Březen 2023
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2

PROGRAM KPH 2022 – 2023

Zahajovací koncert 66.sezóny

19. září 2022
Purgatio - kchun
kostel sv.Petra a Pavla

Martin Prokeš - tenor, Marek Šulc - baryton, Vladimír Javorský - mluvené slovo

Projekt „Purgatio“ je naprosto ojedinělé a v České republice dosud ve své originalitě neprezentované audiovizuální dílo, spojující gregoriánský chorál, renesanční polyfonii, mluvené slovo a kresbu světlem v jeden celek. Představte si kostel či kapli, které jsou ponořeny do naprosté tmy a ticha. Náhle se tma probouzí… Světlo a jeho magické obrazy vetkly pomyslný život lidské duši a ta se vydává na cestu. Stejně jako v Danteho Božské komedii prochází po smrti duše peklem, očistcem, až nakonec dojde do samotného ráje. Touto strastiplnou cestou ji provází jen magický zpěv dvou lidských hlasů. A také hlas vypravěče, jenž sám, obklopen tmou, promlouvá ke každému z posluchačů a jen jemu jedinému, sedícímu ve tmě, předává věčný příběh života a smrti, moudrosti a pokory. Být sám se sebou. Sám se svou duší. Vnímat lidský hlas a zpěv. Spočinout v daném okamžiku. Takový je projekt dua Kchun, jenž symbolizuje Zemi a přijetí.

17. října 2022
Pavel Bořkovec Quartet
KC Golf

Alexey Aslamas - 1.housle, Ondřej Hás - 2.housle, Matěj Kroupa - viola, Štěpán Drtina - violoncello

Kvarteto vzniklo již v roce 2011 a za dobu svého působení se mu podařilo na sebe upozornit především nevšední dramaturgií. Kromě děl klasické kvartetní literatury i soudobých děl svých vrstevníků leží těžiště práce PBQ v kvartetním díle Pavla Bořkovce. Violista kvarteta Matěj Kroupa je Bořkovcovým pravnukem a kromě propagování Bořkovcova díla se také věnuje společně s Alexeyem Aslamasem komponování divadelní a filmové hudby, to zvyšuje soběstačnost PBQ a zároveň ho posouvají k multižánrovému přesahu. Důkazem je spolupráce s Michalem Pavlíčkem a Monikou Načevou. PBQ je také finalistou mezinárodní soutěže Johannes Brahms Competition Pörtschach (Rakousko 2018)

12. prosince 2022
Ladislav Bilan
KC Golf

Ladislav Bilan - marimba

Bicí nástroje ho zaujaly již ve třech letech, pod vedením svého otce absolvoval Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci. V současné době je posluchačem 2. ročníku magisterského programu na HAMU v Praze. Od roku 2017 studuje rovněž na LUCA School of Arts v belgické Lovani u profesora Ludwiga Alberta. Již ve třinácti letech vykonal úspěšně konkurz do Moravské filharmonie v Olomouci, do které nastoupil v roce 2009 a stal se tak jejím historicky nejmladším členem. V letech 2009 a 2011 získal ocenění Talent Olomouckého kraje (2009 3. cena, 2011 1. cena), z americké soutěže WCOPA, která probíhá v Los Angeles, si v roce 2011 přivezl dvě 1. místa v kategoriích melodické bicí a bicí souprava a 2. místo v kategorií snare drum. Od r. 2017 je členem Orchestrální akademie České filharmonie.

16. ledna 2023
Absolventi ZUŠ Semily
KC Golf

Nástrojově a dramaturgicky bohatý koncert absolventů semilské ZUŠ, kteří v současnosti studují na uměleckých školách v České republice nebo v zahraničí (Konzervatoře, Akademie hudby aj.).


Koncert v rámci projektu „Semilské hudební rodiny“

13. února 2023
Lachner piano Quartet

KC Golf

Kateřina Krejčová - housle, Daniel Macho - viola, Jan Nečaský - violoncello, Matouš Zukal - klavír

Kvarteto založili čtyři mladí studenti na půdě Akademie múzických umění v Praze a během projektů Akademie komorní hudby. Několik let společně hráli v nejrůznějších komorních uskupeních (duo, trio, smyčcový kvartet) a rozhodli se vše propojit v klavírní kvarteto. Zároveň je zaujala osobnost Ferdinanda Lachnera, houslisty a blízkého přítele Antonína Dvořáka. Byl také jeho kvartetním partnerem při domácím provozování komorní hudby. Společně s Hanušem Wihanem premiérovali např. Klavírní trio “Dumky” a roku 1892 podnikli koncertní turné po českých a moravských městech před skladatelovým odjezdem do Spojených států. A proto si vybrali jméno právě Ferdinanda Lachnera a rádi by pokračovali v tradici komorní hudby v Čechách. Členem kvarteta je semilský Jan Nečaský (violoncello).

17.dubna 2023
Schola Gregoriana Pragensis

kostel sv.Petra a Pavla

Hasan El-Dunia, Jan Kukal, Stanislav Předota, Ondřej Maňour, Tomáš Lajtkep, Michal Medek, Ondřej Holub, David Eben - umělecký vedoucí, Hasan El-Dunia - II.dirigent

Schola Gregoriana Pragensis, mužský pěvecký sbor, řadící se mezi přední světové interprety středověké duchovní hudby. Toto unikátní uskupení vzniklo v roce 1987 pod taktovkou Davida Ebena, který soubor vede dodnes. Zaměřuje se jak na sémiologickou interpretaci gregoriánského chorálu podle nejstarších neumatických pramenů z 10 - 11.století, tak i na uvádění gregoriánských zpěvů vlastní české chorální tradice včetně rané polyfonie. Díky intenzivnímu studiu středověkých pramenů zaznívá v programech často i řada unikátních nově objevených skladeb ze 13. - 15. století. V širokém spektru repertoáru souboru lze však najít i soudobou hudbu. Posluchači i odborná kritika oceňují na nahrávkách a koncertních projektech dramaturgickou nápaditost a muzikální interpretaci, se kterou soubor zpřístupňuje repertoár ležící u samých kořenů evropské hudební kultury.

Závěrečný koncert 66.sezóny

26. května 2023 / 21:00
Clarinet Factory
Fabrika 1861

Jindřich Pavliš - klarinet, Luděk Boura - klarinet, Vojtěch Nýdl - klarinet, Petr Valášek - basklarinet

„ Představte si hudební dílnu nebo laboratoř, do níž vám dodají trochu klarinetového umění, klasického hudebního vzdělání, trochu ethna, jazzu a dejme tomu i minimalismu. Vy dodáte chuť improvizovat, nakoupíte nejmodernější elektroniku a technologie, pozvete zajímavé hosty a začnete zkoumat, tvořit a hlavně komunikovat s posluchači. Z prostředí, jež vytvoříte, pak vzejde svébytný žánr, jenž může mít leccos společného se zavedeným termínem crossover, ale ještě svobodněji se dá vyjádřit jako „hudba bez hranic““. Vaše Clarinet Factory

Změna programu vyhrazena!

Doporučujeme abonentní legitimaci na 7 koncertů KPH za výrazně zvýhodněnou cenu 900 Kč (koupí ABO ušetříte 500 Kč oproti jednotlivému vstupnému), pro seniory a studenty je abonentka za 700 Kč. Abonentky jsou přenosné a jsou v prodeji v KC Golf a v TIC Semily. Děti do 15 let a žáci ZUŠ mají vstup zdarma. Studenti (do 26 let) a senioři (nad 65 let) mají po prokázání průkazu slevu 30%, držitelé průkazů ZTP mají na koncerty 50% slevu. Změna programu vyhrazena. Bližší informace v kanceláři KC, na tel. 481 625 092 a e-mailu zc.flogck@ofni


Koncertní sezóna vznikla za podpory města Semily, Nadace Českého hudebního fondu a firmy FABRIKA 1861