Červenec 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4

Historie Kulturního centra

Kulturní dům v Semilech slavil 8. prosince 2004 25 let od svého slavnostního otevření

Stavba Kulturního domu na břehu Olešky, těsně před soutokem s Jizerou začala r. 1972. Stavba byla zahájena díky nadšení pro věc tehdejšího ředitele n. p. Kolora Jaroslava Večeři. Projektantem byl Ing. arch. Pavel Švancer z libereckého Stavoprojektu.

Staveniště

Původní záměr byl ten, že Kulturní dům se bude stavět jako výstavba podniková (závodní klub resp. podnikový kulturní dům). Z důvodu omezení investic však mohla být výstavba realizována pouze jako akce "Z" - proto v polovině roku 1972 došlo k dohodě, že investorem bude MěNV a technickou, pracovní a finanční pomoc bude zajišťovat textilní n. p. Kolora, který celému objektu poskytne vytápění ze svého závodu 05. Počítalo se s finanční spoluúčastí ROH. Projektový úkol byl vypracován Stavoprojektem Liberec, schválen radou ONV 10. 7. 1972, Krajským národním výborem 10. 7. 1972. Ministerstvem tehdy bylo vydáno rozhodnutí o přípustnosti stavby s hodnotou do 25 mil. Kčs. Od ROH bylo zajištěno 15 mil. Kčs, ostatní měla sdružit Kolora. Stavba na Olešce začala r. 1972 menší úpravou staveniště, kdy se prostavělo jen 20 tis. Kčs. V r. 1974 měly závody zajišťovat na stavbu 20 brigádníků, společenské organizace a občanské výbory v sobotu 20, v neděli 10 brigádníků. Stavba a její vybavení bylo dokončováno až do posledních hodin před slavnostním otevřením. (Podle archivu V. Votočka)

KC po dostavbě

KD - Jednotný klub pracujících, pracovníci přešli k 1. lednu 1980 z Městského kulturního střediska. Prvním ředitelem se stal Jiří Valský. Jednotný klub pracujících byl řízen v prvním období výborem JKP, jehož členy byly ZV ROH, podniky, závody, družstva a státní organizace a nositelem právní subjektivity byl ZV ROH Kolora 01 a PŘ. Později nesla organizace název Sdružený klub pracujících ROH. Dne 28. prosince 1990 byla zřízena rozhodnutím Městského zastupitelstva příspěvková organizace města Kulturní dům Semily. Název příspěvkové organizace byl zanedlouho změněn usnesením rady města dne 21. ledna 1991 na Kulturní centrum Golf. Ředitelem kulturního domu byl od zač. r. 1990 jmenován Karel Hovorka. Ve funkci působil do léta 1991, kdy se rozhodl pro vlastní soukromé podnikání. V červenci 1991 byl ředitelem jmenován Miroslav Prokeš.

Význam pro město (ale i pro okolní obce - semilskou spádovou oblast)

- důstojný a ve své době jeden z nejmodernějších kulturních domů, s velkým sálem, a zázemím (klubovnami) pro nejrůznější kulturní aktivity - tehdy ZUČ (kroužky, kurzy, divadelní, hudební, pěvecké a taneční soubory apod.) a restaurací. O několik let později přistavěn hotel - teď již v soukr. vlastnictví.

V současnosti při KC Golf funguje agilní Divadelní soubor DIO / PODIO, který řídí p. Boh. Dušta spolu s uměleckým vedoucím a režisérem Zd. Lindnerem. Působí zde fotoklub, šachový klub dospělí i mládež, své zázemí zde má a zkouší populární dechovka Semilská 12, scházejí se filatelisté. Zkouší tu přípravný dětský sbor Jizerky - Sedmikrásky. Jedna klubovna (a kabinet) pronajata ZUŠ jako učebna literárně dramatického oboru. KC Golf pořádá průběžně řadu kurzů: jazykové, taneční a společenská výchova pro mládež, taneční kurzy pro manž. přátelské páry, country tance, pohybové kurzy, cvičení žen a jóga. Pořádány jsou zájezdy do pražských ponejvíce muzikálových divadel a na abonentní cyklus sk. O do Divadla F. X. Š. v Liberci.

Divadelní soubor PODIO

Široká nabídka programů pro všechny věkové kategorie (vážná hudba - již 48 let abonentních cyklů Kruhu přátel hudby, populární hudba, folk a písničkáři, country, divadla, zábavné programy, besedy např. s cestovateli), každoročně přehlídka dechovek (12 ročníků), divadelní Semilský paroháč a již 18 ročníků festivalu Jazz pod Kozákovem! Sál a klubovny využívají společenské a jiné organizace. Schůze, valné hromady, školení apod. Také okolo 8 -10 plesů v sezóně! I jiné komerční využití: prodeje a nabídkové akce...

Vlastnické poměry

Od otevření byl objekt KD majetkem odborů (ZV PŘ+OS n.p. Kolora Semily) pak převodem 15. 2. 1991 do správy a majetku ZV OS pracovníků státní správy při městském úřadě v Semilech (o majetku a případných změnách vlastnictví ale rozhodovala pražská odb. centrála!) - až od r. 2003, po odkoupení, se stal městským majetkem. Tato skutečnost umožňuje v současnosti městu více investovat do potřebných oprav, údržby a modernizací než v předchozích letech. (Momentálním problémem je restaurace - zde je nutná dosti velká investice + rozsáhlejší stavební úpravy jako podmínky budoucího pronájmu.)