Květen 2024
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2

KPH 2023 - 2024

Zahajovací koncert 67.sezóny
15.září / Trans Organic / kostel sv.Petra a Pavla
Markéta Schley Reindlová - varhany, Tomáš Reindl - live electronics & processing, tabla, clarinet, didjeridu
Nedávno vzniklý hudební projekt TRANS ORGANIC sourozenců Markéty Schley Reindlové a Tomáše Reindla vytváří neobvyklé spojení chrámových varhan s interaktivní elektronikou, indickými bubny tabla a dalšími ethno nástroji. Projekt využívá současných možností technologie zpracování zvuku v reálném čase, který mimo jiné umožňuje zachycení, „zmrazení“, či granulaci zvuku varhan a jeho přetvoření do ambientních struktur, které se plynule proměňují a vytvářejí prostorový kontrapunkt k reálnému zvuku z kůru. Projekt TRANS ORGANIC vznikl v roce 2019 a má za sebou již několik úspěšných vystoupení např.: v Santiniho katedrále u Stříbra (Festival Kladrubské léto), chrámu Sv. Štěpána v německém Bambergu, v pražském kostele Nejsv. Salvátora atd.

Semilské hudební rodiny
23.října / Vávrovi - Ochmanovi / KC Golf
Jana Vávrová, absolvovala klavírní hru na Pražské konzervatoři (1980) u prof. R. Melmuky. Je učitelkou klavírní hry na ZUŠ Semily a ZUŠ Jilemnice. Fagotistka Jana Vávrová, vystudovala Pražskou konzervatoř u prof. M. Vernera (2009) a zobcové flétny u prof. J. Brané a J. Kydlíčka (2013), na FF MU v Brně obor provozovací praxe staré hudby (2017). Hobojistka Jarmila Jermářová Vávrová, absolvovala Pražskou konzervatoř u prof. V.Borovky (2013) a HAMU Praha u prof. J. Brožkové (2019), studovala i v Lyonu. Hrála v orchestrálních akademiích PKF a ČF, s orchestrem Berg, rok v Symfonickém orchestru Českého rozhlasu. Od ledna 2020 je členkou Orchestru ND. Jarmila Ochmanová je absolventka Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích v oboru učitelství pro LŠU (F. Hudeček). Na ZUŠ Semily působí od roku 1985, řadu let vykonávala funkci vedoucí oddělení. Věnuje se též muzikoterapii. Petr Ochman, absolvent Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích (učitelství pro LŠU). Pedagogicky působí na ZUŠ Semily a ZUŠ Jilemnice. Vystupuje jako sólový a komorní hráč v ČR i zahraničí a je pravidelným porotcem ústředních kol soutěží ZUŠ. Kateřina Ochmanová je absolventkou Konzervatoře Pardubice (J. Turková), Akademie múzických umění v Praze (I. Kahánek), Hochschule für Musik Carl Maria von Weber v Drážďanech (A. Zenzipér).Od roku 2015 je pedagožkou a korepetitorkou na Konzervatoři Pardubice.

5. prosince / Linha Singers & Valérie Zawadská / KC Golf
Linha Singers k vánočním svátkům patří. Navštivte jejich koncert. Aniž si to uvědomujeme, bez jejich typické souhry hlasů si již sváteční dny neumíme představit. Nevědomky je slýcháváme z médií a necháváme na sebe působit harmonický souzvuk tónů v písních, koledách a dílech starých mistrů. Nestárnoucí vokální soubor, který je na české scéně již 59 let. Jeho dlouholetým uměleckým šéfem je pan Jiří Linha, jenž je zárukou špičkové úrovně zpěváků i harmonického zvuku skladeb v zajímavých aranžmá. Soubor svou tvorbou překračuje hranice mnoha hudebních žánrů. Pohybuje se od chrámových skladeb, přes oblíbený swing až po skladby vesnických učitelů z 18. století a díla soudobých autorů.

15. ledna / Absolventi ZUŠ Semily / KC Golf
Nástrojově a dramaturgicky bohatý koncert absolventů semilské ZUŠ, kteří v současnosti studují na uměleckých školách v České republice nebo v zahraničí ( Konzervatoře, Akademie hudby aj.).

12. února / Jan Schulmeister / KC Golf
Jan Schulmeister - klavír
Jan Schulmeister (*2006) se hře na klavír se věnuje od pěti let. Od sedmi let se pravidelně účastní národních i mezinárodních klavírních soutěží. První ceny či absolutní vítězství si doposud odvezl již z více než třiceti prestižních soutěží napříč Evropou - César Franck Piano Competition (2019, Belgie), Piano Talents (2014, 2017, Itálie), North International Music Competition (2021, Švédsko),Manhattan International Competition (2022, USA), Virtuosi per musica di pianoforte (2015, 2016, 2017, 2019, 2021), Amadeus (2016, 2017), Broumovská klávesa (2019), Beethovenovy Teplice (2019) a další soutěže v Estonsku, Švédsku, Švýcarsku, Španělsku, Lucembursku, Itálii či Severní Makedonii. Za jeden z největších úspěchů však Jan považuje dvojitou účast ve finále Mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga v roce 2020. Přijal též pozvání na účinkování v rámci významných mezinárodních a národních hudebních festivalů - Dvořákova Praha, Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, Hudba v zahradách a zámku Kroměříž, Chopinův festival Mariánské Lázně.

4. března / Miriam Magdalena Haniková / KC Golf
Miriam Magdalena Haniková - housle, Johanna Haniková -klavír
V roce 2012 začala spolupracovat s významným českým pedagogem a houslistou MgA. Pavlem Kudeláskem, u nějž v současnosti studuje na Pražské konzervatoři. Od r. 2019 je rovněž posluchačkou HAMU ve třídě doc. Bohuslava Matouška. Své houslové umění konzultačně zdokonaluje také u Ivana Ženatého. V r. 2013 se stala laureátem a absolutním vítězem mezinárodní hudební soutěže Pro Bohemia, o rok později obdržela titul absolutního vítěze a několik zvláštních cen v Mezinárodní houslové soutěži Dr. J. Micky v Praze. V r. 2014 získala rovněž 1. cenu v mezinárodní houslové soutěži Jaroslava Kociana v Ústí n. Orlicí, dvakrát byla oceněna v rámci Akademie V. Hudečka. Po úspěchu v soutěži Talents for Europe, v níž získala v r. 2016 1. cenu, obdržela v následujícím roce na Mezinárodní houslové soutěži Beethovenův Hradec Cenu Matice slezské pro nejlepšího českého účastníka, v r. 2018 pak ocenění v rámci interpretační soutěže České filharmonie ke 100. výročí vzniku republiky.

Závěrečný koncert 67.sezóny
26. dubna / Ensemble Flair a Jan Rokyta / FABRIKA 1861
Jan Rokyta - cimbál, umělecký vedoucí, Klára Blažková - zpěv, Petr Vala - housle, Lukáš Švajda - kontrabas, Jiří Pospěch - viola
Pod uměleckým vedením Jana Rokyty bourá hranice hudebních žánrů a zemí! V tvorbě FLAIRu se snoubí kreativní synergie, výrazný autorský rukopis, osobitost, která se neztratí ani v konkurenci světové world music. Hudební kompozice uměleckého vedoucího FLAIRu vedou k dobře znějícímu a zpívajícímu souboru, vycházejícího z moravské lidové tradice. Textovou inspirací FLAIRu je poetika básníků Petra Bezruče, Josefa Kainara, Josefa Kaluse a stále častěji jejich zpěvačky Kláry Blažkové. FLAIR je dvojnásobným vítězem mezinárodní rozhlasové soutěže "Grand Prix Svetozára Stračinu" 2015 a 2021. FLAIR spolupracuje se světoznámou českou operní sopranistkou Martinou Jankovou, slavným českým pianistou Ivem Kahánkem, českými herci Alfredem Strejčkem a Tomášem Jirmanem i s předními folklorními zpěváky a tělesy.

Doporučujeme abonentní legitimaci na 7 koncertů KPH za výrazně zvýhodněnou cenu 900,-Kč (koupí ABO ušetříte 750,-Kč oproti jednotlivému vstupnému), pro seniory a studenty je abonentka za 700,- Kč. Abonentky jsou přenosné a jsou v prodeji v KC Golf a v TIC Semily. Děti do 15 let a žáci ZUŠ mají vstup zdarma. Studenti (do 26 let) a senioři (nad 65 let) mají po prokázání průkazu slevu 30%, držitelé průkazů ZTP mají na koncerty 50% slevu.
Začátky všech koncertů od 19.00. Sledujte program! Změna programu vyhrazena. Bližší informace v kanceláři KC, na tel. 481 625 092 a e-mailu zc.flogck@ofni

Koncertní sezóna vznikla za podpory města Semily, Nadace Českého hudebního fondu, Nadace Kuršel Family Foundation a firmy FABRIKA 1861