Červen 2021
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
Kruh přátel hudby při Kulturním centru Golf v Semilech uvádí svou 63. abonentní sezónu koncertů vážné hudby 2019/20
INFORMACE O VÝHODÁCH PŘEDPLATNÉHO:
Nabízíme možnost zakoupení Abonentní legitimace na 7 koncertů KPH za zvýhodněnou cenu 750,-Kč

Využijte možnosti zakoupit si abonentku za výrazně zvýhodněnou cenu na všechny koncerty.
Abonentní průkazka Vás vyjde o 350,-Kč levněji, než jednotlivé vstupné!!! Věříme, že Vás nabídka celé sezóny zaujme.
Děti do 15 let mají vstup zdarma. Studenti (do 18 let) a držitelé průkazů ZTP mají na koncerty 50% slevu.
Začátky všech koncertů od 19.30. Koncerty se budou odehrávat v KC Golf, v malé vodní elektrárně v Řekách, v budově MÚ a v kostele sv. Petra a Pavla.

Pestrý program všech koncertů na předplatné zveřejněn níže:

pondělí 14. října 2019 - VIOLONCELLO A KLAVÍR
Jan Páleníček – violoncello
Jitka Čechová – klavír
Sál Kulturního centra Golf v Semilech; 19:30 hodin
Vstupné: 140,- Kč

pondělí 16. prosince 2019 - VÁNOČNÍ INSPIRACE
Bennewitzovo kvarteto: Jakub Fišer - 1. Housle
Štěpán Ježek - 2. housle
Jiří Pinkas – viola
Štěpán Doležal - violoncello
& Ludmila Peterková – klarinet
Sál Kulturního centra Golf v Semilech; 19:30 hodin
Vstupné: 180,- Kč

pondělí 20. ledna 2020 - KONCERT ABSOLVENTŮ
Na koncertě účinkují studenti konzervatoří a vysokých škol,
absolventi Základní umělecké školy Semily.
Sál Kulturního centra Golf v Semilech; 19:30 hodin
Vstupné: 140,- Kč

pondělí 3. února 2020 - HALÍŘ TRIO
Eduardo García Salas - housle
Václav Mácha - klavír
Jana Podolská – violoncello
Sál Kulturního centra Golf v Semilech; 19:30 hodin
Vstupné: 140,- Kč

pondělí 16. března 2020 - BUMBLEBASS & H9
Kontrabasové kvarteto ve složení:
Petr Pavíček, Ondřej Sejkora, Jan Hrubeš, Martin Brádle
a H9 - mužský vokální sbor Semily
Malá vodní elektrárna Řeky v Semilech; 19:30 hodin
Vstupné: 160,- Kč

středa 29. dubna 2020 - KONCERT A UMĚLECKÝ PŘEDNES
Prague Philharmonia Wind Quintet & Jan Čenský
Jan Brabec - klarinet
Jiří Ševčík - flétna
Vladislav Borovka - hoboj
Václav Fürbach – fagot
Jan Musil - lesní roh
Jan Čenský - umělecký přednes
Budova Městského úřadu v Semilech; 19:30 hodin
Vstupné: 200,- Kč

pondělí 18. května 2020 - VARHANNÍ KONCERT
Petra Kujalová – varhany
V kostele sv. Petra a Pavla v Semilech; 19:30 hodin
Vstupné: 140,- Kč

Změna programu jednotlivých koncertů vyhrazena.
Abonentní legitimace na 7 koncertů KPH v ceně 750,-Kč jsou v prodeji v kanceláři KC Golf Semily a v Turistickém informačním centru. Bližší informace v kanceláři, na tel. 481 625 092 a e-mailu .zc.flogck@ofni
Koncertní sezóna vznikla za podpory Nadace Českého hudebního fondu