Duben 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5

KC Golf 1979

3.5.2024 19:00:00
KC Golf 1979
Přijměte pozvání na přednášku, která se bude zabývat mimo jiné historií a architekturou budovy Kulturního centra Golf Semily. Všechny, koho zajímá výjimečnost budovy KC Golf, autora arch.Pavla Švancery (z ateliéru 02 libereckého Stavoprojektu) z roku 1979, moc rádi uvidíme a jste na ni srdečně zváni. Přednášejícími budou prof.PhDr.Rostislava Švácha,CSc (historik a teoretik umění a architektury, vysokoškolský pedagog - Ústav pro dějiny umění FF UK, Katedra teorie a dějin umění AVU a Katedra dějiny umění Univerzity Palackého v Olomouci), který se bude mimo jiné zabývat tématem „Architektura poválečné doby, potíže s památkovou ochranou u nás i v Evropě“, Ing.arch.Jakub Hlaváč z libereckého ateliéru UNION.ARCH, který zakládal p.architekt Švancera v roce 1991 spolu se svým kolegou Pavlem Vaněčkem. Obsah přednášky p.Hlaváče bude dílo p.Švancery a p.Vaněčka. Z dalších přednášejících budou současný ředitel KC Golf Semily Ing.Martin Brádle, pozvání přijali minulý ředitelé KC, představitelé Národního památkového ústavu aj. Součástí večera bude výstava fotografií, prohlídka jednotlivých prostor KC Golf a určitě bude prostor i pro vaše dotazy.
Přijďte se přesvědčit o výjimečnosti budovy, která si náš obdiv a zájem zcela jistě zaslouží.
KC Golf Semily od 19.00 hod.
Bez vstupného
< Zpět na přehled akcí