kracík: O pračlovíčkovi / Divadlo Tramtarie Olomouc

Pátek 3. června: PLANETA ZEMĚ 3000/Ćína – říše mocného draka *

Středa 29. června: A. S. Puškin: EVŽEN ONĚGIN 468

Středa 14. září: Jak víla Modrovláska splnila tři přání / Divadlo HP Praha 329

Pátek 4. listopadu: Černošské pohádky / Divadlo Drak Hradec Králové 390

Besedy s cestovateli:

Úterý 25. ledna:J. Mikeš: CESTY DO AFRIKY

Středa 16. února:ing. Zdeněk Skořepa:JIŽNÍ AMERIKA-KVÁDOR,PERU,BRAZÍLIE,VENEZUELA

Středa 15. června:ing. D. Mach: VLAKEM Z ĆECH DO HONG KONGU

Středa 14. září: ing. D. Mach: FILIPÍNY

Středa 19. října: Beseda s legendárním horolezcem ing. Josefem Nežerkou

Středa 9. listopadu: J. Mucha: CO NOVÉHO V PERU přes

Společenská zábava:

Sobota 15. ledna: Ples hasičů – SDH Podmoklice *

Pátek 21. ledna: Ples AXL *

Pátek 28. ledna: 55. Maturitní ples gymnázia Ivana Olbrachta *

Sobota 12. února: Maturitní ples waldorfské školy *

Pátek 18. února: Maturitní ples ISŠ Vysoké nad Jizerou *

Sobota 19. února: Městský ples 337

Pátek 4. února: Maturitní ples ISŠ Semily *

Sobota 5. března: Maturitní ples SUPŠ Železný Brod *

Sobota 23. dubna: SVR – velikonoční zábava

Neděle 25. prosince: SVR – Štěpánská zábava

KC Golf uspořádalo několik tanečních večerů

Pátek 6. května: Závěrečný taneční večer

Sobota 17. prosince: Ples v bílém

Středa 28. prosince: Zatoulaná prodloužená

KURZY:

Taneční kurzy

V jarní sezóně se uskutečnily 2 Taneční kurzy pro manželské a přátelské páry pro začátečníky (3.3.-21.4.,15 tanečních párů) a pokročilé (27.2.-1.5.,9 tanečních párů). Závěrečný taneční večerpro oba kurzy a veřejnostse uskutečnil v pátek 6. května. Taneční jarní kurzy absolvovalo tedy celkem 24 párů, další páry navštěvovaly jednotlivé lekce.

Na podzim proběhly opět 2 taneční kurzy: Taneční kurz pro manželské a přátelské páry pro mírně pokročilé (29.9.-8.12., 6 párů) a Taneční kurz pro manželské a přátelské páry pro pokročilé (27.9.-3.12.,9 párů). Závěrečný taneční večer pro oba podzimní kurzy se uskutečnil v sobotu 10. prosince. Taneční podzimní kurzy absolvovalo tedy celkem 15 tanečních párů, další páry navštěvovaly jednotlivé lekce.

Od září do prosince (10.9.-17.12.) bíhal tradiční Kurz tance a společenského chování pro mládež (9 lekcí, 3 prodloužené a věneček). Zúčastnilo se celkem 76 dětí.

Všechny taneční kurzy vedl taneční mistr Petr Mertlík s partnerkou – Taneční studio M Jičín. Hudební doprovod zajišťovala většinou skupina Allegro Jičín.

Jazykové kurzy

V roce 2011 byly vypsány jazykové kurzy – němčina, angličtina, francouzština a španělština.

Ve školním roce 2011-12 byl otevřen kurz angličtiny pro začátečníky pod vedením paní Michaely Šlechtové. Kurz probíhá jednou týdně dvě vyučovací hodiny - vždy v úterý od 16.30 hod., kurz navštěvovalo v 1. pololetí 5 studentů, ve 2. pololetí zůstaly v kurzu pouze 4 studentky.

Dále probíhá kurz španělštiny pro začátečníky pod vedením ing. Jana Martince. Kurz probíhá jednou týdně dvě vyučovací hodiny – vždy ve středu od 17 hod., kurz navštěvovalo v 1. pololetí 7 studentů, ve 2. pololetí zůstaly v kurzu pouze 4 studenti.

Pohybové kurzy:

Jógová cvičení probíhají vždy 1x týdně – 1. pololetí od září do ledna a 2. pololetí od února do května. V pondělí vede dva kurzy Mgr. Ing. Jiří Čáslavský. Ve čtvrtek probíhají rovněž dva kurzy - pod vedením paní Věry Váňové. Kurzů jógy se zúčastnilo celkem 35 lidí. Tradiční kurzy pro dospělé byly doplněny o nabídku kurzu jógy pro děti, pro nedostatečný počet přihlášených však nebyl kurz pro rodiče s dětmi otevřen.

Zájmová činnost:

V KC Golf se schází několik zájmových skupin. Pravidelně zde zkouší Semilská 11, vedená Milanem Beckem. Dále prostory KC Golf Semily využívá aktivní divadelní soubor PODIO, vedený Zdeňkem Lindnerem. Před festivalem Jazz pod Kozákovem se v prostorách KC Golf schází členové Klubu přátel festivalu Jazz pod Kozákovem, v čele s MUDr. Vavřinou. V klubovnách KC Golf se schází děti a dospělí šachového kroužku, filatelistů a fotoklubu. Pravidelně zde zkouší dětský pěvecký sbor Sedmikrásky (klubovna č. 2), literárně-dramatický obor ZUŠ (klubovna č. 3). Klubovnu číslo 1 má částečně pronajatou M. Beránková ke cvičení žen a břišních tanců.

KC GOLF SEMILY ZAJIŠŤUJE TRADIČNĚ DOPROVODNÝ KULTURNÍ PROGRAM NA AKCE MĚSTA SEMILY:

WESTERN DAY dne 28. května

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NÁMĚSTÍ dne 1. června

SEMILSKÁ POUŤ dne 24. a 25. června

ČISTÁ JIZERA a ĎOLÍK FEST dne 9. září

SEMILSKÝ PECEN 10. září

Různé:

říjen 2011 Výstava exotického ptactva spojená s expozicí bonsají, květin a samorostů.

listopad 2011 - leden 2012 Obrázky našich děti – výstava prací ZUŠ Semily

prosinec 2011 Vánoční trhy

Všechny prostory KC Golf (sál, předsálí, restaurace i klubovny) jsou dle možností pronajímány na další akce: především prodejní trhy, předváděcí akce, školení, zdravotnické přednášky, společenské události. Své schůze zde pořádají hasiči, golfisté, rybáři, stavební bytové družstvo, některé školy organizují v prostorách kulturního domu zahájení školního roku (například ISŠ Semily a Waldorfská škola Semily)

Klubovna č. 10 je pronajímána firmě S-COMP, Centru vzdělávání, podpory a řešení v oblasti informačních technologií, kde probíhá projekt „S POČÍTAČEM NA TRH PRÁCE“, od ledna do června 2011. Klubovnu č. 5 si celoročně pronajala paní Michaela Šlechtová pro výuku angličtiny „na míru“ – OXFORD RAP ENGLISH.

b) Kino Jitřenka

Počet představení - počet představení se v prvním čtvrtletí roku 2011 snížil tak, aby průměrná návštěvnost činila alespoň 35-40 diváků. V letních měsících byl počet představení navýšen a vyšší počet zůstal až do konce roku. Tím se podařilo více vyhovět divákům v době, kdy kinu nastupovala ohlašovaná konkurence (Turnov a Železný Brod). Poslední čtvrtletí, kdy kino fungovalo v přímé konkurenci s Turnovem, který otevřel nové kino, měly Semily nadále až o 30% vyšší průměrnou návštěvnost než Turnov s tím, že počet představení byl srovnatelný. Konkurence v podobě Železného Brodu se prozatím nedostavila, jejich program není premiérový. Bude záležet na tom, zda se podaří tamní kino digitalizovat a tím zatraktivnit jeho dramaturgii.

Návštěvnost - čtvrtletní počet diváků se pohyboval řádově okolo 5500 diváků. Ve třetím čtvrtletí naše návštěvnost stoupla dokonce na 7500 diváků. Tento výkyv dozajista ovlivnila atraktivnější programová nabídka (HP7, Šmoulové, Muži v naději), ale i uzavírka okolních kin=> Turnov-digitalizace=>přestavba, Jilemnice byla taktéž uzavřena) Na příznivé návštěvnosti se podepsalo také špatné léto. Návštěvnost jsme podpořili také promo akcemi (pop-corn zdarma). 4. čtvrtletí je ve znamení stagnace. Pozornost strhávají silné tituly (Twilight, Perfect Days, Kocour v botách), je málo průměrných (Dům, Hranaři, Tintin) a příliš mnoho podprůměrných, které nelze předem odhalit. Z tohoto důvodu jsme přistoupili k ústupu od prvoplánové premiérovosti kina a snažíme se tituly zařazovat většinou až tehdy, kdy je prověří čas (některé až s měsíčním zpožděním). V premiéře jsou uváděny pouze tituly, od kterých očekáváme silný divácký potenciál, i tak jsou ale zpožďovány minimálně o týden, aby na diváky stihla dolehnout reklamní kampaň v médiích (zahrát film v premiérovém víkendu a pak už nikdy je strategie, kterou uplatňuje konkurenční Turnov, nemyslím si, že je dobrá). Příznivé je předpokládané minimálně roční odložení digitalizace v Lomnici nad Popelkou, čímž se znemožní projekce některých premiérových filmů a Semily získají značnou spádovost směrem na východ.

Hosté - mezi hosty roku 2011 patřili Jan Hřebejk, Helena Třeštíková, Vít Klusák, Václav Bělohradský, Vít Janeček nebo Tomáš Vorel.

Pravidelené cykly - filmový klub, který jedenkrát za čtrnáct dní uvádí díla v tematických blocích. Spolupracují pedagogové gymnázia Petr Pýcha a Pavel Nečaský. Průměrná návštěvnost se pohybuje mezi 25-35 diváky, 60% tvoří studenti

Opera - její návštěvnost v průběhu roku postupně klesala, museli jsme odebrat celou sérii, což znamenalo zvýšení počtu představení. V současnosti se návšěvnost zase lepší vlivem příchodu atraktivnějších titulů.

Balet - cyklus zaveden na podzim kvůli příznivějším podmínkám než opera. I při 30 divácích je cyklus rentabilní, návštěvnost se pohybuje mezi 35-40 diváky.

3. PROVOZ A ÚDRŽBA

a) Kulturní centrum Golf

Provoz a údržba v budově Kulturního centra Golf se s ohledem na přidělené finanční prostředky odehrává v duchu maximální úspory nákladů.

Dodavatelskou činností byly zajišťovány předepsané revize, odborné prohlídky a práce jako seřízení a prohlídky kotlů, zdvihacího zařízení, revize komínů, revize elektroinstalace, opravy topení, servis kopírky apod.

Bylo nutné dodavatelsky provést drobné opravy havarijního charakteru a to:

· opravu zrezavělého vodovodního potrubí v suterénu

· opravu a částečnou výměnu zanešeného dešťového svodu,

· oprava polstrování 120 kusů židlí

Z investičních prostředků nebyly v tomto roce prováděny žádné práce.

Z plánovaných provozních prostředků na správu budov byly provedeny tyto práce:

· výměna dvou venkovních dveří v zadní části budovy v hodnotě 29.971,-Kč.

· výměna venkovních dveří do prodejny koberců v hodnotě 33.450,-Kč.

· výměna lina za barem a v chodbě ke skladu v přízemí (8.678,-Kč.),

· výměna opotřebované části koberce v předsálí (15.209,-Kč).

Ostatní údržbové práce a drobné opravy provádíme vlastní činností. V průběhu roku bylo provedeno:

· broušení a pastování podlahy a mytí stěn na sále

· malby interiéru (sklady v přízemí)

· průběžné zhotovování poutačů a úpravy parkové zeleně,

· čištění a opravy dešťových svodů ze střechy a terasy,

· obroušení a venkovní nátěry nad vchodem a kolem prosklených částí v přízemí

Z dlouhodobého hmotného majetku byla v průběhu roku pořízena:

· nákup 52 kusů křesel do sálu (financováno z rezervního fondu)

· obnova PC na pracovišti hospodářky a prodeje vstupenek

· nákup tří kusů lavic na chodbu v přízemí u šatny a chodbu v 1. poschodí

Pronájmy:

1) Dlouhodobé

· Prostor v přízemí (objektu C) byl po celý rok pronajatý firmě Koberce Brázda s.r.o.

· Klubovna č. 3 a kancelář č. 13 je pronajata ZUŠ Semily jako učebna a kabinet literárně dramatického oboru.

· Klubovna č. 1 – pronajata paní Beránkové jako cvičební prostora pro pohybové kurzy žen. Zároveň je využívána KC Golf pro kurz - cvičení jógy.

· Kancelář č. 5 si celoročně pronajala paní Michaela Šlechtová pro výuku angličtiny „na míru“ – OXFORD RAP ENGLISH.

· Klubovna č. 10 je pronajímána firmě S-COMP, Centru vzdělávání, podpory a řešení v oblasti informačních technologií, kde probíhá projekt „S POČÍTAČEM NA TRH PRÁCE“, od ledna do června 2011.

2) Krátkodobé:

· Hlavní podíl krátkodobých pronájmů v 1. čtvrtletí tvoří nájmy z pořádaných plesů. V ostatním období roku jsou stěžejní nájmy z prodejních akcí. Takovéto pronájmy si vyžadují prakticky každodenní přenášení stolů a židlí, úklid, opotřebování zařízení (stoly, židle, parkety) znečištění stěn a stropů atd. Nájmy ovšem přinášejí příjmy, které představují významnou položku v hospodaření KC Golf. Své schůze zde pořádají hasiči, golfisté, rybáři, stavební bytové družstvo, Dále se zde pořádají školení agentury ARTED, zdravotnické přednášky a různé společenské události. Některé školy organizují v prostorách kulturního domu zahájení školního roku (ISŠ Semily a Waldorfská škola Semily).

· Klubovna č. 2 je využívána každý týden jako zkušebna pro pěvecký sbor Sedmikrásky, dále pro schůzky Křesťanského sdružení a pro zápasy semilského šachového oddílu.

3) Pronájem restaurace:

Prostory restaurace, kavárny a kuchyně v 1. patře nejsou trvale pronajaté. Jejich technický stav (především kuchyně) dosud neodpovídá možnostem provozování. Proto jsou využívány pouze k jednorázovým akcím, jako jsou diskotéky, předváděcí a prodejní akce nebo schůze, kdy je občerstvení zajištěno pouze formou bufetu.

b) Kino Jitřenka

První rok provozu byl ve znamení dvou významných jednání

 1. · AV Media- společnost zajišťující servis digitálních projekčních zařízení, dodavatel. Po 8 měsíčním jednání se podařilo uzavřít smlouvu s kompletním servisním polatkem 60 000 za půl roku. Tato částka obsahuje také dodání lamp a filtrů včetně montáže, jejichž původní cena byla 70 000 za kus, dalších 50 000 mělo kino platit za servisní prohlídky a vzdálenou správu. Jednáním s vedením města a AV media se kromě této úspory povedla vyjednat také jedna lampa v původní hodnotě 70 000 zdarma
 1. · Topný systém sálu – druhé nefunkční místo technického provozu. Vlivem nedodané protinámrazové klapky při stavebních pracích mráz v prosinci 2010 znefunkčnil topný a klimatizační systém sálu (dva roztrhané kolektory). Kino se tak muselo spokojit s chladnějším sálem v zimě, což snižovalo návštěvnost- některé dny byla zima.
 1. Následně firemní technik špatně vysvětlil funkci regulačního zařízení a zjevně špatně zapojil také regulační hlavici, takže jednotka spotřebovávala během léta elektrickou energii i v době, kdy nemusela (obdobný problém jako v knihovně-nepřetržitý provoz a tím vyšší náklady na energie). Na podzim se sice problém nadměrného chodu podařilo vyřešit, jednotka byla přenastavena na úsporný provoz, projevila se ale chyba zapojení regulační hlavice a systém opět netopil, nebo topil minimálně, čímž se provoz jednotky prodražoval. Až třetí reklamace v řadě odhalila chybu zapojení v době, kdy byla během půl roku vyměněna již třetí nová hlavice, která má běžnou životnost několik let. Až od začátku ledna je provoz jednotky nastaven z plně funkční hlavicí se správným zapojením. Řídí ho přednastavený týdenní program, který se upravuje dle skutečného chodu kina. Pro rok 2012 tak můžeme předpokládat větší úsporu na energiích (naprogramování systému bylo možné až s plně funkčním zařízením).

5. EKONOMIKA

Výsledek hospodaření Kulturního centra Golf za rok 2011 je předložen ve formě požadovaných účetních výkazů, viz. přílohy.

Schválený neinvestiční příspěvek města Kulturnímu centru Golf na rok 2011 činil 3.042 tis. Kč pro středisko KC Golf. Rozpočtovou změnou byl příspěvek navýšen o 87.308,- Kč (převedení finančních prostředků na opravy hrazené KC Golf, ale plánované v odboru správy majetku) a příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku činil 197.968,- Kč. Celkový roční příspěvek tedy činil 3.327.276,- Kč.

Plánovaný příspěvek na provoz kina byl stanoven ve výši 569 tis. Kč a příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku činil 1.569 tis. Kč. Celkem tedy 1.767 tis. Kč.

Náklady v hlavní činnosti (společně KC Golf + kino) byly 9.532 tis. Kč a výnosy (včetně příspěvků) dosáhly výše 9.521 tis. Kč. Hospodářský výsledek v hlavní činnosti byl tedy ztrátový, (- 11 tis. Kč). V hospodářské činnosti bylo však dosaženo kladného hospodářského výsledku + 294 tis. Kč. Celkový HV je 283.613,- Kč.

Rozbor hospodaření

Kulturního centra Golf Semily

za rok 2011

Výsledek hospodaření Kulturního centra Golf za rok 2011 je předložen ve formě požadovaných účetních výkazů, viz. přílohy.

Hospodářský výsledek

· Schválený neinvestiční příspěvek města Kulturnímu centru Golf na rok 2011 činil 3.611.000,- Kč. Rozpočtovou změnou byl příspěvek navýšen o 87.308,- Kč (převedení finančních prostředků na opravy hrazené KC Golf, ale plánované v odboru správy majetku). Celkový roční příspěvek na provoz (bez odpisů) tedy činil 3.698.308,- Kč.

· Příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku činil 1.767.159,- Kč, z toho 1.569.190,- Kč odpisy dlouhodobého majetku kina.

· Celkem bylo dosaženo hospodářského výsledku 283.613,- Kč (viz. přiložená tabulka).

Vyhodnocení závazných ukazatelů

· Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města po schválení rozpočtových změn činil 3.698.308,- Kč. Byl průběžně čerpán a stanovená částka byla dodržena.

· Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města na odpisy majetku byl stanoven na 1.767.159,- Kč. Stanovená částka byla dodržena.

· Limit osobních nákladů střediska KC Golf byl dodržen s využitím 10.270,-Kč prostředků časti odměny ředitele za rok 2010 z fondu odměn. V limitu osobní nákladů střediska kina bylo dosaženo úspory 200 tis. Kč.

· Limit nákladů na pořízení dlouhodobého majetku nebyl překročen.

· Limit nákladů na energie byl dodržen. Bylo dosaženo úspory 69 tis. Kč.VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Kulturního centra Golf Semily,

příspěvkové organizace města

za rok 2010

1. Personální oblast

2. Programová činnost

3. Provoz a údržba

4. Ekonomika

1. OBLAST PERSONÁLNÍ

a) Kulturní centrum Golf

V této oblasti nedošlo k zásadním změnám z pohledu počtu pracovníků. V Kulturním centru Golf je celkem zaměstnáno 5 pracovníků na plný úvazek a na zkrácený úvazek jedna uklízečka. Práce na dohodu o pracovní činnosti provádí dva vrátní – důchodci a druhá uklízečka. Ostatní práce jsou sjednávány podle potřeby na základě dohody o provedené práci. Jedná se o dva lektory cvičení jógy, dva lektory jazykových kurzů, šatnářky, techniky, pořadatelé a obsluhu baru. Celkový počet dohod o provedené práci se nyní pohybuje okolo 22 až 26 měsíčně.

b) Kino Jitřenka

Již v dubnu 2010 bylo zveřejněno výběrové řízení na vedoucího kina Jitřenka v Semilech. Výběrové řízení proběhlo 5. května a zúčastnilo se jej 13 zájemců. Nový vedoucí pracoval od července na dohodu o provedené práci a do trvalého pracovního poměru nastoupil od 1. září 2010. Pro další služby byly sjednány dohody o provedené práci nebo dohody o pracovní činnosti v následujícím členění:

 1. Promítači - cca 50 představení měsíčně zajišťovali čtyři promítači, z nichž jeden promítal dva týdny v měsíci a jeho úvazek byl řešen dohodou o pracovní činnosti. Zbylí tři promítači vypomáhali v dalších týdnech na dohodu o provedení práce. Mzda promítačů byla 80 Kč/hod.
 1. Pokladna - na všechna představení se střídaly dvě pokladní. Pracovaly v rámci dohody o provedení práce s maximálním měsíčním úvazkem 57 hodin při mzdě 70 Kč/hod. Vzhledem k problémům s pokladním systémem a pracnějšímu vkládání rezervací na internet, což způsobovalo problémy informačnímu centru, byl jedné z pokladní změněn úvazek na plný pracovní úvazek s tím, že tato pracovnice zajišťuje i další účetní a hospodářskou činnost kina (např. nákup spotřebního a úklidového materiálu).
 1. Úklid - kino zajišťuje denní úklid jak prostor kina, tak přilehlé kavárny, nájemce kavárny platí kinu za tuto službu. Původně úklid zajišťovaly dvě pracovnice na dohodu o provedení práce, jedna z nich v prosinci odešla, druhé byl nabídnut poloviční úvazek. Její střídání zajišťovala pokladní zaměstnaná na plný pracovní poměr.
 1. Pořadatelské služby - pořadatelské služby zahrnovaly šatnu v kině, která nebyla zpoplatněna, kontrolu vstupenek a uvádění do sálu a dále rozdávání, vybírání a mytí 3D brýlí. Tuto práci zajišťují důchodci a studenti na dohodu o provedení práce za 53 Kč/hod. V případě předpokladu nízké návštěvnosti se přistupuje ke zrušení šatny a odvolání služby.

2. PROGRAMOVÁ ČINNOST

a) Kulturní centrum Golf

Programovou skladbu kulturní činnosti lze rozdělit do několika skupin. Pro lepší přehled uvádíme pořádané akce v tomto členění.

Zábavné a hudební pořady:

Datum AKCE POČET DIVÁKŮ

Pátek 19. března: JARMILFEST

Úterý 30. března: Velikonoční koncert ZUŠ Semily

Sobota 3. dubna: Talent show Semily 2010

Sobota 17. dubna: COUNTRY FESTIVAL – 5. ročník

Pátek 7. května: Pavel Šporcl & cikánská cimbálová kapela Romano Stilo

Pátek 14. května: JAZZ POD KOZÁKOVEM – 24. ročník

Sobota 15. května JAZZ POD KOZÁKOVEM – 24. Ročník

Sobota 22 května: Koncert Jizeranu

Úterý 1. června: Koncert Společná věc – biotronik Tomáš Pfeiffer

Pátek 4. června: Česko-americký rockový nářez – David Gore a Louisiana Alley

Středa 9. června: Jizerka a její host ze Slovenska

Pátek 9. července: SKL: Koncert skupiny Johny Walker Band ze Semil

Pátek 23. července: SKL: Rocková taneční zábava Suffering Souls

Pátek 6. srpna: SKL: Promenádní koncert Semilské

Pátek 20. srpna: SKL: Jumping Drums a Hallodrn

Pátek 1. října: Koncert Hradišťan a Jizerka

Pátek 29. října: Slavnostní koncert k výročí založení republiky

Čtvrtek 4. listopadu: Když skandál, tak scandál – travesti show Scandal ladies

Neděle 7. listopadu: PŘEHLÍDKA DECHOVEK

Pondělí 8. listopadu: Zázračné podzimní bobule a kořeny – beseda s p. Vaňkovou

Úterý 14. prosince: Adventní vystoupení tanečního oboru ZUŠ Semily

Pátek 17. prosince: Olympic – vánoční koncert

Úterý 21. prosince: Vánoční koncert ZUŠ Semily

KC Golf zajišťovalo kulturní program SEMILSKÉ POUTI dne 26. června a 27. června a program dožínkových slavností SEMILSKÝ PECEN 11. září a (ĎOLÍK FEST) 10. září.

Divadelní představení:

Pátek 15. ledna: Cimrman, Svěrák, Smoljak: České nebe

Neděle 21. února: Miro Gavran: Vše o mužích

Úterý 23. března: Jaroslav Beneš: Na tý louce zelený

Pátek 26. března: Michael Frayn: Bez roucha aneb Ještě jednou zezadu

Neděle 25. dubna: Gustav Skála: Někdo to rád v kině

Pondělí 27. září: Miro Gavran: Vše o ženách

Neděle 31. října: Theodor Hoidekr, Robert Kühnl: Malovaný svět

Pondělí 15. listopadu: Petr Kolečko, Tomáš Svoboda: Jaromír Jágr, Kladeňák

Pátek 10. prosince: Vratislav Blažek, Zdeněk Podskalský, Jiří Vobecký: Světáci

Středa 29. prosince: Laurent Ruquier: Uděláte mně to znova …

KC Golf Semily připravuje vždy jarní a podzimní divadelní sezónu, každá sezóna zahrnuje tři divadelní představení na předplatné.

Společně s divadelním souborem PODIO Semily zajišťuje KC Golf tradiční nesoutěžní přehlídku divadelních a hudebních souborů SEMILSKÝ PAROHÁČ. 12. ročník se uskutečnil ve dnech 14. až 16. října.

Zájezdy do Divadla F. X. Šaldy v Liberci:

Tradičně se pořádají zájezdy pro předplatitele abonentní legitimace skupiny O, která zahrnuje pět představení v DFXŠ.

Úterý 2. února: Peter Stone, Jule Styne, Bob Merril: Sugar

Úterý 13. dubna: G. Puccini: Edgar

Úterý 14. září: G. Bizet: Carmen

Úterý 9. listopadu: J. Strauss a další autoři: Ples v operetě (komponovaný pořad)

Úterý 7. prosince: V. Bellini: Náměsíčná

Kruh přátel hudby:

V prvním pololetí roku 2010 pokračovala 53. abonentní koncertní sezóna následujícími koncerty:

Pondělí 25. ledna: Koncert absolventů ZUŠ Semily

Pondělí 15. února: Duo Teres

Pondělí 15. března: Irvin Venyš – klarinet, Irena Černá – klavír

Neděle 4. dubna: Velikonoční koncert, Aleš Bárta – varhany, Jaroslav Halíř – trubka,

Markéta Bechyňová – soprán

V září byla zahájena již 54. koncertní sezóna vážné hudby KPH.

Pondělí 20. září: ZdenaKloubová – soprán, Jana Leclerc-Petrášová – klavír

Pondělí 11. října: Telemannovo kvarteto

Pondělí 22. listopadu: Jan Mráček – housle, Eva Kosková – klavír

Pořady pro děti MŠ, žáky ZŠ a studenty SŠ:

Čtvrtek 28. ledna: J. Š. Kubín, T. Kraucher: Honza a čert 2x 467

Neděle 14. února: Dětský karneval – manželé Pitrovi z Jablonce nad Nisou

Středa 3. března: Pavel Novák a skupina Family Pavla Nováka: Tradice a zvyky -

Čtvrtek 4. března: Pavel Novák a skupina Family Pavla Nováka: Co je to písnička? - 2x

Úterý 6. dubna: Budulínek Mandelinka – Divadlo Anfas Praha – 2x

Pátek 14. května: Planeta země – projekce výukového programu

Pondělí 24. května: O princezně Leontýnce a dračím mláděti – Liduščino divadlo Roztoky u Prahy – 2x

Středa 22. září: Vařila myšička kašičku aneb Myší pohádky – Naivní divadlo Liberec – 2x

Čtvrtek 23. září: Neklan.cz aneb Ze starých pověstí českých – Naivní divadlo Liberec – 2x

Pátek 8. října: O Sněhurce – Divadlo Kapsa Andělská hora – 2x

Úterý 2. listopadu: Zlatovláska podle D. M. Rettigové – Divadlo Drak HK – 2x

Pátek 26. listopadu: Jánošík – Divadlo Drak HK – 1x

Středa 8. prosince: Kristina Herzinová: Aladinova kouzelná lampa – DS Mladá scéna Ústí n.L.

Středa 22. prosince: J. Verne: Cesta kolem světa – 1x

Besedy s cestovateli:

Středa 13. ledna: Bajkal – perla Sibiře - Mgr. Jan Farský

Středa 3. února: Putování okolo Anapurny, Nepál 08- MUdr. Zdeněk Kučera

Středa 3. března: Hranická propast – tajemná kráska Evropy – Pavel Novák

Středa 21. dubna: Záhadná místa světa – PaedDr. Libor Turek

Středa 15. září: Byla jsem v Íránu – Mudr. Helena Boháčová

Středa 24. listopadu: Jak se žije Evropanům v Nepálu – Mudr. Jitka Buriánková

Středa 15. prosince: Belize – Vánoce v Karibiku – Miroslav Deneš

Tradičně s největším úspěchem se setkaly besedy s „místními cestovateli“.

Společenská zábava:

Sobota 16. ledna: Ples hasičů – SDH Podmoklice

Sobota 23. ledna: Hasičský ples SDH Semily I

Sobota 30. ledna: Maturitní ples Gymnázia Ivana Olbrachta Semily

Pátek 5. února: Maturitní ples ISŠ Vysoké nad Jizerou

Sobota 13. února: 2. Městský ples

Sobota 18. února: Odpolední čaje – Podkrkonošská společnost dětí zdrav. postižených Semily

Sobota 20. února: Ples waldorfské školy

Sobota 27. února: 15. Absolventský ples Gymnázia Ivana Olbrachta Semily

Sobota 6. března: Maturitní ples SUPŠ sklářské v Železném Brodě

Pátek 12. března: Maturitní ples ISŠ Semily

Úterý 4. května: Májové odpoledne pro seniory

Pátek 5. listopadu: Seven – taneční rocková zábava

Středa 8. prosince: Mikulášské čaje aneb Možná příjde i Mikuláš – Podkrkonošská spol.

Čtvrtek 9. prosince: Předvánoční odpoledne pro seniory

KC Golf uspořádalo několik tanečních večerů

Sobota 1. května: Závěrečný taneční večer

Sobota 11. prosince: Ples v bílém

Sobota 18. prosince: Taneční večer se skupinou Allegro – závěr tanečního kurzu pro dospělé

Úterý 28. prosince: Zatoulaná prodloužená

KURZY:

Taneční kurzy

V jarní sezóně se uskutečnily 2 kurzy Tanečních pro manželské a přátelské páry pro začátečníky (4.3.-1.5.) a více pokročilé (28.2.-1.5.). Celkem bylo zapsáno 17 párů, další páry navštěvovaly jednotlivé lekce. Na podzim (28.10.-16. 12.) proběhl ještě jeden kurz Tanečních pro manželské a přátelské páry (pro mírně pokročilé), kterého se účastnilo celkem 13 párů, další páry navštěvovaly jednotlivé lekce. Od září do prosince probíhal tradiční Kurz tance a společenského chování pro mládež (9 lekcí, 3 prodloužené a věneček). Zúčastnilo se 46 děvčat a 41 chlapců. Všechny kurzy vedl taneční mistr Petr Mertlík s partnerkou. Hudební doprovod zajišťovala většinou skupina Allegro Jičín.

Jazykové kurzy

Ve školním roce 2010-11 probíhá pro malý zájem pouze jeden kurz - Angličtina pro začátečníky - pod vedením Mgr. Jany Vodvárkové. Kurz probíhá jednou týdně dvě vyučovací hodiny vždy v pondělí, kurz navštěvovalo 6 studentů.

Pohybové kurzy:

Jógová cvičení probíhají vždy 1x týdně od ledna do května a od září do prosince. V pondělí vede dva kurzy Mgr. Ing. Jiří Čáslavský, zúčastnilo se celkem 18 osob. Ve čtvrtek probíhají rovněž dva kurzy - pod vedením paní Věry Váňové a zúčastnilo se celkem 20 osob.

Zájmová činnost:

V KC Golf se schází několik zájmových skupin. Pravidelně zde zkouší Semilská 11, vedená Milanem Beckem. Dále prostory KC Golf Semily využívá aktivní divadelní soubor PODIO, vedený Zdeňkem Lindnerem. Před festivalem Jazz pod Kozákovem se v prostorách KC Golf schází členové Klubu přátel festivalu Jazz pod Kozákovem, v čele s MUDr. Vavřinou. V klubovnách KC Golf se schází děti a dospělí šachového kroužku, filatelistů a fotoklubu. Pravidelně zde zkouší dětský pěvecký sbor Sedmikrásky (klubovna č. 2), literárně-dramatický obor ZUŠ (klubovna č. 3). Klubovnu číslo 1 má částečně pronajatou M. Beránková ke cvičení žen a břišních tanců.

Různé:

Úterý 19. ledna: Vyhlášení nejlepšího sportovce roku

Pátek 26. března: Jeden svět 2010 – festival dokumentárních filmů o lidských právech

Středa 7. dubna: Barevný svět pohádek

Úterý 13. dubna: PATŘÍME K SOBĚ – 13. ročník festivalu

Pondělí 19. dubna: Burza knih a tvořivé dílny pro školy

Sobota 2. října: Semilské impulzy – VII. ročník projektu Tvoříme duší

Čtvrtek 21. října

do neděle 24. října: Výstava exotického ptactva spojená s expozicí bonsají, květin a samorostů.

od 30. listopadu

do 7. ledna 2011: Obrázky našich děti – výstava prací ZUŠ Semily

b) Kino Jitřenka

V prvním týdnu navštívilo naše kino 1789 diváků. Promítaly se české filmy, které divákům v době zavřeného kina unikly. Ne všechny ale vzbudily zájem diváků. Například film Hlídač č.47, který týden před námi odvysílala Česká televize, vidělo pouze 5 diváků a odpolední představení bylo třeba zrušit úplně.

V prvním týdnu nás navštívili také významní hosté, kteří zajímali širokou veřejnost. Film Tobruk vidělo, a s jeho režisérem Václavem Marhoulem diskutovalo, 100 diváků. Diskusi významným způsobem podpořil a Tobruk do světového kontextu zasadil doc. Mgr. Jan Gogola, dramaturg filmu Tobruk a pedagog brněnské Janáčkovy akademie múzických umění

Zvýšenou návštěvnost prvního týdne si lze vysvětlit především sníženým vstupným 60 Kč (přibližně o 10 Kč nižší vstupné, než je dlouhodobě obvyklé.) Zároveň návštěvnost podpořilo Město Semily, které zafinancovalo celkem 113 volných vstupenek. Ty mohly diváci využít v případě, že se zúčastnili posledního představení v Jitřenece v červnu 2009.

8. 10. 2010 uvedlo naše kino první premiéru Román pro muže. Zúčastnil se jí Michal Viewegh, který přijel v doprovodu dlouholetého kinaře a ředitele distribuční společnosti CinemArt Jana Jíry. Film navštívilo 552 diváků, jen o něco málo více než pohádku Kuky se vrací s dílny Jana Svěráka. Ne všechny premiéry uvedené v říjnu a listopadu ale zajímaly semilské diváky. Například The Social Network vidělo pouze 72 diváků ve čtyřech představeních, podle vyjádření distributora ale nebyly výsledky v jiných kinech lepší.

14.10. Odstartoval v Jitřence filmový klub, který je od 4. 10. oficiálně registrovaný Asociací českých filmových klubů. První tři představení navštívilo průměrně 37 diváků, což považuje předsedkyně Rady Asociace českých filmových klubů Radana Korená za úspěch. Za to lze poděkovat především Mgr. Petru Pýchovi a Mgr. Pavel Nečaskému, kteří filmy uvedli a diskutovali s diváky. Ukázalo se, že úvody u umělecky náročných filmů jsou pro diváky zajímavé. Jiné filmy tohoto druhu, které jsme uvedli mimo filmový klub, se zdaleka s takovým úspěchem nesetkaly: Například listopadové Imaginární lásky vidělo pouze 9 diváků, film Pan Nikdo se s diváckým zájmem rovněž nesetkal.

Od prosince proto zařazujeme pravidelně evropské filmy v úterý. Doufáme, že pravidelnost zveřejňování těchto filmů nám přinese divácký zájem alespoň do té míry, že představení zaujmou kýžených 30 diváků, jak plánuje rozpočet kina.

Koncem října jsme v kině uspořádali 3D prázdniny, které vidělo bezmála 1400 diváků i přesto, že vstupné na 3D se pohybuje od 100 do 130 korun. Jednáním s distributory se nám ale povedlo zařadit také školní představení Velké podmořské dobrodružství 3D, které navštívily 4 semilské školy ve třech promítacích dnech. Jeden žák zaplatil pouze 50 Kč.

Od pravidelného uvádění 3D filmů jsme ale upustili, protože se na základě nejnovějších studií nedomnívám, že právě 3D je samo o sobě zárukou návštěvnosti. To ostatně potvrdily prosincové Letopisy Narnie, kde došlo chybnou dohodou s distributory k naddimenzování počtu představení. Společně jsme předpokládali vyšší zájem o film, který měl potenciál vyrovnat se Harrymu Potterovi. Jeho celorepublikové výsledky za první víkend byly ale ve srovnání s Potterem osminové. Některá představení Narnie byla tak pro kino prodělečná a tento fakt s jistotou ovlivní prosincové výsledky kina.

Naopak úspěšné bylo týdenní uvedení Harryho Pottera, které se připravovalo ve spolupráci s městskou knihovnou. 20 představení vidělo bezmála 1400 diváků, přičemž na půlnoční premiéru byly vyprodané vstupenky 14 dní dopředu.

Osvědčilo se zařazování repríz. I přes rekordní návštěvnost v říjnu mimořádně uspěl také v listopadu Román pro muže s více jak 400 diváky. Další reprízu plánujeme v lednu.

Chceme nadále oživovat program kina tematickými akcemi a spoluprací se semilskými organizacemi. To se nám osvědčilo v případě uvedení Skauťáků. Představení se povedlo natolik, že chystáme reprízu. V lednu se mohou diváci těšit na horolezecké filmy natočené semilskými horolezci nebo světovou premiéru studentských filmů. Pokračovat bude také spolupráce s knihovnou. Další společnou akci, uvedení premiéry Gulliverových cest, plánujeme na konci ledna.

Se zájmem se setkaly také nedělní filmy pro děti, které si nenechalo ujít průměrně 100 diváků. Dohodou s distributory se podařilo vyjednat mimořádně nízkou cenu 40 Kč, kterou divákům nahrazujeme v českých podmínkách zatím nerealizovatelné rodinné vstupné.

3. PROVOZ A ÚDRŽBA

a) Kulturní centrum Golf

Provoz a údržba v budově Kulturního centra Golf se s ohledem na přidělené finanční prostředky odehrává v duchu maximální úspory nákladů.

Dodavatelskou činností byly zajišťovány předepsané revize, odborné prohlídky a práce jako seřízení a prohlídky kotlů, zdvihacího zařízení, revize komínů, revize elektroinstalace, opravy topení, servis kopírky apod.

Bylo nutné dodavatelsky provést drobné opravy havarijního charakteru a to:

· opravu zrezavělého vodovodního potrubí v suterénu

· opravu a částečnou výměnu zanešeného dešťového svodu z terasy nad hlavním vchodem

· opravu rozvodu topení

Z investičních prostředků nebyly v tomto roce prováděny žádné práce.

Z plánovaných provozních prostředků na správu budov byly provedeny tyto práce:

· rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí za jevištěm v hodnotě 103 tis. Kč.

· oprava podlahové krytiny v přízemí za jevištěm v hodnotě 22 tis. Kč.

· výměna 4 kusů oken v 1. poschodí (80 tis. Kč.),

· úprava skladové místnosti v přízemí za barem včetně nových dveří (15 tis. Kč).

Ostatní údržbové práce a drobné opravy provádíme vlastní činností. V průběhu roku bylo provedeno:

· broušení a pastování podlahy a mytí stěn na sále

· malby interiéru (sklady v přízemí)

· průběžné zhotovování poutačů a úpravy parkové zeleně,

· čištění a opravy dešťových svodů ze střechy a terasy,

· čištění a oprava odpadního sběrače od WC,

· oprava schodiště u zadního vchodu,

· obroušení a venkovní nátěr stěny v restauraci

Z drobného dlouhodobého hmotného majetku byla v průběhu roku pořízena:

· obnova kopírky – zároveň společná tiskárna

· PS sestava včetně softwaru – ředitel (havarijní stav staré sestavy)

Pronájmy:

1) Dlouhodobé

· Prostor v přízemí (objektu C) je pronajatý firmě Koberce Brázda s.r.o.

· Klubovna č. 3 a kancelář č. 13 je pronajata ZUŠ Semily jako učebna a kabinet literárně dramatického oboru.

· Klubovna č. 1 – pronajata paní Beránkové jako cvičební prostora pro pohybové kurzy žen. Zároveň je využívána KC Golf pro kurz - cvičení jógy.

· Kancelář č. 5 je pronajatá o.s. Prostor pro rodinu – Mgr. Karolína Nedělová

2) Krátkodobé:

· Hlavní podíl krátkodobých pronájmů v 1. čtvrtletí tvoří nájmy z pořádaných plesů. V ostatním období roku jsou stěžejní nájmy z prodejních akcí. Takovéto pronájmy si vyžadují prakticky každodenní přenášení stolů a židlí, úklid, opotřebování zařízení (stoly, židle, parkety) znečištění stěn a stropů atd. Nájmy ovšem přinášejí příjmy, které představují významnou položku v hospodaření KC Golf. Své schůze zde pořádají hasiči, golfisté, rybáři, stavební bytové družstvo, některé školy organizují v prostorách kulturního domu zahájení školního roku (ISŠ Semily a Waldorfská škola Semily).

· Klubovna č. 2 je využívána každý týden jako zkušebna pro pěvecký sbor Sedmikrásky, dále pro schůzky Křesťanského sdružení a pro zápasy semilského šachového oddílu. Klubovna č. 9 je pronajímána od července 2010 Autoškole Martin Jindřišek Jilemnice a dále podle zájmu na menší schůze a školení. Klubovna č. 10 je pronajímána firmě S-COMP, Centru vzdělávání, podpory a řešení v oblasti informačních technologií, kde probíhá projekt „Krize se nebojíme“.

3) Pronájem restaurace:

Prostory restaurace, kavárny a kuchyně v 1. patře nejsou trvale pronajaté. Jejich technický stav (především kuchyně) dosud neodpovídá možnostem provozování. Proto jsou využívány pouze k jednorázovým akcím, jako jsou diskotéky, předváděcí a prodejní akce nebo schůze, kdy je občerstvení zajištěno pouze formou bufetu.

V roce 2010 byl sál pronajatý 167 dní, předsálí 34 dní a restaurace 44 dní. Ke kulturním akcím byl sál využitý 87 dní.

5. EKONOMIKA

Výsledek hospodaření Kulturního centra Golf za rok 2010 je předložen ve formě požadovaných účetních výkazů, viz. přílohy.

Schválený neinvestiční příspěvek města Kulturnímu centru Golf na rok 2010 činil 2.986.730,- Kč. Rozpočtovou změnou byl příspěvek navýšen o 247.659 Kč (převedení finančních prostředků na opravy hrazené KC Golf, ale plánované v odboru správy majetku) a o příspěvek na provoz kina.

Celkový roční příspěvek tedy činil 3.483.450,- Kč. Nařízené odvody do rozpočtu města byly v částce 527.847,- Kč, z toho 262.790 z odpisů dlouhodobého majetku a 265.061,- Kč z investičního fondu.

Zvýšené náklady v poskytovaných službách (č. úč. 518) o 265 tis. Kč byly kompenzovány vyššími výnosy, a to o 655 tis. Kč. Rovněž tak bylo dosaženo vyšší obchodní marže (o 170 tis. vyšší než byla plánována). S ohledem na dosažení vyšších příjmů nemuselo být přistoupeno k použití rezervního fondu.

V závěru roku bylo z důvodů daňové optimalizace upuštěno od dotace na odpisy majetku a následného odvodu pro rok 2010.

Záporný hospodářský výsledek 17.460,- Kč, činí z celkového obratu 7.883.153,- Kč, pouhé 2 promile, což je téměř zanedbatelné.

Rozbor hospodaření

Kulturního centra Golf Semily

za rok 2010

Výsledek hospodaření Kulturního centra Golf za rok 2010 je předložen ve formě požadovaných účetních výkazů, viz. přílohy.

Hospodářský výsledek

· Schválený neinvestiční příspěvek města Kulturnímu centru Golf na rok 2010 činil 2.986.730,- Kč. Rozpočtovou změnou byl příspěvek navýšen o 247.659 Kč (převedení finančních prostředků na opravy hrazené KC Golf, ale plánované v odboru správy majetku) a o příspěvek na provoz kina. Celkový roční příspěvek tedy činil 3.483.450,- Kč.

· Nařízené odvody do rozpočtu města byly v částce 527.847,- Kč, z toho 262.790 z odpisů dlouhodobého majetku a 265.061,- Kč z investičního fondu.

· Zvýšené náklady v poskytovaných službách (č. úč. 518) o 265 tis. Kč byly kompenzovány vyššími výnosy, a to o 655 tis. Kč. Rovněž tak bylo dosaženo vyšší obchodní marže (o 170 tis. než byla plánována). S ohledem na dosažení vyšších příjmů nemuselo být přistoupeno k použití rezervního fondu.

· V závěru roku bylo z důvodů daňové optimalizace upuštěno od dotace na odpisy majetku a následného odvodu pro rok 2010.

· Záporný hospodářský výsledek 17.460,- Kč, činí z celkového obratu 7.883.153,- Kč, pouze 2 promile, což je téměř zanedbatelné. Pokud by nebylo upuštěno od dotace na odpisy majetku, bylo by dosaženo kladného hospodářského výsledku 245.326,- Kč.

Vyhodnocení závazných ukazatelů

· Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města po schválení rozpočtových změn činil 3.026.659,- Kč. Byl průběžně čerpán a stanovená částka byla dodržena.

· Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města na odpisy majetku byl stanoven na 262.785,76 Kč. Z důvodů daňové optimalizace bylo upuštěno od této dotace.

· Limit prostředků na platy byl dodržen. Plán: 2.350.920,-Kč. Čerpáno: 2.327.604,-Kč.

· Limit nákladů na pořízení dlouhodobého majetku byl překročen. Na nákup kopírky byla plánována částka 18 tis. Kč, ale skutečnost byla o 2.800,- Kč vyšší.

· Limit nákladů na energie byl dodržen. Plán: 870.000,- Kč. Čerpání: 802.615,- Kč.

· Ostatní nařízené odvody – odvod z fondu reprodukce majetku v částce 265.061,60 Kč byl proveden.VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Kulturního centra Golf Semily,

příspěvkové organizace města

za rok 2009

1. Personální oblast

2. Programová činnost

3. Provoz a údržba

4. Ekonomika

1. OBLAST PERSONÁLNÍ

V této oblasti nedošlo k zásadním změnám z pohledu počtu pracovníků. V Kulturním centru Golf je celkem zaměstnáno 5 pracovníků na plný úvazek a na částečný úvazek jedna uklízečka. Došlo však ke změnám v obsazení dvou pracovišť. K 31.7.2009 odešel do důchodu vedoucí technického provozu p. Karel Hyka. Rovněž odchodem do důchodu ukončila pracovní poměr k 31.12.2009 programová pracovnice paní Květuše Medková.

Práce na dohodu o pracovní činnosti provádí dva vrátní – důchodci a jedna uklízečka. Ostatní práce jsou sjednávány podle potřeby na základě dohody o provedené práci. Jedná se o dva lektory cvičení jógy, dva lektory jazykových kurzů, šatnářky, techniky, pořadatelé a obsluhu baru. Celkový počet dohod o provedené práci se nyní pohybuje okolo 22 až 26 měsíčně.

2. KULTURNÍ ČINNOST – programy KC Golf Semily

Zábavné a hudební pořady:

Datum AKCE POČET DIVÁKŮ

Úterý 17. března: Scandal ladies - travesti show

Sobota 28. března: Hodina zpěvu aneb Zkoušení v Toušeni s Jaroslavem Uhlířem

Úterý 7. dubna: Velikonoční koncert ZUŠ Semily

Sobota 11. dubna: Country festival

Neděle 12. dubna: Schola Gregoriana Pragensis (v kostele sv. Petra a Pavla v Semilech)

Pondělí 4. května: Májový koncert v podání komorního souboru Nálada

Pátek 22. května: Jazz pod Kozákovem - Jazz Paluba z Benátek nad Jizerou

Sobota 23. května: Jazz pod Kozákovem – 23. ročník

Úterý 26. května: Závěrečný večer žáků ZUŠ

Čtvrtek 28. května: Taneční vystoupení žáků ZUŠ

Pátek 5. června: Josef Fousek – Nemám čas lhát

Středa 17. června: Závěrečná slavnost waldorfské školy

Pátek 10. července: Strictly Commecial - funk-rocková skupina – SKL

Pátek 24. července: Houpačky – liberecká folková kapela – SKL

Pátek 7. srpna: Hobrbule - country. – SKL

Sobota 8. srpna: Semilská 11 - promenádní koncert dechové hudby

Pátek 28. srpna: Mackie Messer Band Turnov – SKL

Neděle 6. září: Dan Bárta a Illustratosphere (odložené vystoupení v rámci festivalu Jazz p.K.)

Pátek 25. září: Eva a Vašek

Úterý 28. října: Muzikantské rodiny a Podkrkonošský symfonický orchestr (koncert k výročí republiky)

Neděle 15.listopadu: Přehlídka dechovek – 17. ročník

Pondělí 16.listopadu: Missa Kryl revival

Pátek 20. listopadu: Bombastic show Roberta Tomáše (bubenická show)

Úterý 8. prosince: Adventní vystoupení tanečního oboru ZUŠ Semily

Úterý 15. prosince: Vánoční koncert žáků ZUŠ

Neděle 20. prosince: Vánoční koncert Daniela Hůlky

KC Golf zajišťovalo kulturní program SEMILSKÉ POUTI dne 27. června a 28. června a program dožínkových slavností SEMILSKÝ PECEN 18. září (ĎOLÍK FEST) a 19. září.

Divadelní představení:

Sobota 10. ledna: Cimrman,Svěrák, Smoljak: České nebe

Pondělí 19. ledna: M. de Carvantes, Lasica, Satinský, Strmisko: Don Quijote

Úterý 17. února: Leonard Gershe: Motýli

Pondělí 9. března: Joe Orton: Čistá kořist

Pátek 20. března: Marc Camoletti: Létající snoubenky

Středa 29. října: Peter Shafer: Veřejné oko

Úterý 10 listopadu: Lawrence Roman: Dohazovač

Neděle 22.listopadu: Miroslav Donutil - one man show „Cestou necestou“

Středa 2. prosince: Wiliam Douglas Home: Ledňáček

Úterý 29. prosince: V. Blažek, Z. Podskalský, J. Vobecký: Světáci – DS PODIO

KC Golf Semily uspořádali společně s divadelním souborem PODIO Semily tradiční nesoutěžní přehlídku divadelních a hudebních souborů Semilský paroháč (11. ročník) ve dnech 15. až 17. října.

Zájezdy do Divadla F. X. Šaldy v Liberci:

Úterý 27. ledna: Franz Lehár: Země úsměvů

Úterý 17. března: Gaetano Donizetti: Nápoj lásky

Úterý 5. května: Georg Fridrich Handel: Julius Caesar

Úterý 15. září: Antonín Dvořák: Čert a Káča

Úterý 20. října: Opera Gala – koncert

Úterý 22. prosince: P. Mascagni: Sedlák Kavalír a R. Leoncavallo: Komedianti

Kruh přátel hudby:

V prvním pololetí roku pokračovala 51. abonentní koncertní sezóna následujícími koncerty:

Pondělí 26. ledna: Koncert absolventů ZUŠ Semily

Pondělí 16. února: Jakub Pustina – baryton, Olga Jelínková – soprán, Richard Pohl – klavír

Pondělí 16. března: Ivan Klánský a Lukáš Klánský – klavír

Neděle 12. dubna: Schola Greogoriana Pragensis

Pondělí 11. května: Lukáš Pospíšil – violoncello, Jana Turková – klavír

V září byla zahájena již 53. koncertní sezóna.

Pondělí 21. září: Trio Helios Praga:

Jan Mráček – housle, Ondřej Valenta – violoncello, Lukáš Klánský – klavír

Pondělí 26.října: Pražské kytarové kvarteto

Marek Velemínský, Václav Kučera, Jan Tuláček a Patrik Vacík

Pondělí 7. prosince: Adventní koncert - Zuzana Lapčíková – cimbál, zpěv, Emil Viklický – klavír

Pořady pro děti a žáky škol:

Čtvrtek 29. ledna: B. Němcová: O chytré princezně 2x - DAP Praha

Neděle 8. února: Dětský karneval

Pátek 20. března: Josef Čapek: O pejskovi a kočičce - Divadlo Drak Hradec Králové

Středa 15. dubna: Čert a Káča

Čtvrtek 7. května: J. Vodňanský, P. Polák: Když jde kůzle otevřít 2 x - Hravé divadlo Brno

Čtvrtek 28. května: Vystoupení žáků ZUŠ Semily pro žáky škol – 2x

Neděle 13. září: Michal je kvítko – Michal Nesvadba z Kouzelné školky

22. října: Králící z klobouku

Středa 11. listopadu: O Balynce, dobrém štěněti 2x – Karlovar.hudební divadlo

Čtvrtek 10. prosince: Dlouhý,Široký a Bystrozraký 2x - Mladá scéna z Ústi n. L.

Středa 16. prosince: Akné fakt ne ! - Drak Hradec Králové

Besedy s cestovateli:

Úterý 13. ledna: Potápění v Egyptě - semilský potápěč Karel Buriánek

Středa 4. února: Vietnam - Blanka Nedvědická

Středa 18. března: Izrael – p.Srp

Středa 6. května: Aotearoa – Nový Zéland - MUDr. Miroslav Holub

Úterý 29. září: Jižní Mexiko na kole - Jan Vlasák

Středa 21. října: Oceánie – Perly Havajských ostrovů - Špilarovi z Jablonce nad Nisou

Středa 25. listopadu: Grónsko, země mizejícího ledu - Alena a Jaroslav Klempířovi

Společenská zábava:

Sobota 17. ledna: Ples hasičů – Podmoklice

Úterý 20. ledna: Odpolední čaje Podkrkonošské společností dětí zdravotně postižených

Sobota 24.ledna: Ples hasičů – Semily 1

Sobota 31. ledna: Maturitní ples Gymnázia I.O. Semily

Pátek 6. února: Maturitní ples ISŠ Vysoké n/Jiz.

Sobota 7. února: 1. Městský ples

Sobota 14. února: Maškarní bál

Sobota 21. února: Reprezentační ples waldorfské školy

Úterý 24. února: Odpolední čaje Podkrkonošské společnosti dětí zdravotně postižených

Sobota 28. února: Absolventský ples Gymnázia I. Olbrachta

Sobota 7. března: Maturitní ples sklářské školy Železný Brod

Sobota 28. března: Hokejový ples

Čtvrtek 14. května: Májové odpoledne pro seniory

Úterý 1. prosince: Předvánoční odpoledne pro seniory

KC Golf uspořádalo několik tanečních večerů

1.5. Taneční večer na ukončení kurzů tance pro manželské a přátelské páry

11.12. Věneček na ukončení kurzu tance pro mládež

19.12. Taneční večer se skupinou Allegro – závěr tanečních

28.12. Zatoulaná prodloužená

KURZY:

Taneční kurzy

V jarní sezóně se uskutečnily 2 kurzy Tanečních pro manželské a přátelské páry /začátečníci a více pokročilí/. Celkem bylo zapsáno 27 párů a a další páry navštěvovali jednotlivé lekce. Na podzim proběhl ještě jeden kurz Tanečních pro manželské a přátelské páry (mírně pokročilé a pokročilé), kterého se účastnilo celkem cca 20 párů.

Od září do prosince probíhal tradiční Kurz tance a společenského chování pro mládež (9lekcí, 3 prodloužené a věneček). Zúčastnilo se 50 děvčat a 38 chlapců. Všechny kurzy vedl taneční mistr Petr Mertlík s partnerkou. Hudební doprovod zajišťuje skupina Allegro.

Jazykové kurzy

V prvním pololetí roku 2009 probíhal 2. semestr již zahájených kurzů angličtiny (školní rok 2008/2009). Od září ve školním roce 2009-10 probíhají 3 kurzy angličtiny – pro začátečníky, mírně pokročilé a více pokročilé. Vedou je Mgr. Lenka Hřibová a Mgr. Antony Tun.

Pohybové kurzy:

Jógová cvičení probíhají vždy od ledna do května a od září do prosince. V pondělí vede cvičení Mgr.Ing. Jiří Čáslavský a ve čtvrtek Věra Váňová.

Zájmová činnost:

V KC Golf se schází několik zájmových skupin. Pravidelně zde zkouší Semilská 11, vedená Milanem Beckem. Dále prostory KC Golf Semily využívá aktivní divadelní soubor PODIO, vedený se Zdeňkem Lindnerem. Před festivalem Jazz pod Kozákovem se v prostorách KC Golf schází členové Klubu přátel festivalu Jazz pod Kozákovem, v čele s MUDr. Vavřinou. V klubovnách KC Golf se schází děti a dospělí šachového kroužku, filatelistů a fotoklubu. Pravidelně zde zkouší dětský pěvecký sbor Sedmikrásky (klubovna č. 2), literárně-dramatický obor ZUŠ (klubovna č. 3). Klubovna číslo 1 má částečně pronajatou M. Beránková ke cvičení žen a břišních tanců.

Různé:

Pátek 27. března: Jeden svět 09 - festival dokumentárních filmů o lidských právech

(Poison Fire – Jedovatý plamen, Old Man Peter – Poslední šaman a dokument Heleny Třeštíkové René).

Pátek 1. května: Oslava 1. máje (KSČM)

Sobota 3. října: Tvoříme duši - prezentační setkání umělců se zdravotním postižením a prezentace uměleckých výrobků chráněných dílen regionu

Čtvrtek 8. října – neděle 11. října: Výstava exotického ptactva spojená s expozicí bonsají, květin a samorostů.

Všechny prostory KC Golf /sál, předsálí, restaurace i klubovny/ jsou dle možností pronajímány na další akce: prodejní trhy, večery a výstavy ZUŠ Semily, výstavu exotického ptactva, festival Podkrkonošské společnosti přátel dětí zdravotně postižených, odpoledne pro seniory, předváděcí akce, školení, zdravotnické přednášky. Své schůze zde pořádají hasiči, golfisté, rybáři, stavební bytové družstvo, ISŠ – zahájení školního roku a další akce.

3. PROVOZ A ÚDRŽBA

Provoz a údržba v budově Kulturního centra Golf z přidělených finančních prostředků se prakticky odehrává v duchu maximální úspory nákladů.

Dodavatelskou činností byly zajišťovány předepsané revize, odborné prohlídky a práce jako seřízení a prohlídky kotlů, zdvihacího zařízení, revize komínů, revize elektroinstalace, opravy topení, servis kopírky apod.

Bylo nutné dodavatelsky provést drobné opravy havarijního charakteru a to:

- opravu prorezavělého vodovodního potrubí v suterénu

- opravu a částečnou výměnu zanešeného dešťového svodu za jevištěm

- opravu rozvodu topení

Dále byly ve spolupráci s dodavatelem provedeny výměny koberců za barem v restauraci a na schodišti. Novým kobercem byly opatřeny šatní pulty v přízemí a v 1. poschodí. Demontáž zkorodovaného barového pultu v restauraci, výroba a montáž nového pultu včetně instalace dřezu a vodovodní baterie.V závěru roku byla provedena oprava a rekonstrukce pěti kusů informačních tabulí u příjezdových komunikací.

Z účelově vázaných provozních prostředků

- byla provedena obnova 52 ks židlí,

- byla provedena oprava podlahové krytina chodby a vestibulu v přízemí a v 1. poschodí.

Z investičních prostředků

- byla provedena pokládka dlažby na terase u restaurace v 1. poschodí,

- byl proveden nákup nůžkového stanu 3 x 6 m pro zajištění menších venkovních kulturních akcí

- nákup mobilního podia nebyl v roce 2009 realizován z důvodu podstatně vyšší cenové nabídky než bylo v rozpočtu plánováno.

Ostatní údržbové práce a drobné opravy provádíme vlastní činností. V průběhu roku bylo provedeno:

- broušení a pastování podlahy a mytí stěn na sále

- malby interiéru (kancelář č.8, bar v restauraci)

- průběžné zhotovování poutačů a úpravy parkové zeleně,

- čištění a opravy dešťových svodů ze střechy a terasy

- čištění a oprava odpadního sběrače od WC

- úprava dvou místnosti za barem (oprava omítky, nátěry, malby)

- demontáž dřevěného schodiště, broušení, lakování a opětovná montáž.

Z drobného dlouhodobého hmotného majetku bylo v průběhu roku pořízeno:

- čalouněná lavice na chodbu u kluboven

- žebřík výsuvný

- termotransfer TOSCHIBA - tiskárna na vstupenky

- PC soubor na pracoviště dramaturga

- kancelářský nábytek pro pracoviště pokladny a dramaturga

Pronájmy:

1) Dlouhodobé

· Prostor v přízemí (objektu C) je pronajatý firmě Koberce Brázda s.r.o.

· Klubovna č. 3 a kancelář č. 13 je pronajata ZUŠ Semily jako učebna a kabinet literárně dramatického oboru.

· Klubovna č. 1 – pronajata paní Beránkové jako cvičební prostora pro pohybové kurzy žen. Zároveň je využívána KC Golf pro kurz - cvičení jógy.

· Kancelář č. 5 je pronajatá o.s. Prostor pro rodinu.

2) Krátkodobé:

Hlavní podíl krátkodobých pronájmů v 1.čtvrtletí tvoří nájmy z pořádaných plesů. V ostatním období roku jsou stěžejní nájmy z prodejních akcí. Takovéto pronájmy si vyžadují prakticky každodenní přenášení stolů a židlí, úklid, opotřebování zřízení (stoly, židle, parkety) znečištění stěn a stropů atd. Nájmy ovšem přinášejí příjmy, které představují významnou položku v hospodaření KC Golf.

3) Pronájem restaurace:

Prostory restaurace, kavárny a kuchyně v 1. patře nejsou trvale pronajaté. Jejich technický stav (především kuchyně) dosud neodpovídá možnostem provozování. Proto jsou využívány pouze k jednorázovým akcím, jako jsou diskotéky, předváděcí a prodejní akce nebo schůze, kdy je občerstvení zajištěno pouze formou bufetu.

5. EKONOMIKA

Výsledek hospodaření Kulturního centra Golf za rok 2009 je předložen ve formě požadovaných účetních výkazů, viz. přílohy.

Schválený neinvestiční příspěvek města Kulturnímu centru Golf na rok 2009 činil 2.610.030,- Kč. Rozpočtovou změnou byl příspěvek navýšen o odpisy majetku 196.296,- Kč a o náklady na opravu podlahové krytiny ve výši 337.924,- Kč. Naopak byl snížen o úsporu nákladů sociálního pojištění tj. o 42.345,-Kč. Celkový roční příspěvek tedy činí 3.101.905,-Kč.

Celkové náklady byly překročeny o 386 tis. Kč. To bylo způsobeno větším čerpáním nákladů na účtu 501 (nákup židlí), na účtu 518 (vyšší čerpání na kulturní pořady) a dále na účtu 511 (oprava podlahové krytiny). Na účtu 502 – energie, bylo naopak dosaženo úspory 130 tis. Kč.

Uvedené zvýšení nákladů bylo kompenzováno využitím rezervního fondu (nákup židlí plánovaný již v roce 2008) a zvýšením neinvestičního příspěvku od zřizovatele na zmíněnou opravu podlahové krytiny. Výnosy z tržeb za prodané zboží i výnosy z prodaných služeb (hlavně vstupné z kulturních pořadů) nedosáhly plánovaného objemu.

Můžeme konstatovat, že roční hospodaření bylo vyrovnané, o čemž svědčí hospodářský výsledek 2.274,-Kč.R o z b o r

h o s p o d a ř e n í

Kulturního centra Golf Semily,

příspěvkové organizace města

za rok 2009

Výsledek hospodaření Kulturního centra Golf za rok 2009 je předložen ve formě požadovaných účetních výkazů, viz. přílohy.

· Schválený neinvestiční příspěvek města Kulturnímu centru Golf na rok 2009 činil 2.610.030,- Kč. Rozpočtovou změnou byl příspěvek navýšen o odpisy majetku 196.296,- Kč a o náklady na opravu podlahové krytiny ve výši 337.924,- Kč. Naopak byl snížen o úsporu nákladů na sociální pojištění tj. o 42.345,-Kč. Celkový roční příspěvek tedy činí 3.101.905,-Kč.

· Celkové náklady byly překročeny o 386 tis. Kč. To bylo způsobeno větším čerpáním nákladů na účtu 501 (nákup židlí), na účtu 518 (vyšší náklady na kulturní pořady) a dále na účtu 511 (oprava podlahové krytiny). Na účtu 502 – energie, bylo naopak dosaženo úspory 130 tis. Kč.

· Výnosy z tržeb za prodané zboží byly o 155 tis. nižší o proti plánu a rovněž výnosy z prodaných služeb (hlavně vstupné z kulturních pořadů) nedosáhly plánovaného objemu o 170 tis. Kč.

· Uvedené zvýšení nákladů bylo kompenzováno využitím rezervního fondu (nákup židlí plánovaný již v roce 2008) a zvýšením neinvestičního příspěvku od zřizovatele na zmíněnou opravu podlahové krytiny. Můžeme konstatovat, že roční hospodaření bylo vyrovnané, o čemž svědčí hospodářský výsledek 2.274,-Kč.

Vyhodnocení stanovených ukazatelů:

· Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města činil 2.757.030,-Kč včetně odpisů. Po schválení rozpočtových změn byl upraven na 3.101.905,- Kč a v této výši byl vyčerpán.

· Investiční příspěvek z rozpočtu města byl čerpán pouze ve výši 42.000,- Kč (nákup stanu), zbývajících 144 tis. nebylo čerpáno – nákup mobilního podia byl odložen jelikož cena dvojnásobně převyšovala plánovaný objem.

· Limit prostředků na platy byl plně vyčerpán, pro odměnu ředitele za rok 2008 bylo použito finančních prostředků z fondu odměn.

· Nákup dlouhodobého hmotného majetku byl splněn podle stanoveného účelu (žebřík, termotiskárna). Pořízení dalšího majetku bylo odsouhlaseno RM a bylo k tomu použito finančních prostředků z rezervního fondu.

· Energie – limit dodržen, úspora byla z důvodu mírné zimy v 1.Q 2009. Částečně se projevilo i zateplení prosklených stěn v restauraci.

· Letní kino nebylo realizováno – prostředky byly použity na pořádání hudebních pátků.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Kulturního centra Golf Semily,

příspěvkové organizace města

za rok 2008

1. Personální oblast

2. Programová činnost

3. Provoz a údržba

4. Ekonomika

1. OBLAST PERSONÁLNÍ

V této oblasti nedošlo k zásadním změnám. V Kulturním centru Golf je celkem zaměstnáno 5 pracovníků na plný úvazek, na částečný úvazek jedna uklízečka. Práce na dohodu o pracovní činnosti provádí dva vrátní – důchodci a jedna uklízečka. Ostatní práce jsou sjednávány podle potřeby na základě dohody o provedené práci. Jedná se o dva lektory cvičení jógy, dva lektory jazykových kurzů, šatnářky, techniky, pořadatelé a obsluhu baru. Celkový počet dohod o provedené práci se nyní pohybuje okolo 22 až 26 měsíčně.

2. KULTURNÍ ČINNOST – programy KC Golf Semily

Zábavné a hudební pořady:

11. 3. Halina Pawlovská – Banánová velryba

25. 3. Lenka Filipová – koncert

14. 4. Eva a Vašek – koncert

26. 4. Country festival

15.-17.5. Jazz pod Kozákovem – jazzový festival (celkem)

22. 5. Michal Pavlíček a Bára Basiková

16.11. Přehlídka dechovek – Moravanka

23.11. Travesti show – Hanky Panky

28.11. Traband – koncert skupiny

20.12. Janek Ledecký – vánoční koncert

KC Golf zajišťovalo také program Semilské pouti 28. a 29. 6. a kulturní program dožínkových slavností Semilský pecen – 12.9.2008 Ďolík-fest a 13.9.2008 program na letním pódiu před zámkem.

Divadelní představení:

Uspořádali jsme jarní a podzimní divadelní sezónu na předplatné, vždy byla uvedena 3 představení profesionálních umělců a souborů.

24.1. M. Mackenzie: Baronky /Z. Bydžovská, E. Holubová/

30.3. W. Douglas: Kachna na pomerančích /V. Žilková, M. Stropnický, J. Šťastný /

12.4. Voskovec, Werich, Ježek: Kat a blázen /Klicperovo div. Hr. Králové/

30.9. T. Nálepková: Milovat k smrti /Světlana Nálepková, M. Sochor/

3.11. M. de Cervantes: Don Quijote /O. Kaiser, J. Lábus/ - pro nemoc bylo přeloženo na leden.

8.12. Z. Pantůček: To byl teda Silvestr /I. Andrlová, M. Zounar, L.Zedníčková/

Mimo předplatné byla uvedena další divadelní představení:

10.2. Cimrman, Svěrák, Smoljak: Afrika / Divadlo J. Cimrmana Praha/ diváků

16.3. J. Koloděj: Postel pro anděla /div. Soubor Tyl Slaná/

4.5. L. Ruquier: Uděláte mně to znova /PODIO Semily/

31.5. Repríza Uděláte mně to znova

18.11. J. Shirley: Vražda sexem /P. Trávníček, U. Kluková a další/

16.-18. 10. jsme společně s divadelním souborem PODIO uspořádali přehlídku divadelních a hudebních souborů Semilský paroháč – bylo uvedeno cca 18 představení pro děti i dospělé diváky.

Zájezdy do Divadla F.X. Šaldy do Liberce:

Doplněním činnosti jsou zájezdy na opery a operety.

29. 1. E. Kalmán: Hraběnka Marica

10. 6. G. Verdi: Simon Baccanegra

30. 9. G. Verdi: Rigoletto

21.10. Světem muzikálu

25.11. G. Donizetti: Poprask v opeře

Zájezdů se účastní 44 předplatitelů, částečně z Turnovska.

Kruh přátel hudby:

V prvním pololetí roku pokračovala 51. abonentní koncertní sezóna následujícími koncerty:

21.1. Koncert absolventů ZUŠ Semily

18.2. Ivan Ženatý – housle, Igor Ardašev – klavír

23.3. Jiří Bachtík – trubka, Lucie Žáková – varhany

21.4. Zdena Kloubová – soprán, Jitka Čechová – klavír

V září byla zahájena již 52. koncertní sezóna:

23. 9. Panochovo kvarteto - mimořádný koncert k živ. jubileu Jar. Hlůže posluchačů

29.10. Janáčkovo kvarteto, Jitka Molavcová a Alfréd Strejček

3.12. Václav Hudeček – housle a Barocco sempre giovane

Pořady pro děti a žáky škol:

31. 1. B. Šimková: Zázračný pramínek – Gordia Praha

3. 2. Dětský karneval – R. Pitra a spol.

18. 2. Trampoty čerta Culínka – Divadlo Kapsa Andělská Hora

28. 4. Alenka zamilovaná – Divadlo Drak Hradec Králové

28. 5. I. Peřinová: Janek a kouzelná fazole - Naivní div. Liberec

25. 6. Jak Krakonoš pekařku Jířu napravil – HP Praha

13.10. Pavel Novák – Výlet

2.11. Michalovi mazlíčci – Michal Nesvadba

12.11. I. Peřinová: Přijel bílý medvídek – Naivní divadlo Liberec

11.12. K. Herzinová: Popelka – Mladá scéna Ústí n. Lab.

Besedy s cestovateli:

23. 1. Francouzská Indočína – MUDr. Miroslav Holub

27. 2. Kostarika – Blanka Nedvědická

19. 3. Hory a lidé Rumunska – Jan Vlasák

23. 4. Kanada – PaedDr. Lobor Turek

17. 9. Kamčatka – Daniel Mach

21.10. Švédsko, Norsko – Libor Turek

26.11. Pakistán – Zdeněk Skořepa

Společenská zábava:

Od ledna do března probíhala v KC Golf již tradičně plesová sezóna:

12. 1. Ples hasičů – Podmoklice

18. 1. Maturitní ples ISŠ Nová Paka

19. 1. Ples hokejistů

26. 1. Ples hasičů Semily 1

2. 2. Maturitní ples GIO Semily

8. 2. Maturitní ples ISŠ Semily

15. 2. Maturitní ples ISŠ Vysoké n.J.

16. 2. Ples waldorfské školy

23. 2. Ples sklářské školy Železný Brod

1. 3. Absolventský ples GIO Semily

8. 3. Maškarní bál Citroen klubu

KC Golf uspořádalo několik tanečních večerů

7. 5. Taneční večer na ukončení kurzu tance pro manž. a přát. páry

13.12. Věneček na ukončení kurzu tance pro mládež

19.12. Taneční večer se skupinou Allegro – závěr tanečních

27.12. Zatoulaná prodloužená

Kurzy:

Taneční kurzy:

V jarní sezóně se uskutečnily 2 kurzy pro manželské a přátelské páry /začátečníci a více pokročilí/ celkem se účastnilo cca 45 párů, na podzim proběhly také 2 kurzy / pro mírně pokročilé a pokročilé/ celkem chodilo cca 60 párů.

Od září do prosince probíhal tradiční kurz tance a společenského chování pro mládež /9lekcí, 3 prodloužené a věneček/ . Zúčastnilo se 52 děvčat a 55 chlapců.

Všechny kurzy vedl taneční mistr Petr Mertlík s partnerkou.

Jazykové kurzy:

Ve školním roce 2007-08 probíhaly 3 kurzy angličtiny – pro začátečníky, mírně pokročilé a více pokročilé. Na podzim tyto kurzy pokračovaly. Vedou je Mgr. Hřibová a Mgr. Tun.

Pohybové kurzy:

Jógová cvičení probíhají vždy od ledna do května / v pěti skupinách cvičilo 56 cvičenců/ a od září do prosince / ve 4 skupinách cvičilo 45 lidí/. Cvičení vedou Mgr. Čáslavský a Věra Váňová.

Zájmová činnost:

V KC Golf se schází několik zájmových skupin. Pravidelně zde zkouší dechovka Semilská 11, nově vedená Milanem Beckem. Aktivním souborem je také divadelní soubor PODIO, v čele se Zdeňkem Lindnerem. Při přípravě festivalu Jazz pod Kozákovem se pravidelně scházel Klub přátel festivalu Jazz pod Kozákovem sMUDr.Vavřinou. Dále se v klubovnách KC Golf schází několik zájmových kroužků – šachový kroužek dětí i dospělých, filatelisté a fotoklub. V klubovně č. 2 pravidelně zkouší dětský pěvecký sbor Sedmikrásky. Klubovnu č.3 má trvale v pronájmu ZUŠ Semily pro literárně-dramatický obor. Klubovnu č.1 – cvičebnu má částečně pronajatou M. Beránková ke cvičení žen a břišních tanců.

Různé:

Všechny prostory KC Golf /sál, předsálí, restaurace i klubovny/ jsou dle možností pronajímány na další akce: prodejní trhy, večery a výstavy ZUŠ Semily, výstavu exotického ptactva, festival Podkrkonošské společnosti přátel dětí zdravotně postižených, odpoledne pro seniory, předváděcí akce, školení, zdravotnické přednášky. Své schůze zde pořádají hasiči, golfisté, rybáři, stavební bytové družstvo, ISŠ – zahájení školního roku a další akce.

4. PROVOZ A ÚDRŽBA

Provoz a údržba v budově Kulturního centra Golf z přidělených finančních prostředků se prakticky odehrává v duchu maximální úspory nákladů.

Dodavatelskou činností byly zajišťovány předepsané revize, odborné prohlídky a práce jako seřízení a prohlídky kotlů, zdvihacího zařízení, revize komínů, revize elekroinstalace, opravy topení, servis kopírky apod.

Dále byly ve spolupráci s dodavateli provedeny výměny koberců v klubovně č.8, klubovně č.5, na jevišti, před barem v předsálí a u baru v 1.poschodí.

Z investičních prostředků na zhodnocení budovy byla provedena montáž tepelně odpovídajících prosklených stěn v restauraci a bílé jídelně. Zároveň také osazení nových oken v kuchyni.

Ostatní údržbové práce a drobné opravy provádíme vlastní činností. V průběhu roku bylo provedeno:

- broušení a pastování podlahy a mytí stěn na sále

- malby interiéru (kancelář č.8, č.5, bar v restauraci)

- obroušení, lakování a montáž okrajových lišt parketu v restauraci

- montáž nového akvária a jeho zprovoznění

- průběžné zhotovování poutačů a úpravy parkové zeleně,

- čištění a opravy dešťových svodů ze střechy a terasy

- čištění a oprava odpadního sběrače od WC

- montáž pracovní desky včetně dřezů v kuchyňce za barem

- úprava místnosti za barem (demontáž chladicích agregátu, malba, podlahová krytina)

- nákup a montáž dvou dveří u kabinek na WC, instalace sanitárního příslušenství a další běžné údržbové práce.

Z drobného hmotného majetku bylo nakoupeno: lednice do baru, el. vrtačka, mikrovlná trouba, bezdrátový mikrofon.

Nákup židlí nebyl v roce 2008 realizován z důvodu náročného výběru a delší dodací lhůty. V současné době je objednáno 52 ks židlí, které budou dodány v 1.Q 2009.

Pronájmy:

1) Dlouhodobé

· Prostor v přízemí (objektu C), po odchodu firmy Tupperware, nebyl v 1.pololetí roku pronajatý. Na základě výběrového řízení byl prostor od července pronajatý firmě Koberce Brázda.

· Klubovna č. 3 a kancelář č. 13 je pronajata ZUŠ Semily jako učebna a kabinet literárně dramatického oboru.

· Klubovna č. 1 – pronajata paní Beránkové jako cvičební prostora pro pohybové kurzy žen. Zároveň je využívána KC Golf pro kurz - cvičení jógy.

2) Krátkodobé:

Hlavní podíl krátkodobých pronájmů v 1.čtvrtletí tvoří nájmy z pořádaných plesů. V ostatním období roku jsou stěžejní nájmy z prodejních akcí. Takovéto pronájmy si vyžadují prakticky každodenní přenášení stolů a židlí, úklid, opotřebování zřízení (stoly, židle, parkety) znečištění stěn a stropů atd. Nájmy ovšem přinášejí příjmy, které představují významnou položku v hospodaření KC Golf.

3) Pronájem restaurace:

Prostory restaurace, kavárny a kuchyně v 1. patře pronajaté nejsou. Jejich technický stav (především kuchyně) dosud neodpovídá možnostem provozování. Proto jsou využívány pouze k jednorázovým akcím, jako jsou diskotéky, předváděcí a prodejní akce nebo schůze, kdy je občerstvení zajištěno pouze formou bufetu.

5. EKONOMIKA

Výsledek hospodaření Kulturního centra Golf za rok 2008 je předložen ve formě požadovaných účetních výkazů, viz. přílohy.

Schválený neinvestiční příspěvek města Kulturnímu centru Golf na rok 2008 činil 2.689.000,- Kč. Rozpočtovou změnou byl příspěvek navýšen o 2.700,- Kč a dále o 56.226 Kč. Dohromady tedy na 2.747.926,-Kč. Z grantového programu Libereckého kraje jsme obdrželi příspěvek na Přehlídku dechových hudeb 29.957,- Kč. Celkem tedy příspěvky činí 2.777.883 Kč.

Celkové náklady byly překročeny o 743 tis. Kč. To bylo způsobeno větším čerpáním nákladů na kulturní pořady a v plánu nebyly uvažovány náklady na prodané zboží. Naproti tomu bylo dosaženo zvýšení výnosů o 1.065.000 Kč. Finanční rozložení některých hlavních účtů je vidět na přiložených tabulkách.

Bylo dosaženo hospodářského výsledku 502.863 Kč. Jelikož v roce 2008 nebyl realizován nákup židlí (viz. zdůvodnění výše), na který bylo rezervováno 180.000 Kč, je skutečný výsledek hospodaření 322.863 Kč.

R o z b o r

h o s p o d a ř e n í

Kulturního centra Golf Semily,

příspěvkové organizace města

za rok 2008

Výsledek hospodaření Kulturního centra Golf za rok 2008 je předložen ve formě požadovaných účetních výkazů, viz. přílohy.

· Schválený neinvestiční příspěvek města Kulturnímu centru Golf na rok 2008 činil 2.689.000,- Kč včetně 191.960 Kč na odpisy nemovitého majetku. Rozpočtovou změnou byl příspěvek navýšen o 2.700,- Kč a dále o 56.226 Kč. Dohromady tedy na 2.747.926,-Kč. Z grantového programu Libereckého kraje jsme obdrželi příspěvek na Přehlídku dechových hudeb 29.957,- Kč. Celkem tedy příspěvky činí 2.777.883 Kč.

· Bylo dosaženo hospodářského výsledku 502.863 Kč. Jelikož v roce 2008 nebyl realizován nákup židlí (viz. zdůvodnění ve výroční zprávě), na který bylo rezervováno 180.000 Kč, je skutečný výsledek hospodaření 322.863 Kč. Tohoto výsledku bylo dosaženo především zvýšenou aktivitou o maximální využití svěřených prostorů. To znamená pronajímáním sálu a předsálí KC Golf pro prodejní akce v době kdy není pořádáno kulturní vystoupení. Dále maximálním využitím prostorů uzavřené restaurace (předváděcí akce, schůze, diskotéky) a provozováním občerstvení (viz. tabulka a graf ve výroční zprávě).

· Mzdové náklady – limit mzdových nákladů byl překročen vzhledem k většímu počtu pořádaných kulturních akcí, ale především komerčních. Bylo tedy nutné zajistit pořadatelské služby, úklidy i provoz občerstvení ve větší míře. Z tohoto důvodu byla požádána Rada města o souhlas s překročením plánu mzdových prostředků z uvedených důvodů. Souhlas byl udělen usnesením č. 23.531/08/RM.

· Energie – limit dodržen, úspora byla z důvodu mírné zimy v 1.Q 2008. Částečně se projevilo i zateplení prosklených stěn v restauraci.

· DHM – limit dodržen. Nebyl realizován nákup židlí, ale plánované finanční prostředky byly uspořeny. Ostatní čerpání bylo v souladu s plánem.

· Opravy – plán 130 tis. byl překročen o 13 tisíc. Do účtování KC Golf byly zahrnuty opravy, které byly v plánu odboru správy majetku MěÚ (viz.navýšení příspěvku č. 7.127/08/ZM).

· Telefon – limit 45 ti. Kč byl dodržen.

· Celkové náklady byly překročeny o 743 tis. Kč. To bylo způsobeno větším čerpáním nákladů na kulturní pořady a v plánu nebyly uvažovány náklady na prodané zboží. Naproti tomu bylo dosaženo zvýšení výnosů o 1.065.000 Kč. Finanční rozložení některých hlavních účtů je vidět na grafech přiložených ve výroční zprávě.